Izsák Balázs cáfolja Klaus Iohannis kijelentését

Levél az Európa Tanács főtitkárának

Az elmúlt héten levélben fordult Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke Thorbjørn Jaglandhoz, az Európa Tanács főtitkárához. A levél kitér Klaus Iohannisnak, Románia elnökének 2017. január 25-én Strasbourgban az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése előtt elmondott beszédére. Cáfolja az államelnöknek a „sikeres interkulturális román modellre” vonatkozó kijelentését, és röviden összefoglalja azokat a jogsértéseket, a romániai magyarságot sújtó hátrányokat, amelyeket az Európa Tanács keretében működő monitoring eljárások említenek, a Közgyűlésen elmondott beszédből azonban kimaradtak. Az államelnök megkerülte az egyenes választ, amikor Jokin Bildarratz Sorron baszk képviselő megkérdezte, együttműködik-e a magyar nemzeti identitás védelmét felvállaló szervezetekkel, amilyen például a Székely Nemzeti Tanács. A valóságnak megfelelő válasz az lett volna, hogy a román állam intézményei semmilyen párbeszédre nem hajlandóak sem a Székely Nemzeti Tanáccsal, sem a romániai magyar társadalom más civil szervezeteivel, amelyek a nemzeti önazonosság védelmét felvállalják.

A levél kitér a román hatóságok megfélemlítő célzatú, a gyülekezési jogot sértő fellépésére, amelynek során több mint 80 személyt büntettek meg 2016. március 10-én, a Székely Szabadság Napja alkalmából, Marosvásárhelyen.

Németh Zsoltnak, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációja vezetőjének kérdésére is elégtelen választ adott Románia elnöke. A kérdés az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának helyzetére vonatkozott. A levél fölhívja a Főtitkár figyelmét arra, hogy míg az államelnök épületek visszaadásáról beszélt, addig az Európa Tanács 176/1993 számú, Románia csatlakozására vonatkozó véleményezése az egyházi iskolák visszaállítására szólítja fel a román államot.

A levél címzettje függelékben megkapta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács közös árnyékjelentését a Kisebbségi Keretegyezmény romániai alkalmazásáról.

Befejezésként a levélíró azt kéri az Európa Tanács főtitkárától, hogy tavaszi bukaresti látogatása alkalmával kérje fel a román hatóságokat, hogy tegyenek eleget a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó vállalásaiknak.

A levelet tájékoztatásul megkapták az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnöke ,  politikai csoportjainak vezetői és Klaus Iohannis államelnök is.

Sepsiszentgyörgy, 2017. február 14.

Kérem ossza meg ismerőseivel: