Jelentés készül a román nyelv oktatásának helyzetéről

Fontos problémákra mutatott rá Hargita Megye Tanácsának elemzőcsoportja abban a jelentéstervezetben, amely a 410 felnőtt, Hargita megyei, magyar tannyelvű iskolákban oktató pedagógus, iskolaigazgató és szülő, valamint 538, a megyében, magyar nyelven tanuló diák megkérdezésével készült felmérésen alapszik, a román nyelv és irodalom tantárgy körüli problémákat vizsgálva.

A megkérdezett szülők és pedagógusok 97,7%-a úgy véli, hogy fontos vagy nagyon fontos, hogy a gyereke társalogni és írni tudjon román nyelven, 98,5% viszont elégedetlen azzal, ahogy a diákoknak a román nyelvet tanítják a kötelező oktatás keretében.

Mint a kutatásból kiderül, a megkérdezettek többsége azt nehezményezi, hogy a tanterv felépítése nem teszi lehetővé az aktív kommunikáció gyakorlását, a magyar anyanyelvű diákoknak is ugyanazt a tananyagot kell megtanulniuk, mint a román anyanyelvűeknek, ugyanabból kell vizsgázniuk, ezenkívül pedig olyan problémák is megfogalmazódtak, amelyek a tanterv és tananyag mellett a diákok magatartására vezethető vissza. A jelzett gondok megoldására az elemzőcsoport javaslatokat készített, ezek szerint új programra van szükség ahhoz, hogy a magyar diákok megfelelő szókinccsel rendelkezzenek már a VIII. osztály végén, segítve az anyag, a szövegek megértését. Tekintve, hogy a megyei diákok jelentős hányada gyakorlatilag nem érintkezik a mindennapi életben a román nyelvvel, fontos, hogy a románórákon a kommunikációs készségek fejlesztésére helyezzék a hangsúlyt, segítve a köznyelv elsajátítását. Olyan programok kidolgozására van szükség, amelyek által a diákok találkoznak a román nyelvvel, tudatosul bennük, hogy a nyelv megtanulása létfontosságú később az életben, a munkaerő-piacon. Táborok szervezésére, román nyelvű környezetben tanuló, dolgozó és vállalkozó fiatalok beszámolóinak népszerűsítésére van szükség már az elemi iskolákban.

A témában kerekasztal-megbeszélést tartottak az érintett intézmények vezetői,  a jelentéstervezetben az elemzők felhasználták a megbeszélésen elhangzott véleményeket is. A dokumentum részletesen tanulmányozható az alábbi linkre kattintva (az elemzőcsoport június 23-ig várja a hozzászólásokat, javaslatokat, amelyek alapján véglegesíti a jelentést):

http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2015/06/JelentesTervezet_Roman_nyelvoktatas.pdf

Kérem ossza meg ismerőseivel: