Készül a Közigazgatási Eljárási Kódex

A lakosság érdekeit szolgáló, átláthatóbb és hatékonyabb közintézmények

A már meglévő Közigazgatási Törvénykönyvet hivatott kiegészíteni az a Közigazgatási Eljárási Kódex, amely évek óta téma Romániában. Más országokhoz hasonlóan – 16 országban fogadtak el hasonló kódexet – a lakosság közigazgatáshoz való hozzáférésének megkönnyítése, valamint a közintézmények átláthatóságának és hatékonyságának növelése a cél.

Tekintve, hogy a jelenlegi törvénykönyv különböző értelmezésekhez és alkalmazásokhoz vezetett, mind a közigazgatási gyakorlatban, mind a bíróságok ítélkezési gyakorlatában, fontosnak tartják a jogszabály hatályba léptetését.

Ennek érdekében Hargita Megye Tanácsa az érintett helyi önkormányzatokat is felkérte, hogy fogalmazzák meg javaslataikat hétfőig, december 4-ig.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke hétfőn, november 27-én online ülésen bíztatta a községvezetőket a gyakorlati javaslatok megfogalmazására.

Hargita Megye Tanácsa részéről már korábban is megfogalmaztak néhány javaslatot, és pontosítást kértek a tervezet kidolgozásakor.

Mint azt Borboly Csaba felsorolta, szükséges a közigazgatási eljárás irányadó elveinek pontosítása; a közigazgatási akták módosítása, kiegészítése, helyesbítése és visszavonása; az intézményvezetők és köztisztviselők felelőssége a közigazgatási akták előkészítésének/kiadásának mindenik szakaszában; az intézmények közötti együttműködés szabályainak pontosítása, beleértve azt is, hogyan és milyen módon kommunikálnak egymással; eljárási határidők; a közigazgatás digitalizálása; a közigazgatási akta kötelező formai és tartalmi elemeinek pontosítása; a közérdekű információkhoz való hozzáférés szabályozásai; a köztisztviselők jogai és kötelezettségei, különösen az előléptetésre vonatkozó eljárások, határidőkkel, feltételekkel és döntéshozatali eljárásokkal, a munkacsoportok vagy bizottságok felállítása és a köztisztviselők kinevezése az ilyen csoportokba és bizottságokba; az adatok, információk felhőben történő tárolási lehetőségének szabályozása; a közigazgatási alkalmazottakkal kapcsolatos dokumentumok elektronikus kezelésére vonatkozó mechanizmus szabályozása a versenyvizsga-dokumentáció benyújtásától a munkaviszony megszűnéséig; a közintézmények alkalmazottai számára a látószemüveg elszámolásának szabályozása.


Hargita Megye Tanácsának kommunikációs csapata

Kérem ossza meg ismerőseivel: