Kölcsönt vesz fel Borszék Város a Kezelőközpont befejezéséhez

Történelmi lépés Borszékfürdő fellendítéséért

Kölcsönt vesz fel Borszék Város annak a 13 millió lejnek a megszerzése érdekében, amivel befejezhető az üdülőtelepen jelenleg félkész Kezelő- és wellness-központ. A december 2.-i rendkívüli ülésen meghozott tanácshatározatot megelőzően november 27-én vitatta meg az erre irányuló javaslatot a testület, melynek ajánlásával történelmi döntés született – és immár megtörténtek az első lépések is a kölcsön ügyében.

              Elvi döntést hozott november végén Borszék Város Önkormányzata arról: bankkölcsönt venne fel a város ahhoz, hogy befejezhesse a jelenleg félkész állapotban levő Kezelő- és wellness-központot, így egymaga vállalná fel a szükséges beruházást. Az elvi döntést december 2-án tanácshatározatba foglalva is megerősítette a testület.

             A javaslat, és az ezt követő elvi döntés a november 27.-i rendkívüli tanácsülésen került terítékre, Mik József polgármester előterjesztésében. A megoldási javaslat, hogy egymaga vegyen fel tízéves futamidejű visszafizetésre bankkölcsönt a város, jelenleg az egyetlen lehetőségnek bizonyult arra, hogy a félkész, nagykapacitású Kezelőközpontot befejezhessék, illetve megmentsék az eddigi, közel 3,5 millió eurós beruházás állagát.

            A polgármester felvezetésében jelezte: mint az mindenki számára nyilvánvaló, a város fejlődéséhez szükséges a Kezelő befejezése, ám, az ez irányban tett minden külső ígéret eredménytelen maradt. Világossá vált, hogy a Kormány nem fog pénzt utalni ki a létesítmény befejezésére. Az is világossá vált mostanra, hogy a 2015-2020-as futamidőre nem lesznek kiírások olyan projektekre, amelyeken a létesítmény befejezésére lehetne pénzalapokat lehívni – egyelőre csak arra van remény, hogy ilyen úton a külső-, környezeti elrendezésre lehessen pályázni.

Kölcsön mellett spórolnak is

            Óhatatlanul szükséges megoldást találni a Kezelőközpont befejezéséhez, mondta az elöljáró, megoldásnak pedig azt látja: 13 millió lejes bankkölcsönt vegyen fel a város. Igaz, hogy 15 millió lej szükséges a befejezéshez, de a számítások szerint 1 millió lejt ki tud spórolni a jövő évi költségvetésből, további 1 millió lejt pedig pályázni szeretnének a külső rendezéshez.

            A lépéshez ennek a megoldásnak a körülményeit is megvizsgálták a Borszéki Városházán. Egyik lehetőség az, hogy az Állami Kincstárból igényelje a város a kölcsönt, tízéves visszafizetési futamidőre, évi 4,08 %-os kamattal. A második lehetőség pedig a kereskedelmi bankokhoz fordulás, ezúttal húszéves visszafizetési futamidőre felvett kölcsön érdekében.

           A város gazdasági fellendüléséhez valamelyik megoldást föl kell vállalnia a városvezetésnek mielőbb- hangzott el – a városvezető és a testület ebben kivétel nélkül egyetértett. Annál is inkább sürgető a lépés, mivel, ha ilyen beruházás finanszírozására nem is, de lehetőség nyílik a közeljövőben több olyan projektben való részvételre is, melyek pozitívan alakítják a városképet: ilyen például a történelmi műemléképületek felújításának lehetősége is, amelyhez mindössze 2%-os önrészt biztosítva hívhatna le a város. 

            Az ülésen a képviselőtestület megtárgyalta a polgármester javaslatát, a témában több vetületet is felvetve. Szó esett többek között arról, hogy az építkezés befejezése után a létesítmény üzembe helyezése költségeivel is számolnia kell a városnak, valamint arról, hogy az üzleti tervbe foglaltak szerint milyen gazdasági együtthatókkal, és veszteségekkel számolhatna az üzemeltető a Kezelő beindítása utáni 2-3 évben. A hozzászólások során javaslatok is hangzottak el arra vonatkozóan, milyen stratégiai társulások oldhatnák meg ezt a beüzemelési dilemmát.

            A bankkölcsön felvétele után az építkezések folytatását újabb közbeszerzési eljárással bíznák rá a munkálatokra törvények szerint jogot szerző építkezési vállalkozásra – válaszolta a polgármester az építkezés folytatásának módozatáról felvetett kérdése. Továbbá arról is megnyugtatást kapott a testület a felvetések megválaszolásaként: a leendő Kezelőközpont működtetéséhez használandó borszéki ásványvíz minden tekintetben megfelelő egy balneológiai létesítmény kiszolgálásához, a források vegyi elemzése ezt minden tekintetben igazolja.

A magánbefektetőket is ösztönzi a fejlesztés

         – Nem lesz könnyű a kölcsönt visszafizetni, minden egyéb beruházásról le kell mondania az Önkormányzatnak a következő években, és inkább pályázatokból szeretne tovább fejleszteni. De biztosak vagyunk abban, hogy a kezelőközpont beüzemelése egyúttal a magánbefektetőket is ösztönözné, és ezáltal növekedne a város bevétele is – nyilatkozta az elöljáró.

          Mint elhangzott: a város „Nemzeti Érdekeltségű Üdülőváros” besorolásáért folyamatosan dolgozik a város. Ehhez elengedhetetlen az Általános Rendezési Terv (PUG) is, melyhez jelenleg folyamatosan készülnek a szükséges dokumentációk – ebben a szakaszban tart a város által kérvényezett eljárás.

            A kérdés megvitatása után a testület elvi döntéssel zöld utat adott arra: kölcsön révén szerezze meg Borszék a Kezelőközpont felépítésének befejezéséhez szükséges 13 millió lejt.

            A döntéshozó testület ajánlásával gyakorlatilag történelmi lépésre kerül sor Borszékfürdőn: saját kezébe veszi a város az üdülőtelep sorsát, egymaga vállalja fel a Kezelőközpont felépítésének terhét. Első lépésben, már a múlt héten letette a városháza a kölcsön felvételéhez szükséges dokumentációt az Állami Kincstárhoz.

           A december 2-i rendkívüli ülésen egyhangúan meghozott döntéssel tanácshatározat is született a vállalt megoldásra. Eszerint, előbb a Kincstárnál tesz le a 13 millió lej kölcsönzésére igénylést a város. Amennyiben nem sikerül megszerezni a kölcsönt, a testület a kereskedelmi bankoktól kér ajánlatokatez ügyben.

A Kezelő-építésről, dióhéjban:

              A borszéki Kezelő- és wellness-központ felépítését 2010-ben határozta el a szaktárca, a 2011-ben elkezdett építkezésnek 2013-ban kellett volna befejeződnie – ám a 2012-es kormányváltással leállt a kormánypénzek folyósítása. Az elmúlt két évben Borszék önerőből- és a Hargita Megyei Tanácstól kapott pénzalap-segítséggel végeztette el a nyáron 1000, télen 700 fő/napi befogadóképességű központ állagóvási munkálatait: jelenleg a nyílászárók, tetőüvegek behelyezésénél tartanak. A létesítmény befejezése nem csupán a borszékiek, hanem az egész régió-, mi több, az ország gazdasági előnyére is szolgálna: a turisztikai kiszolgáló ágazatok egész sora épülhetne rá, valamint, a „Nemzeti Érdekeltségű Üdülőváros” minősítéssel mind belföldi-, mind külföldi üdülőjegy-rendszerbe is kihasználást nyerne a létesítmény.

             A bankkölcsön felvételének ötlete 2014 decemberében fogant: ekkor még Hargita Megye Tanácsával közösen, 2:1 arányban képzelte el a városvezetés a kölcsön felvételét – azonban ezt a megoldást a törvénykezés nem teszi lehetővé: a megyei testületnek előbb tulajdonossá kell válnia a létesítménynél a városháza mellett. Ezért, a szükséges törvénymódosítás indítványozásával, a borszékiek 2015 tavaszán mozgalommá alakulva küzdöttek a létesítmény befejezéséért: a helyiek aláírásukat adták, hogy igénylik az építkezés befejezését. Online petíciót is indított a helyi fiatalok képviselete és a turisztikai szövetség a beruházás széleskörű előnyeinek ismertetésével, a törvénymódosítás azonban 2015 végéig sem történt meg – így Hargita Megye Tanácsa annyit tehetett Borszékért, hogy a megye sürgősségi alapjából utalt ki egy jelentősebb összeget állagóvásra, a félkész épület konzerválásához.

 

Borszék felkészült infrastrukturálisan a turisztikai fellendülésre

            Az összképet tekintve, Borszék város felkészült a turizmus fellendülésére. A téli hónapokban máris idevonz havi több mint 25 ezer turistát az öt éve felavatott, a térség egyik legmodernebbjeként számon tartott Reménység Síközpont – ahová idén újabb fejlesztést ütemezett be a városvezetés. A város útjai pedig immár 100%-ban újraépültek, két, sikerrel lezajlott uniós pályázat lezárultjával. A parkok és sétányok korábbi pályázatokból és önerőből újultak meg. Mi több: a város immár befektetőt keres egy újonnan felépülő, éppen a Kezelőközpont mellé elképzelt, négycsillagos szálloda megépítésének terveihez is.

Kérem ossza meg ismerőseivel: