Jó hír!

Hazaengedték Mezei Jánost

Annak ellenére, hogy április 15-én a Maros Megyei Törvényszék jóváhagyta az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) javaslatát, Mezei János vádlott előzetes letartóztatásának 30 napos meghosszabbítását (2015 április 19-től 2015 május 18-ig), a Marosvásárhelyi Ítélőtábla április 17-én megváltoztatta a végső döntést és hatósági felügyeletre, házi őrizetre enyhítette a kivizsgálás következő időszakát.

A történethez hozzátartozik, hogy Mezei április 16-án fellebbezett a 15-ei döntés ellen. Április 17-én a törvényszék fenntartotta az eredeti döntést, az előzetes letartóztatás 30 napos meghosszabbítását, de javított a 30 napos periódus dátumán, 2015 április 17-től 2015 május 16-igra.

A törvényszék honlapján olvasható, hogy rögtön a döntés után újabb kontesztáció jelenik meg még aznap, minekutána azonnali hatállyal törlik az előzetes letartóztatást, és nyomban hazaengedik a polgármestert. Nagy valószínűséggel valamilyen műhibát követhettek el a hatóságok, ez következtethető ki a fent említett hatósági javításból is. Lehet, hogy ez is közrejátszott Mezei előzetes letartóztatásából való szabadulásában.

Tehát Mezei Jánost 30 napra hatósági felügyelet alá helyezték, 2015 április 17-től 2015 május 16-ig. Ez alatt az idő alatt nem szabad elhagynia hatósági engedély nélkül a Földváry Károly utcában lévő otthonát. A házi őrizet alatt köteles megjelennie a hatóságok előtt ahányszor csak hívatják; nem szabad kommunikáljon Barabás Éva Csilla gyanúsítottal és Virág Zsolt, Virág József, Portik Csaba, Imre Alexandru, Lăcătuşu Livia, Nagy István, Nagy Francisc, Ţepeluş Marius, Csergő Tünde, Munteanu Adrian, Selyem Hideg Norbert Vencel, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pál Antal Ildikó, Tinka Kálmán János, Seer Mihai, Bajkó László, Karsai Károly József, Szőcs Tivadar, Bányász Lehel, Csavar Gábor, Szabó Hajnal, Csergő Tibor András, Lőrincz Krisztina, Albert Enikő, Kosután Attila tanúkkal. Ha a vádlott rosszindulattal, előre megfontolt szándékkal áthágja az előírt szabályokat, akkor a hatósági felügyelet előzetes letartóztatásra cserélhető. A házi őrizet ideje alatt a vádlott elhagyhatja az otthonát, hogy megjelenjen az igazságügyi szervek előtt, ezek hívására.


17.04.2015

Ora estimata: 15:30

Complet: C6CU

Tip solutie:
Solutia pe scurt: 1. În conformitate cu art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C. pr. Pen cu referire la art. 204 alin. 11 şi 12 C. pr. Pen., admite contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi inculpatul Mezei Janos (cu d.p.) împotriva încheierii penale nr. 27/DL/15 aprilie 2015 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Mureş în dosarul nr. 900/102/2015 şi, în consecinţă: 2. Desfiinţează în parte încheierea penală atacată şi, soluţionând cauza: 2.1. În baza art. 204 alin. 12 C. pr. Pen. cu referire la art. 237 alin. 1 C. pr. Pen., respinge propunerea procurorului de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Tg.-Mureş, de prelungire a măsurii arestării preventive a inculpatului Mezei Janos (cu d.p.). În temeiul art. 241 alin. 1 lit. a C. pr. Pen., constată încetată de drept măsura arestării preventive a inculpatului Mezei Janos. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Mezei Janos, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 1/UP/18 martie 2015 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Tg.-Mureş în baza încheierii penale nr. 11/CU/CDL/18 martie 2015 în dosarul nr. 571/102/2015. În baza art. 204 alin. 11 cu referire la art. 218 şi urm. C. pr. Pen., ia faţă de inculpatul Mezei Janos măsura procesual preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de astăzi, 17 aprilie 2015, până la data de 16 mai 2015. Potrivit art. 221 alin. 1 C. pr. Pen., obligă pe inculpatul Mezei Janos ca, pe perioada de 30 de zile menţionată mai sus a arestului la domiciliu, să nu părăsească imobilul situat în Gheorgheni, str. Foldvary Karoly, nr. 16, jud. Harghita, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza. Conform art. 221 alin. 2 C. pr. Pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul trebuie sa respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice cu suspecta Barabas Eva Csilla şi cu martorii Virag Zsolt, Virag Jozsef, Portik Csaba, Imre Alexandru, Lăcătuşu Livia, Nagy Istvan, Nagy Francisc, Ţepeluş Marius, Csergo Tunde, Munteanu Adrian, Selyem Hideg Norbert Vencel, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pal Antal Ildiko, Tinka Kalman Janos, Seer Mihai, Bajko Laszlo, Karsai Karoly Jozsef, Szocs Tivadar, Banyasz Lehel, Csavar Gabor, Szabo Hajnal, Csergo Tibor Andras, Lorincz Krisztina, Albert Eniko, Kosutan Attila. În baza art. 221 alin. 4 Cod pr. pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin.5 Cod pr. pen., pe durata măsurii arestului la domiciliu, inculpatul poate părăsi imobilul indicat mai sus pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. Desemnează Poliţia municipiului Gheorgheni, jud. Harghita, ca organ de supraveghere a respectării măsurii arestului la domiciliu şi a executării obligaţiilor stabilite în sarcina inculpatului. Dispune comunicarea copiei prezentei hotărâri organelor menţionate în art. 221 alin. 8 C. pr. Pen. C. pr. pen. 2.2. Menţine restul dispoziţiilor din încheierea contestată vizând respingerea cererii inculpatului de înlocuire a arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar şi privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. 3 C. pr. Pen. 3. Conform art. 275 alin. 3 C. pr. Pen., rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de stat în soluţionarea contestaţiilor. 4. Definitivă.

Pronunţată în camera de consiliu la data de 17 aprilie 2015.

Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP)  19/2015  17.04.2015

Kérem ossza meg ismerőseivel: