Kopjafaavatással egybekötött ünnepi istentisztelet és ünnepély

Dávid Ferenc-emlékünnep Gyergyószentmiklóson

A Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség a Magyar Unitárius Egyház és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évében november 18-án kopjafaavatással egybekötött ünnepi istentisztelettel és ünnepéllyel emlékezik egyházalapító püspökünkre, Dávid Ferencre hálát adva hitünkért, a 450 éves unitárius múltért a Gondviselő áldását kérve a jövendőnkre.

Az ünnepség keretében 11 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, a szószéki szolgálatot Nagy László, a testvérgyülekezetünk, a Marosvásárhely-Bólyai téri Unitárius Egyházközség lelkésze, korábbi esperes végzi. Ezt ünnepi műsor és kopjafaavató követi. A kopjafa a híveink összefogása által valósult meg, a homoródkarácsonyfalvi unitárius Gábos Albert munkája. Majd hálából a szeretet vendégségeként 450 palacsintát szolgálunk fel, amelyet híveink sütnek vasárnapra.  14 órától díszebédet ülünk a Szilágyi Vendéglőben. A díszebédre előzetes bejelentkezés szükséges, amelyet a héten az egyházközségünk gondnokánál jelezhetnek. Az ebédet követően 15 órától könyvbemutatóra kerül sor: Pál János, homoródszentmártoni unitárius lelkész, egyháztörténész  ,,Ellenállás, alkalmazkodás, kiszolgálás. Az Unitárius Egyház szerepkörei (1945-1965)” című munkáját mutatjuk be, a szerzőt Tőkés Lehel kérdezi majd.

Kérem ossza meg ismerőseivel: