III. Gyergyószéki Unitárius Napok

2017. szeptember 9−10., szombat−vasárnap

Közlemény

Minden, amivel foglalkozunk, az fejlődik, épül, érik, gyarapodik. Mint a kertben a növények a gondozás hatására, úgy a gyülekezet is épül a gondoskodás, odafigyelés, kedvesség által. A Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség is ilyen, élet van benne, ha gondozzuk, tápláljuk, törődünk vele.

Kis gyülekezet, közel 140 lelket számlál, szórványaival együtt, a Balánbányán és Csíkszentdomokoson illetve a Gyergyószentmiklós körüli falvakon élő unitáriusokkal együtt. Az egyházközséggé szerveződés hosszú utat járt be: a 70-es évek elején megalakult csíkszeredai gyülekezet szórványaként, a 2002-ben leányegyházközséggé és 2009-ben önálló anyaegyházközséggé való alakulása során. Ezen az úton mindig lelkesedés és Istentől jövő erő élt a hívekben, akik a Gyergyói-medencében nemcsak otthonukra találtak, hanem az otthonról hozott vallásos tudatnak teret, időt, alkalmat rendeltek istentiszteletek látogatása, imaház létesítése, a gyülekezetépítés által.

Erre az összetartó közösségi létre mindannyian büszkék vagyunk, azt óvjuk, gondozzuk az egyházközségi rendezvényeink, ünnepélyeink által.

Egyházközségünk legnagyobb közösségépítő rendezvénye a Gyergyószéki Unitárius Napok, amely idén a harmadik kiírásához ért. A rendezvény célja az, hogy összegyűjtsük, egy helyre toborozzuk a szórványokban és az anyaegyházközségben élő unitárusokat. Közvetett célunk megszólítani azokat a környékünkön élő unitáriusokat, akik még nem tagjai gyülekezetünknek. Fontosnak tartjuk, legyen egy alkalom, amikor a környéken élő unitáriusok találkozhatnak, egymás gondolata, jelenléte, szeretete által épülhetnek. Fontos, legyen egy alkalom, amikor itt, a végeken élő unitáriusok együtt lehetnek, egy időben, egy helyen, ahogy az apostolok együtt voltak a pünkösdi történetben, amelyből a mottónkat is választottuk. A szórakozáson és kikapcsolódáson túl szeretnénk közösségi élményt nyújtani kedves híveinknek, megéreztetve velük a közösségbe tartozás jóleső, életboldogító érzését.

Adja a jó Isten, hogy e gyülekezeti rendezvény is elvetett mag lehessen, amely megtermi gyümölcseit!

Rendezvényünk támogatói egyházközségünk hívei és Hargita Megye Tanácsa.


Programtervezet:

III. Gyergyószéki Unitárius Napok

2017. szeptember 9−10.

 

„És mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”
(ApCsel 2,1)

 2017. szeptember 9., szombat

16:00  Nyitó áhítat, köszöntőbeszédek

17:00 dr. Andorkó Júlia Eszter (Az Unitárius Közlöny szerkesztője, Kolozsvár) előadása:
„…színésznőt szerettem” – Laborfalvi Róza és Jókai Mór, a nemzet színésznője és a nemzet írója

18:00 Közösségépítő játékként népi játékok játszása, táncház
Ferencz Judit gyergyószentmiklósi néptánc-oktató vezetésével

20:00  „Egy tálból evének” – közös vacsora

21:00 Zenei előadás, közös éneklés Balázs Helgával és Péter Róberttel

2017. szeptember 10., vasárnap

10:00 – Közös kávézás, ráhangoló

11:00 – Közelebb Istenhez a dalok szárnyán.
Zenés istentisztelet Márk Attila (verszenésítő, árkosi unitárius kántor) zenei-
és Fekete Ágnes (Áfonya Citeraegyüttes, Nagyajta) énekkíséretével,
prédikál Tőkés-Bencze Zsuzsánna lelkésznő

          Gyerek és ifjúsági foglalkozás Pál Tündével (vallástanár, Sepsiszentgyörgy)

12:00 – Ismerkedésre, beszélgetésre szánt szünet

12:45 – Fekete Levente (unitárius lelkész, Nagyajta) előadása:
Gondviselés, ahogy volt, van és lesz.
A Biblia tanítása – Kriza János élete – a mi személyes életünk alapján.

13:30 – Áfonya Citeraegyüttes, Nagyajta

14:00 – Ebéd

15:30 – Márk Attila (verszenésítő, árkosi unitárius kántor) előadása:
Vagy-vagy (megzenésített versek)

*   *   *

További információk a következő elérhetőségeken: 0744 822 315, gyergyoiunitariusok@gmail.hu

plakat_III.Gyergyoszeki Unit Napok

Kérem ossza meg ismerőseivel: