Ki, hol szavaz Gyergyószentmiklóson

Június 5-én helyi közösségvezetőt és döntéshozó testületet választunk

A szavazókörzetek vasárnap reggel 7:00 és este 21:00 között lesznek nyitva. A választásra jogosult polgárok – ide értve minden 18. életévét betöltött gyergyószentmiklósi lakhellyel rendelkező személyt, azokat is, akik a választások napján töltik be a megadott életkort – mint azt már megszokhatták, személyazonossági igazolványuk bemutatását követően élhetnek szavazati jogukkal.

Jelenleg az állandó választási névjegyzékben 16 646 választásra jogosult személy szerepel Gyergyószentmiklóson. Az adatbázis természetesen vasárnapig frissül mindazokkal, akik a napokban töltik be 18. életévüket, vagy most változtatnak lakhelyet. Az összlétszámhoz hozzáadódik 59 uniós állampolgár, aki ideiglenes gyergyószentmiklósi lakhatási engedéllyel rendelkezik. 22 olyan gyergyószentmiklósi személyt jegyez az adatbázis, akiket bírósági végzés tiltott el szavazati jogának gyakorlásától.

Fontos, hogy a szavazati jog gyakorlása érvényes személyazonossági igazolványhoz kötött. Amennyiben valaki lejárt személyazonosságival jelentkezik vasárnap, nem fogadja el a rendszer. A helyi népesség-nyilvántartó irodában legkésőbb csütörtökön, június 2-án 11 óráig jelentkezhetnek személyazonossági igazolvány-cserére azok, akik érvénytelen igazolványukat érvényesre cserélnék. Ehhez szükséges iratok: keresztlevél, adott esetben házassági bizonyítvány vagy válási végzés, elhalálozási okmány, a 14 éven aluli gyermekek keresztlevele – eredeti és másolat minden okiratról. Emellett lakhelyigazolás – adásvételi szerződés, vagy a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályáról kért igazolás. 7 lej díjfizetés az igazolvány kiállításáért, valamint 5 lejes okmánybélyeg, mindkettő az önkormányzat Pénz- és Adóügyi osztályán a Fürdő utcai székhelyen (utóbbit a postahivatalban is lehet kérni).

Az önkormányzat lakossági nyilvántartó irodája egyébként a választások alkalmával az ügyfelek tájékoztatására nyitva tart szombaton 8-16 óra között, valamint vasárnap teljes nap, a választások ideje alatt.

 

A szavazás menete

Idén országos szintű újítás, hogy minden szavazókörzetben, első lépésben, egy számítógépes ellenőrzés történik. A személyazonossági igazolványokat erre speciálisan kialakított, országosan egységes, elektronikus adatbázisban ellenőrzik – a rendszer a többszörös szavazást hivatott kiszűrni – azt figyeli, hogy adott személyazonossági adatokkal szavaztak-e már máshol.

Az elektronikus azonosítást követően a megszokott listákon is aláír majd a szavazópolgár.

A helyhatósági választások alkalmával 3 szavazólapot vesz át minden választó – egy a polgármester személyének, egy helyi önkormányzati testület, egy pedig a megyei tanácsba delegált helyi képviselők listájának megválasztását célozza.

Érvényes szavazat az, amikor egy szavazólapon egy szavazat szerepel, valamint a „Votat” feliratú pecséttel a megadott négyszögön belül, a szavazó által választott név/lista mellett.

A négyzetben lévő egyetlen „Votat” pecséten kívül semmi egyéb nem szerepelhet a szavazólapon – amennyiben ez nem így van, az urna felnyitásakor érvénytelennek nyilvánítják a szavazatot. A szavazólapok előzetesen is megtekinthetőek a választási iroda hirdetőtábláján.

 

Szavazókörzetek felosztása

Gyergyószentmiklóshoz tíz szavazókörzet tartozik, ebből kilenc a városban, egy pedig a Gyilkostó-üdülőtelepen található. A jelenlegi felosztás megegyezik a korábbi években már megszokottal.

 

Az utcák szavazókörzetekbe való beosztása a következő:


24-es sz. szavazókörzet – Kós Károly Általános Iskola, Kossuth Lajos utca, 124. sz.

Bucsin negyed 23, 24, 25, 26, 27, 28

Kossuth Lajos utca 83–235, illetve 72–218-as házszámok

Kavicsbánya utca

Külső utca 69–151, illetve 112–154-es házszámok

Testvériség sgt. 6, 10, 12, 15, 19, 20, 24, 23/A

Állomás utca

Keskeny utca

Gyöngyvirág utca

Kis utca

Malmok I-IV

Muskátli utca

Új utca

Sólyom utca

Tatár utca 146–154, illetve 145.

Hársfa utca

25-ös sz. szavazókörzet – Kós Károly Ált. Isk., Kossuth Lajos u., 124. sz.

Bucsin negyed 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, valamint 21-es tömbházak

26-os sz. szavazókörzet – Kós Károly Ált. Isk., Kossuth Lajos u., 124. sz.

Víz u. 1–27., illetve 2-4. házszámok

Bucsin negyed 22., valamint 1, 2, 3, 4, 5, és 6-os tömbházak

Mező utca 1–17., illetve16-38. házszámok

Dózsa György utca 1-3., illetve 2-16. házszámok

Virág negyed 31, 33, 35, valamint IMG tömbházak

Tölgymező utca 1-139., illetve 2-150. házszámok

Kossuth Lajos utca 53-81., illetve 42-70. házszámok

Fazekas utca 1-45., illetve 2-12. házszámok

Tűzoltó utca 1-49., illetve 2-42. házszámok

Tatár utca 1-43., illetve 2-28. házszámok

27-es sz. szavazókörzet – Vaskertes Ált. Isk., Kossuth Lajos u., 2. sz.

Virág negyed 5, 6, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51-es tömbházak

28-as sz. szavazókörzet – Vaskertes Ált. Isk., Kossuth Lajos u., 2. sz.

Kossuth Lajos u. 1-51., illetve 2-40. házszámok

Virág negyed 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 39, 37-es, valamint GARS tömbházak

29-es sz. szavazókörzet – Vaskertes Ált. Isk., Kossuth Lajos u., 2. sz.

Mezőgazdász utca 1-13., illetve 2-20. házszámok

Békény utca 1-99., illetve 2-174. házszámok

Őz utca 1-29., illetve 2-26. házszámok

Pacsirta utca 1-5., illetve 2-6. házszámok

Külső u. 1-67., illetve 2-110. házszámok

Régigyár utca 1-27., illetve 2-32. házszámok

Virág negyed 47, 48-as tömbházak

Testvériség sgt. 2, 5-ös tömbházak

Gábor Áron utca 1-55., illetve 6-46. házszámok

Szabadság tér

Mihai Eminescu utca 2-46., illetve 1-59 házszámok

Nicolae Bălcescu utca

Halász utca 1-15., illetve 2-42. házszámok

Tűzoltó utca 51-145., illetve 44-156-os házszámok

Rózsa utca 3-29., illetve 2-32. házszámok

Meszes utca 1-15., illetve 4-16. házszámok

30-as sz. szavazókörzet – Salamon Ernő Gimnázium, Gyilkostó sgt. 3-5. sz.

Örménytemplom utca

Kápolna utca

Kárpátok utca

Temető utca

Építő utca

Fejér Dávid utca

Téglagyár utca

Földváry Károly utca

Makkos utca

Miron Cristea utca

Kiss Antal utca

Gyilkostó sgt.  1-103., illetve12-112. házszámok

Gyilkostó sgt. 9, D1, D2, 5/A, 5/B, 9/A, 9/B

Nyír utca

Mocsár utca

Kapu utca

Kórház utca

Stadion utca

Varga Katalin utca

Újélet utca

Győzelem utca

31-es sz. szavazókörzet – Fogarasy Mihály Műszaki Líceum, Márton Áron utca, 13-15.

Arany János utca

Fürdő utca

Balázs Pál utca

Budai Nagy Antal utca

Csobothegy utca

Cloşca utca

Kéthíd utca

Jakab Antal-tér

Fogarasy Mihály utca

Hóvirág utca

Gödrös utca

Margaréta utca

Márton Áron utca

Alma utca

Kisköz utca

Rét utca

Petőfi Sándor-tér

Galamb utca

Haladás utca

Fecske utca

Forradalom negyed 9, valamint A, B, D, F, G, I/40-es tömbházak

Akác utca

Selyem utca

Sáros utca

Vadász utca

Visszafolyó

32-es sz. szavazókörzet – Batthyány Ignác Technikai Kollégium, Gyilkostó sgt. 149. sz.

Kovácspéter

Ady Endre utca

Mogyorós utca

Fenyő utca

Vár utca

Csiszér utca

Csengettyű utca

Crişan utca

Kőrisfa utca

Csiky-kert utca

Gyilkostó sgt. 105-225., illetve 114-230. házszámok

Magyarköz utca

Medve házcsoport – 4-es km

Malom utca

Erdő utca

Rákóczi Ferenc utca

Szurokfőző utca

Felsőiskola utca

Kurta utca

Sípálya utca

Szikla utca

Tölgyfa utca

Sízők házcsoport – 4-es km

Szarvas házcsoport – 4-es km

Várpatak

33-as sz. szavazókörzet – Gyilkostó-üdülőtelep

Gyilkostó-üdülőtelep

Kérem ossza meg ismerőseivel: