Kolozsváron ülésezett az EMNP Országos Elnöksége

Tájékoztató a június 10-i kiértékelésről

KÖZLEMÉNY

2016. június 10-én Kolozsváron ülésezett az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége. A tanácskozás napirendjén a 2016. június 5-én tartott helyhatósági választások eredményeinek kiértékelése szerepelt.

Az Országos Elnökség a Néppárt nevében köszönetet mond mindazoknak, akik jelöltként vállalták a megmérettetést, illetve önkéntesként, vagy bármilyen más formában munkájukkal segítették a Néppárt választási kampányát. Gratulálunk mindazoknak, akik mandátumot szereztek. Segíteni fogjuk őket munkájuk végzésében, és azt kérjük tőlük, hogy legyenek közösségeik tisztességes és hatékony képviselői. Köszönjük szavazóinknak, hogy megtiszteltek bizalmukkal és minden nehézség ellenére kitartanak mellettünk.

A választási eredményeket elemezve az Országos Elnökség megállapítja a következőket:

1. Az erdélyi magyar szavazópolgárok távolmaradásának tulajdoníthatóan a 2012-es eredményekhez képest több mint 107.000 magyar szavazattal kisebb támogatást kaptak az erdélyi magyar pártok. Szembe kell néznünk azzal, hogy ebből mintegy 6.000 szavazat a Néppártra esik.

2. Az Országos Elnökség üdvözli Székelyudvarhely, Szentegyháza, Gyergyószárhegy, Vargyas valamint Koltó polgármestereinek megválasztását, és örömmel állapítja meg, hogy az eddigi 3 helyett a következőkben 5 a Néppárt által győzelemre segített polgármesterre számíthatunk.

3. A megszerzett tanácsosi mandátumok számát illetően a párt 2012-es választásokon elért eredményeit (230 tanácsos) a sokkal kedvezőtlenebb körülmények ellenére tartani tudta (229 tanácsos).

Üdvözöljük, hogy Székelyföldön több mint tíz településen sikerült újonnan képviselőket bejuttatni az önkormányzati testületbe.

Bár országos szinten a magyar pártokra leadott szavazatok számában visszaesés állapítható meg, a megszerzett mandátumok szempontjából a Néppárt megyei szervezetei között vannak mandátumaikat növelni tudó és mandátumaikból veszítő megyei szervezetek. Így Maros, Szilágy, Hargita, Kovászna, Kolozs, Temes és Fehér megyében növekedett a mandátumok száma, míg Bihar és Szatmár megyékben csökkent. Ugyanakkor Máramaros és Brassó megyékben ugyanannyi önkormányzati képviselőnk került megválasztásra, mint 2012-ben.

4. A választási törvény homályos, konfúz, egyéni értelmezési lehetőségeknek helyt adó rendelkezéseket is tartalmaz. Mindemellett egyik nyilvánvaló célja a parlamenti pártok helyzetének és előnyének minden áron való megőrzése. A parlamenti képviselettel rendelkező pártok által kitermelt politikai oligarhia törvényesített védelme és előnyben részesítése az önkormányzatiság és a helyi közösségek érdekeinek ellenében történik.

Újonnan megválasztott tanácsosaink munkáját segítendő az Országos Elnökség a megújult Önkormányzati Tanács mihamarabbi összehívását kezdeményezi.

A kampány során és az azt megelőző időszakban keletkezett fegyelmi és etikai vétségek ügyében, az elnökség kivizsgálást rendelt el.

Az Országos Elnökség eldöntötte, hogy a következő négy hétben:

1. Minden településen és megyében ahol a Néppárt jelöltjei indultak és kevesebb mandátumot vagy szavazatot szereztek, mint négy évvel ezelőtt, helyi közgyűlésen vagy megyei küldöttgyűlésen elemezzék a helyi kampányt, majd tartsanak bizalmi szavazást a helyi és megyei elnökségekről.
2. Amennyiben a helyi, megyei elnök, illetve elnökség ezen a megmérettetésen elbukik, az illető szervezetekben kötelező módon tisztújítást kell tartani.

Végezetül az Országos Elnökség úgy döntött, hogy összehívja az Országos Választmány ülését július 17-18. dátummal.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája

Kérem ossza meg ismerőseivel: