Kölcsey-központú a VÁRAD szeptemberi száma

Irodalom, művészet, kultúra, társadalom, tudomány

A Nagyváradon szerkesztett irodalmi, művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos folyóirat, a VÁRAD idei 9. számát azért lehet Kölcsey-központúnak mondani, mert egyrészt a Himnusz költőjének több, kevésbé ismert versét is közli, másrészt Tóth István fotóművész jóvoltából Kölcsey Ferenc életútjának fontos helyszíneiről ad körképet. A sajátos stílusban megörökített emlékhelyek és ereklyék ma Sződemeter, Debrecen, Álmosd, Nagykároly és Szatmárcseke kincsei.

A friss lapszámban Lipcsei Márta, Eszteró István, B. Mihály Csilla, Márton Tímea verset, Ferenczfi János, Wessely Gábor, Tóth Ágnes, Sütő Éva prózát közöl, Goron Sándor pedig T. S. Eliot egyik híres poémájának újrafordításából ad ízelítőt A sivár föld címmel. Bertha Zoltán irodalomtörténész „Hazatérés idején” című érdekes tanulmánya arról szó, hogy miként viszonyult Tamási Áron Észak-Erdély 1940-es visszacsatolásához. Az általános ujjongás közepette a nagy székely író a magyar politikai egység részleges helyreállításának történelmi disszonanciáit is azonnal érzékelte, és erőteljesen figyelmeztetett például a revansizmus elkerülésére vagy a körültekintő belátás szükségességére.

Balázs Géza nyelvészprofesszor ezúttal Organikus és nem organikus művészet címmel közöl összegző részleteket a művészet és nyelv közös gyökereit kereső opusából. Kocsis Csaba a Gyulai Várszínház nyári évadjának főként erdélyi vonatkozásairól kérdezte Elek Tibor színigazgatót, Farkas László az 1935-ös magyar–román „váradi hídverésről” ír a korabeli sajtó tükrében. Szilágyi Gyula nosztalgikus visszaemlékezése három olyan dalénekes alakját és pályáját idézi fel (Sallak Pál, Nagy Gyula, Kárász Szorin), akiknek tehetsége nem tudott kellőképpen kibontakozni az idők viharában, erre utal az írás címe is: Elveszett szép hangok.

A VÁRAD friss számában Balázs F. Attila legújabb kötetéről (A rács két oldala), egy nagyváradi rockegyüttes, a Stevie Ker kibontakozó karrierjéről, az „intellektuálisan borzongató” Amitől félünk (Beau Is Afraid) című filmalkotásról, illetve a tavalyi romániai népszámlálás végleges bihari adatairól is olvashatnak az érdeklődők.


A folyóirat újságosbódékban, könyvesboltokban vásárolható meg 10 lejért. Előfizethető 3 hónapra 25 lejért, 6 hónapra 50 lejért, 1 évre 100 lejért a Gheorghe Şincai Bihar Megyei Könyvtár pénztárában készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal) az „Abonament Várad” megjegyzésnek a feltüntetésével: Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea; CUI 4687188; Cod IBAN: RO66TREZ07621G330800XXXX, Trezoreria Oradea. Az előfizetők a lapot postán kapják meg, ezért a pontos nevet és lakcímet tudatni kell a szerkesztőséggel személyesen, telefonon vagy elektronikus postán a következő elérhetőségeken: Nagyvárad, Armatei Române utca 1/A, C épület, II. em. 7. ajtó; telefon: 0259/431–257, 116-os mellék; 0771/ 269–647; postacím: 410087 Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, corp C; e-mail: varadszerkesztoseg@gmail.com, bibliobihor@yahoo.com. A korábbi lapszámok a Varad.ro honlapról tölthetők le.


Kérem ossza meg ismerőseivel: