Készüljünk úgy, hogy ne találtassunk híjával!

A nap, amikor megszámláltatunk

    A Székely Szabadság Napján, március tizedikén megszámláltatunk a szó szorosan vett és átvitt értelmében is. Megszámolnak a hatóságok, hivatalos közleményekben jelzik, hogy hányan gyűltünk össze a marosvásárhelyi Postaréten 16 órakor, hányan vonultunk a város főterére, hányan vettünk részt a régi városháza előtti téren, – a mai prefektúra előtt – a tüntetésen.
    Megmérettetik hűségünk hagyományainkhoz és céljainkhoz, megmérettetik kollektív bölcsességünk és méltóságunk, megmérettetik az erkölcsi erő, amely tizennegyedik éve szembesíti a román hatóságokat és ország-világ közvéleményét a székelyek akaratával: területi autonómiát követelnek szülőföldjüknek, Székelyföldnek. Alkotmányos eszközökkel, erőszakmentesen, de szívós kitartással, rendíthetetlenül igényeljük a szabadságot: az államon belüli önrendelkezést.
    Véget kell vetni a székelységet sújtó hatósági zaklatásoknak, a székely jelképek és a magyar nyelv üldözésének, véget kell vetni a közvetlen és a közvetett diszkrimináció alkalmazásának az ország magyar nemzetiségű polgáraival, a romániai magyar nemzeti közösséggel szemben.
    Elölről kell kezdeni a társadalmi párbeszédet az ország közigazgatási átszervezéséről, mert nem fogjuk elfogadni, nem fogjuk tűrni, hogy Székelyföldet a jog és ésszerűség ellenére, Románia nemzetközi kötelezettségvállalásainak megszegésével egy román többségű közigazgatási régióba belekényszerítsék.
    Ezért gyűlünk össze, ezért emlékezünk meg a székely vértanúk példájáról, ezért tiltakozunk 2016. március 10.-én Marosvásárhelyen és egész Székelyföldön.
    A gyülekezési jogra vonatkozó törvénynek megfelelően letettük a rendezvényre vonatkozó előzetes bejelentésünket Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalába még 2015 tavaszán. A hivatal azzal az ürüggyel hárította el – törvénysértő módon – a rendezvény tudomásul vételét, hogy a bejelentés túl korai, ismételjük meg a kérést március tizedike előtt 30-45 nappal. A mondvacsinált akadályok között városrendészeti munkálatokra hivatkoztak, meg arra, hogy 2016 választási év lesz, és meglátásuk szerint a májusi/júniusi választások miatt nem lehet márciusban felvonulni Marosvásárhelyen. Nyilvánvaló volt a szándék, hogy a hivatal azért kéri a későbbi bejelentést, hogy a rendezvény betiltása esetén – mint 2015-ben is történt – ne legyen elegendő időnk a jogorvoslatra.
    A bírósághoz fordultunk, hogy jogi szempontból tiszta helyzetet teremtsünk. Ez év január 8-án a Maros Megyei Törvényszék meghozta döntését, kötelezve a polgármestert és a várost, hogy vegye tudomásul/láttamozza az előzetes bejelentésnek megfelelően a rendezvényt.
    Ezt követően jutott tudomásunkra, hogy Dorin Florea újabb kifogásokat keres, mérlegelve az ítélet megfellebbezését. Kifejtette, hogy etnikai konfliktusoktól tart. Ez az érv sem a korábban nekünk adott válaszban, sem a bírósághoz benyújtott válasziratukban nem szerepelt. Hangsúlyozzuk: békésen, a törvényes előírásoknak megfelelően készülünk a közösségi akaratnyilvánításra, nem áll szándékunkban a többségi lakosságot sérteni, ellenkezőleg, meggyőződésünk, hogy a cél, amit kitűztünk mindannyiunk érdekét szolgálja.
    Marosvásárhelyen akkor voltak etnikai jellegű konfliktusok, amikor ezt az állami hatóságok akarták, a többséget a magyar közösség ellen uszították és a támadást meg is szervezték. Meggyőződésünk, hogy ma a román hatóságoknak, ellentétben a kilencvenes évvel, nem érdeke egy etnikai konfliktus megszervezése, ezért a törvénynek megfelelően fogják biztosítani a rendezvény békés lefolyását.
    Kérjük Székelyföld lakóit, hogy emlékezzenek meg a Székely Szabadság Napjáról, aki pedig teheti, jöjjön Marosvásárhelyre, hogy békésen, méltósággal nyilvánítsuk ki közösségünk autonómiaigényét.
    Kérjük a magyar pártokat, civil szervezeteket, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, legyenek részesei az előkészületeknek, és ösztönözzék részvételre a székelyeket és egész Erdély magyarságát.
    Kérjük a nagyvilágban élő magyarok szervezeteit, hogy 2016. március 10-én vonuljanak Románia külképviseletei elé, és fejezzék ki szolidaritásukat a székely autonómiamozgalommal.

A Székely Szabadság Napján megszámláltatunk itthon és a nagyvilágban. Készüljünk úgy, hogy ne találtassunk híjával!

                            Marosvásárhely, 2016. január 25.                                Izsák Balázs
                                                                                                       a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Kérem ossza meg ismerőseivel: