Imával és őrtüzekkel Székelyföld területi autonómiájáért!

Október 28-án égjenek újból az őrtüzek!

„Mert hitben járunk, nem látásban”

(II. Korinthus 5:7)

            A Székely Nemzeti Tanács 15 évvel ezelőtt arra kapott meghatalmazást a székely falvak és városok közösségeitől, hogy képviselje igényüket Székelyföld területi autonómiájára, és azt váltsa valóra egy szerves törvény révén. A küzdelem egyik legfontosabb eszköze az érintett közösség akaratának folyamatos megerősítése és felmutatása, hiszen e nélkül a küzdelem értelmetlen. Állandó kihívás a kételkedés visszaszorítása, a közöny legyőzése, az autonómia ellen felhozott hamis érvek cáfolata, amelyre határozott és közös választ kell adnunk. Ez a válasz csak hit által lehetséges! Pál Apostol írja a Korinthusbeliekhez írott második levelében: „Mert hitben járunk, nem látásban”.

autonomia-nap-plakat-2018-jo (1)            Évek óta, október utolsó vasárnapján, Székelyföld Autonómiájának Napján, a Székely Nemzeti Tanács közös imára szólítja a nagyvilág keresztény-magyar gyülekezeteit. Imádkozzunk Székelyföld autonómiájáért. Imádkozzunk azért a rendíthetetlen közös hitért, amely az önrendelkezés jövőképét megkérdőjelezhetetlenné teszi. Üzenjük meg a kételkedőknek, hogy lehet ugyan hit nélkül is élni, de nem érdemes!

            Kövesse a közös imádkozást 2018. október 28-án, 17,30-kor a lármafák, őrtüzek fellobbanása Székelyföld minden településén. Ennek érdekében azzal a kéréssel fordulunk az egyházi gyülekezetekhez, a helyi önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, közbirtokosságokhoz, vállalkozásokhoz, hogy a fent jelzett időben lármafák, máglyák, fáklyák, gyertyák ezreivel tegyék közösségi élménnyé Székelyföld Autonómiájának Napját.

            Ismételten megerősítjük: tudatosítani kell a fiatal nemzedékben, hogy a székely önrendelkezés ügye, magyar nemzeti ügy.

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2018. október 2.

Címfotó: Vargyasi Levente

 

Kérem ossza meg ismerőseivel: