Jelöljünk mi is tanárt, edzőt, nevelőt!

Mentor Díj a Tehetségek Gondozóinak

Évente 10 olyan tanárt, edzőt, nevelőt díjazunk,

– akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozókat szerveznek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk elindulását;
– akik tevékenységük során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotásából és 8.000 lej pénzjutalomból áll.

Bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan, az alapítvány honlapján (www.pentrucomunitate.ro) vagy a www.molromania.ro címen elérhető űrlapon.

Jelölni 2015. december 31-ig lehet.

További részletek http://pentrucomunitate.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id=503&Itemid=111&lang=hu
Telefon: 0755-045699


Mentor Díj a Tehetségek Gondozóinak – 2015

Ismeri azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét szakkörökön segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?
Ismeri azt az edzőt, aki gyermekét jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében?
Emlékszik arra a szeretett tanárára, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

A jelölés módja

Bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan.
Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének (postacím, telefonszám, e-mail cím, intézmény neve) a megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt által felkészített gyermekek, fiatalok legfontosabb eredményeit, a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását. A jelölésnek egyaránt ki kell domborítania a jelölt szakmai és emberi kvalitásait.
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő személy vagy csoport elérhetőségét (postacímét, telefonszámát, e-mail címét) is, hogy szükség esetén, kiegészítő információkat kérhessünk a jelöltről. Csak az alapítvány honlapján (www.pentrucomunitate.ro) elérhető űrlapon beküldött jelölést tekintjük érvényesnek. Jelölni lehet magyar és román nyelven egyaránt.

Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, edzők, nevelők,
– akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását;
– akik képesek fokozott figyelmet fordítani a – családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt – hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott küzdelmükben;
– akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
– akik pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

A jelölések értékelése

A legérdemesebb jelöltek közül A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 10 személyt választ ki, és részesít Mentor Díjban. A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotásából és 8000 lej pénzjutalomból áll. Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja, mekkora része volt a mentornak az általa felkészítettek sikerében.

Jelöléseket 2015. december 31-ig lehet benyújtani. A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 2016 februárjában választ a jelöltek közül, a díjátadást pedig az ezt követő időszakban szervezi meg.

A jelöléseket E-mailen a mentor@pentrucomunitate.ro címre, postán pedig a következő címre lehet beküldeni: A Közösségért Alapítvány, 400110 Kolozsvár, OP. 1, CP. 1141, a borítékra kérjük feltüntetni: Mentor Díj.

További információkat írásban a mentor@pentrucomunitate.ro e-mailcímen, illetve a 0755-045699-es telefonszámon lehet igényelni.

András Imre

Kérem ossza meg ismerőseivel: