Könyvbemutató Gyergyószentmiklóson

A határvédelem évszázadai Székelyföldön

A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár 2019 március 7-én, csütörtökön 17 órától szeretettel vár A határvédelem évszázadai Székelyföldön című kötet soron következő bemutatójára.

A kötet tematikája kapcsolódik az 1848–1849-es szabadságharchoz, így az idén ennek a kötetnek a bemutatásával szeretnénk megemlékezni nemzeti ünnepünk történéseiről.

A kötet gy hiánypótló tudományos munka. Nyolc történész, régész és turisztikai szakértő írását tartalmazza a székely hadszervezetek története és a határvédelem témájában. Valós történelmi tényekre támaszkodva az Árpád-kortól a második világháborúig mutatja be Székelyföld hadtörténetét.

A határvédelem évszázadai Székelyföldön című tanulmánykötetet Nagy József történész szerkesztette.

A könyvbemutatóra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


Tartalom

konyvb_gyergyo1. Ajánló

2. Bevezető

3. Ladó Árpád-Gellért: Hadakozó székelyek a középkorban

4. Botár István: Szépvíz a középkorban. Csíkszentmiklós megyéjének középkori történeti vázlata 1562-ig

5. B. Szabó János: A székelyek katonai szerepe Erdélyben a mohácsi csatától a Habsburg uralom megszilárdulásáig (1526-1709)

6. Csikány Tamás: A csíkszéki határőrvidék története (1764-1851)

7. Gottfried Barna: Határvédelem békeidőben és háborúban (1867-1919)

8. Illésfalvi Péter, Nagy József: A m. kir. 70. székely határvadászcsoport története a második világháborúban

9. Horváth Alpár: Határhelyzetek és kulturális törésvonalak a turizmus szolgálatában. Gondolatok a szépvízi történeti kiállítás koncepciójához

10. Fényképek, képek, térképek és illusztrációk jegyzéke

11. Válogatott irodalom

12. Személynévmutató

13. Helynévmutató

14. A kötet szerzői

15. A kötet lektorai

Kérem ossza meg ismerőseivel: