Jakab Antal-gálaműsorral ünnepeltek Kilyénfalván

Kilencedik alkalommal emlékeztettek néhai püspökünkre a Gyergyói-medence diákjai

Március 11-én, dr. Jakab Antal püspök születésének 107. évfordulójához kapcsolódóan szülőfalujában kilencedik alkalommal rendezték meg a nagy erdélyi főpásztor életútját és szellemi örökségének főbb alapvetéseit a fiatalokkal megismertetni hivatott diáktalálkozót. A Kolumbán Csilla hitoktató, a gyergyótekerőpataki Tarisznyás Márton Általános Iskola tanára, Jakab püspök unokahúga által kezdeményezett és évről évre nagy gonddal megszervezett Dr. Jakab Antal püspök élete és munkássága című megmérettetés ebben az évben rendhagyó módon: nagyszabású és nagysikerű gálaműsor formájában jelentkezett, és a korábban megszokott verseny szempontot teljesen mellőzte.

Jakab_Antal_Galamusor_1_Kolumban_Csilla

Kolumbán Csilla szervező-hitoktató köszönti a megjelenteket

„Isten mindenkinek csak egy életet adott s arra kell vigyáznia, abból kell valami szép példát megmutatnia” – ez a Jakab Antaltól kölcsönzött gondolat volt a mottója az idei rendezvénynek, amely a kilyénfalvi templomkertben a püspök szobrának megkoszorúzásával kezdődött. A szervezők, rokonok, helybéli érdeklődők, vendégek és a gálaműsoron részt vevő tizenhárom csapat négy-négy tanulója, illetve felkészítő tanáraik mellett jelen volt a gyergyószentmiklósi főesperes-plébános, Portik-Hegyi Kelemen; a tekerőpataki plébános, Antal József; a kilyénfalvi születésű, Jakab Antal rokonságából származó marosfői plébános, Borka Ernő; és természetesen a kilyénfalvi plébános, Fejér Lajos, aki méltatta is Jakab Antal nagyságát. Az irgalmasság évében lévén éppen erről: az irgalmasságról beszélt, és párhuzamba hozta Jakab Antallal, a könyörületes szívű, megbocsátásra mindig kész püspökkel.

Jakab_Antal_Galamusor_7

A templomkertben összesereglett emlékezők a koszorúzás és a közös ima után az önkormányzat és a közbirtokosság épületében, a Dr. Jakab Antal Könyvtár és Emlékszoba mellett lévő tágas díszterembe vonultak, ahol a Jakab Antal emléke tiszteletére rendezett program gálaműsorral folytatódott. Kolumbán Csilla előzetesen kijelölt tizennégy témát, amelyek között voltak életrajzi mozzanatok, népdal, néptánc, versalkotás, plakátkészítés, hegedű- vagy zongorajáték, nagyböjti ének – ezek közül választott mindegyik csapat egyet és létrehozott abból egy ötperces időkeretet meg nem haladó színpadi produkciót. A szervező-hitoktató időrendi sorrendbe helyezte a választott életrajzi mozzanatokat és azok közé ékelte a népdalokat, táncokat, verseket. A műsorban Csomafalva, Újfalu, Remete, Szárhegy, Ditró három iskolája, Orotva, Gyergyószentmiklós szintén 3 iskolája, Tekerőpatak és Maroshévíz tanulói vettek részt.

Jakab_Antal_Galamusor_2 Jakab_Antal_Galamusor_3

– Nagyon komolyan vette mindenki a feladatát – értékelte az eseményt Kolumbán Csilla tanárnő –, a tizenhét műsorszám jó másfél órába belefért. A főesperes úr is megosztotta személyes élményeit a jelenlevőkkel, aminek nagyon örültünk. A történetekből Jakab Antal szerénysége, embersége, önuralma, figyelmessége csengett ki. Elmesélte például, hogy amikor az első kihelyezését megkapta, milyen bátorító szavakat mondott neki Jakab Antal: »Azért helyezlek oda, mert tudom, hogy te meg tudod csinálni.« Szórványba került, Gyulafehérvártól harmincöt kilométerre, ahonnan gyakran meglátogatta szentelő püspökét. Jakab Antal egy alkalommal a börtönéveiről is beszélt neki, és meg akarta mutatni a rabságba magával vitt s onnan tizenhárom év után hazahozott pokrócon az annak szálaiból készített rózsafüzért, de nem találta ott, valószínűleg a mosásnál kibomlott vagy leszakadt. Portik-Hegyi Kelemen főesperes kitért arra is: Jakab Antaltól tanult meg úgy örvendeni az ajándéknak, hogy azzal az ajándékozót is megörvendeztesse. Egy alkalommal vázát ajándékozott a püspöknek, és ő olyan lassan, örvendezve bontotta fel a csomagot, hogy abban az ajándékozó is örömét lelte.

Jakab_Antal_Galamusor_5 Jakab_Antal_Galamusor_6

A program a kilyénfalviaknak is lehetőséget adott az emlékezésre. Az ő képviseletükben jelenlévőkkel együtt zsúfolásig megtelt díszterem ünneplő közössége, befejezésül, mint mindig, felvételről most is meghallgatta Jakab Antal püspök hangját, majd az emléklapok és a mindenkit megillető jutalomkönyvek átadása következett. A jutalomkönyv – e sorok írójának felajánlása nyomán – idén azért volt a budapesti kiadású Katolikus kalendárium 2016, mert abban „Fényesen csillog az egyház egén” címmel egy sok fényképpel illusztrált, terjedelmes írás olvasható Jakab Antal püspökről. A program agapéval zárult.

„Közös munka volt, mindenkinek hálás köszönet, Isten fizesse!” – hallhattuk Kolumbán Csillától, de – azt hiszem, ebben egyetért velem mindenki – a kezdeményezésért és a szervezésért a legnagyobb köszönet őt illeti: Hálásan köszönjük Neked, Csilla, Isten fizesse!

És különösképpen elismerés illeti a diákokat és tanáraikat, akik olyan sok ötletességgel, olyan nagy buzgalommal készültek fel és vettek részt ezen az emlékeseményen. Hálásan köszönjük nekik is, Isten fizesse!

Az ilyen alkalmak mindig odairányítják – s kicsit ott is tartják figyelmünket, tekintetünket – arra a csillagra, amelyik olyan „fényesen csillog az egyház egén”…

Varga Gabriella

Fotók: Bartalis Kata-Szilvia
Címfotó: Csoportkép a csapatokkal

Kérem ossza meg ismerőseivel: