„Víz és kanalizáló hálózat feljavítása és bővítése”

GYERGYÓDITRÓ TANÁCSA, melynek székhelye Gyergyóditró, Szabadság utca, 9. szám, Hargita megye, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtották a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Gyergyóditró község beltelkén, megvalósítandó „Víz és kanalizáló hálózat feljavítása és bővítése” című tervét a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti Hatásával kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, hétfőtől csütörtökig 8,30 – 16,00 óra között, pénteken 8,30-14,00 óra között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Tel: 0266-371313
Fax:0266-310041;