Korábbi vállalásait teljesítette Hargita Megye Tanácsa Gyergyó térsége felé

Kihúzták Gyergyóremetét a bajból

Rendkívüli ülést tartott Hargita Megye Tanácsa december 6-án, kedden este a kászonaltízikultúrotthonban, ahol nagyon sok fontos döntést hoztak „Itthon. Család. Jövő.” hármas tengely mentén, aminek köszönhetően óvodák, iskolák, szakiskolák és szakoktatási intézmények, délutáni oktatást elősegítő projekt részesült támogatásban. Továbbá egy sor települést kisegítettek, akik pénzügyi bajban voltak, ki nem fizetett számlák miatt, többek között Gyergyóremetét is sikerült ezáltal kihozni a bajból. Emellett az önkéntes tűzoltó egyesületek legalább húsz településen bővíteni tudják felszerelésüket a megye lakosainak biztonsága érdekében, a települések pénzvisszaosztásának köszönhetően.

Házigazdaként András Zoltán polgármester köszöntötte a testület megjelent tagjait. Megítélése szerint nem csak a polgármesteren és a vezetőségen múlik a település fejlődése, hanem mögöttük kell legyen egy lelkes testület, hogy közös erővel tudjanak menni előre. A kihelyezett tanácsülésen továbbá jelen volt Mihály Tamás alpolgármester és a helyi tanácsosok, valamint András Ignác iskolaigazgató és a segítséget kérő szülők is képviseltették magukat.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke megköszönte, hogy ilyen késői időpontban is vállalták a tanácsosok, hogy a megye távoli pontjában gyűlnek össze, annak érdekében, hogy a térség fejlődéséért fontos döntéseket tudjanak meghozni.

– Azért vagyunk itt Kászonban, mert megyénk ebben a térségében olyan emberek élni, akiknek vannak jó elképzeléseik. A tenniakarás, a cselekvés, az elszánt munka jellemzi ezt a vidéket – fogalmazott az ülés kezdetén a megyeelnök.

Első napirendi pontként Hargita megye 2016-os költségvetésének kiigazításáról döntött egyhangúan a testület, majd megszavazták  Hargita Megye által a Felcsík Kistérségi Társulásnak fizetendő 2016-os évi tagdíj kifizetését.

Hargita Megye Tanácsa partnerként vesz részt az Európai polgároknak program városi hálózatok alprogramja keretében sorra kerülő „Debate on the Future of the Fours Freedoms of the European Union – EU3doms – nemzetközi projektben. A projektet Serilla Éva, az Elemző Csoport munkatársa ismertette. A projekt keretében Hargita megyében kerekasztal megbeszélést tartanak, azzal a céllal, hogy a szakképzett munkaerő ne vándoroljon külföldre, hanem itthon vállalkozzon. Hargita megyében több program is elindult a szakképzés megerősítése érdekében, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy tovább fejlesszük a szakképzést – hangzott el. Az EU3doms részeként egy online kérdőív is elkészül, amely felméri, hogy a fiatalok számára milyen jövőbeni perspektívák vannak.

tanacsuleskaszon3

A testület jóváhagyta a Szentegyháza város tulajdonát képező, a József Attila utcából kezdődő és a szelektív hulladékgyűjtő udvarig tartó bekötőút Hargita Megye Tanácsa általi ügykezelési szerződés módosítását is. Ugyancsak jóváhagyták a megye köztulajdonát képező, orvosi szolgálati lakás hőszigetelésének korszerűsítésében való részvételét.

Becze István megyei tanácsos felvázolta a kászonaltízi nappali központ szerepét. A gyulafehérvári Caritasnak van egy nyertes projektje, amely egyelőre két éves időszakra délutáni foglalkozást biztosít heti négy alkalommal 27 hátrányos helyzetű gyerek számára.

Utolsó napirendi pontként a hozzáadott értékadó 20%-ának a 2016-os évre vonatkozó, helyi költségvetések kiegyensúlyozására irányuló összegek területi közigazgatási egységek közötti leosztásának kiigazításáról szavazott a testület.

Múlt héten kiküldtük a polgármestereknek a pályázatot, amelyben célokat fogalmaztunk meg „Itthon. Család. Jövő.” hármas célrendszer jegyében. Ugyanakkor,  akinek van 90 napnal régebbi adóssága kötelesek vagyunk arra figyelmet fordítani – fogalmazott Borboly Csaba, aki elmondta, a most meghozott döntés már az erre a célra létrehozott aloldal http://hargitamegye.ro/leosztasok.html használatával történt. A kinevezett bizottság értékelte a beérkezett igényléseket és javaslatokat tettek a testület fele, a térségi és nemzetiségi arányt is figyelembe véve. A felületre 2008-tól kezdődően az összes igénylés felkerült településenként, valamint a meghozott döntések is visszakövethetőek, ez egyedülinek számít az országban.

– Azt gondolom, amikor közösen célokat fogalmazunk meg, és erőt mutatunk fel, és azt mondjuk, hogy a kászonaltízi óvoda meg lesz, akkor tudom, hogy mindenki az ügy mellé fog állni. Kalákában meg fog valósulni, ha tudjunk merre fogunk tovább menni – mutatott rá Borboly Csaba tanácselnök.

– A visszaosztandó összegeknek egy nyomatékos részét, az „Itthon. Család. Jövő.” programban, mint a megye családjóléti intézkedése keretében, szeretnénk arra szánni, hogy folyamatokat indítsunk be, az adófizető családok számára potenciális támaszt jelentő after school projektek szorgalmazásával – nyilatkozta a tanácsülést követően Kolozsvári Tibor megyei tanácsos, a megújult családmunkacsoport vezetője.

Közel hétszáz ezer lej Gyergyó térségének

Korábbi, alfalvi és gyergyószentmiklósi soros havi üléseken megfogalmazott támogatások igényeit is sikerült teljesíteni a kászonaltízi kihelyezett tanácsülésen megszavazott elosztások révén. A novemberi soros havi tanácsülésen a testület Bende Sándor megyei tanácsos és képviselőjelölt kezdeményezésére hárompontos elvi határozatot fogadott el, amelyben vállalják, hogy a megyei tanács támogatja Gyergyószentmiklós főbb fejlesztéseit. A képviselőjelölt akkor elmondta, hogy Gyergyó-térség továbbra is nagyobb figyelmet igényel a források elosztásánál.

tanacsuleskaszon1

Gyergyószentmiklósnak a Benedek kúria kerítésének és kapujának restaurálási munkálataira közel 30 ezer lejt oszt vissza Hargita Megye Tanácsa, ezen kívül a Salamon Ernő Gimnázium számára közel 20 ezer lejt, további közel 30 ezer lejt pedig a Fogarasy Mihály Műszaki Líceumnak, a szakoktatás fellendítésére. Borszéken a wellness központ föld alatti ásványvíz tartályok vásárlására 50 ezer lejt utalnak ki. Ditró község zöld övezet kialakítására valamint a Puskás Tivadar Gimnázium fafeldolgozó szakosztály indítására összesen 55 ezer lejt kaptak. Csomafalva összesen 54 ezer lejt kapott többek között az önkéntes tűzoltók felszerelésére, a Csalóka napközinek, mezei utak javítására, valamint a 126-os jelzésű megyei út mentén húzódó kanalizálás kialakítására. Remete több mint 263 ezer lejt költhet el a Fenekalja utca javítási munkálataira. Az önkéntes tűzoltók és a borzonti kultúrotthon felújítására költhet el 64 ezer lejt Alfalu. Községi utakat újítanak fel Szárhegyen, amelyre a megyei tanács 20 ezer lejt utalt a visszaosztásból. Újfalu szintén 20 ezer lejt költhet el a tűzoltó szertár és a 138-as  jelzésű megyei út menti bejáratok és hidak javítására.

Az összes letett igénylés elérhető honlaponunkon: http://judetulharghita.ro/alocari/noile-cereri.html

A kiutalt támogatási összegek elérhetők lesznek hamarosan az aloldalon: http://judetulharghita.ro/alocari/legislatia-si-hotararile-aferente.html

Kérem ossza meg ismerőseivel: