Jó hír, a teherforgalmi útszakasz megújul!

Egy régi seb gyógyul be, ha megvalósul a felújítás. Ezt csak üdvözölni tudom.

Ugyanakkor kihasználom az alkalmat, hogy rávilágítsak az általam sokat emlegetett, mandátumokon átnyúló programok szükségességére. Valamint a hiányuk okozta következményekre. A teherforgalmi út feljavítása, karbantartásának körülményei nem a legnagyobb, de egy tipikus eset a szemléltetésre.

A teherforgalmi útvonal városunkban kényszermegoldás. Megoldás, melynek eredményként ez a szakasz az országos teherforgalmi utak részeként működik. Ez így is marad a terelőutak megvalósításáig. Terelőutak, melyek megvalósulása, főleg kisvárosok esetében, a kezdeményezéstől eltelt közel 15 év után is még mindig beláthatatlan távolságra van.

Ezért gondoltuk úgy már a 2000-es évek elején, hogy nem normális dolog az, hogy egy forráshiányokkal küszködő kisváros végezze a karbantartását egy olyan útszakasznak, amely nemzeti és nemzetközi teherforgalmat szolgál ki. Ezért kezdeményeztük a 2000-es évek elején az útszakasz 2100 méteres szakaszának átminősítését helyiből nemzeti érdekeltségű kategóriába. Ez a Halászok, Békény, Dózsa György, Tűzoltók 2100 méteres szakaszának a lecserélését jelentette volna, a Gábor Áron, Főtér (a Halászok utca kezdetétől), Kárpátok, N. Balcescu és a Tűzoltók utca útkeresztezéséig). A jelenlegi teherforgalmi szakasz karbantartását, rehabilitációját a nemzeti útügy végezte volna, a főtéren áthaladó szakaszt pedig a város. A tanulmányok elkészültek, az engedélyeztetések előrehaladt fázisban voltak, de a kivitelezést félúton érte a 2004-es választás és vezetésváltás.

Nem a választás, a váltás a probléma, amit a politikusok minden esetben maguk felé megmagyaráznak. A problémát a jól működő önkormányzatiság alapszabályainak be nem tartása jelenti. Ez nem más, mint a választások utáni régi, vagy új vezetés azon kötelessége, hogy elemezzen és az adott körülményekhez alakítson minden új vagy folyamatban lévő fejlesztést, elképzelést.

Ezt nem sikerült a mai napig meghonosítani városunkban. A felvázolt folytonosság hiányának következményeként költünk ma pénzt egy olyan beruházás megvalósítására, melyet az állami költségvetés megoldott volna, és ma ebből a pénzből más fontos beruházás valósulhatna meg.

Mielőtt bárki is megállapítaná, hogy a lecserélt szakasz is javítást, karbantartást igényelt volna, három lényeges különbségre hívom fel a figyelmet. A városnak maradt szakasz sokkal jobb állapotban volt. Leterheltsége jóval kisebb, tehát karbantartási költségei is kisebbek lettek volna, és nem utolsó szempont, hogy a központi rész felújítására pályázati lehetőségek álltak az önkormányzat rendelkezésére az évek folyamán.

A felvázoltak alapján tud  megtörténni ma, és ha változás nem következik, még nagyon sokáig, hogy a vezetők, a politikusok számára: ,,a mulasztások babért teremnek, következmények nélkül”. Mert, akik ma hozzájárulnak a felújítás megvalósításához, jogosan részesülnek elismerésben. Akkor is érvényes az állítás, ha a politikus, a vezető önhibáján kívül kerül a felvázolt helyzetbe.

A magyarázat egyszerű. A mai napig sem vállal felelősséget senki a szakmai mulasztásaiért. Ismeretek hiányában, valamint a kozmetikázott információk miatt az emberek számára rejtély marad a mulasztás igazi oka, a felelősök személye. Így természetesen a számonkérés is elmarad.

Ez csak egy a sok eset közül. Ezek miatt szeretném, ha sértődés helyett békében visszatérne városunkba a szakmaiság, és vele együtt a normalitás.

Pál Árpád
Címfotó: facebook.com

Kérem ossza meg ismerőseivel: