Jéga Szabó Ferenc: Megszólal a korona

Könyvbemutató

Jéga Szabó Ferenc, Megszólal a korona című könyvének bemutatójára kerül sor július 4-én, hétfőn délután hat órától a gyergyószentmiklósi művelődési ház Karancsi Sándor-termében.


Hazaérkezése óta ezernyi módon vizsgálták, tanulmányozták Magyarország Koronáját. Komoly aranyművesek, fizikusok, művészettörténészek, múzeumi szakemberek, eszmetörténészek, de még orvosok is vizsgálták a különleges „tárgyat”. Alkotóelemeinek, képeinek jelentését, a Koronán megjelenő szimbólumokat, méreteinek jelentőségét össze vetették mindennel, amivel összevethetőek, s az elmúlt évtizedekben számtalan tanulmányban foglalták össze a hozzáértők mindazt, amit a Koronáról megállapítottak.

korona_plakat

Jéga Szabó Ferenc azonban úgy találta lehet még újat mondani e különlegességről, vagy – ahogyan szerzőnk fogalmaz – megérthetőek, megfejthetőek és tolmácsolhatóak azok a „vallomások”, amelyeket a Szent Korona mond el önmagáról. Állítása szerint könyvének anyaga „ihletszerű” állapotok sorozata nyomán keletkezett, miközben a Koronán felfedezhető, mérhető, vagy számolható adatokat tanulmányozta. A könyv így újszerű nézőponton alapszik. Szerzőnk azt fedezte föl, hogy az emberiség kultúrtörténetében meglelhető, szimbolikus jelentőségű számok a Koronán is megjelennek, s a jelentések felfejtése, az olykor nagyon távoli analógiák bekapcsolása teljesen új Koronaképet építenek föl.

Hogy a szerzőt magát idézzük: „A földi emberiség kultúrtörténetében a teljes földgolyón végighúzódik bizonyos számok megjelenése a különféle mitológiai, korszak-megjelölési, néptörténeti, népköltészeti és mesei területeken. Ezeket én ”jelölőszámoknak” nevezem, mert teljes körük kozmológiai szám… Ezen jelölőszámok hihetetlen mennyiségét hordozza a Magyar Szent Korona… Könyvünkben ezen számok körét járjuk körbe először, majd megmutogatjuk e számok kavargását, szólni akarását – szerencsés szem számára –, hogy e mérhetetlen, s ma az emberek számára rejtett tudás, minél többünk számára nyilvánvaló, és a Koronára gondolás kapcsán természetes lehessen.
Hogy melyik szám mit takar, azt az „idegenvezetés” során bemutatjuk, bizonyítjuk, kis részben logikai úton, nagy részben párhuzamos megjelenések, analógiák bemutatásával, hogy végül a ma embere számára fantasztikus, a mai tudásunk szerinti „lehetetlen” területekre jussunk…”

Erénye a műnek, hogy a korábbi megállapítások mellett is érdekesek Jéga Szabó Ferenc elképzelései, azokkal együtt is szellemes kalandot kínálnak. Mint fogalmaz: „Nem kívánok meggyőzni, nem kívánok bizonyíthatatlan, misztikus, elvont – netán ezoterikus  – téziseket  felállítani sem „faktumokat” kijelenteni. Felmutatom, amit találtam, s mindenki azt kezd vele, ami neki jólesik.”
A Megszólal a Korona… című kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a Koronán megjelenő számszerű adatokat szeretnék kultúrtörténeti összefüggésekben látni, s így – Jéga Szabó Ferenc vezetésével – maguk is szeretnék megérteni Szent Koronánk rejtélyes és távoli múltba mutató vallomását. A kötetről, illetve a szerzőről a www.megszolalakorona.hu oldalon található információk további segítséget jelenthetnek az érdeklődőknek. (kello.hu)

Kérem ossza meg ismerőseivel: