Közösségi akarattal Székelyföldért

Aláírásokkal és önkormányzati határozatokkal Székelyföld autonómiájáért

       Elégedetten vettük tudomásul, hogy a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezete aláírásokat gyűjt Székelyföld autonómia-statútumának támogatására. Fontos lépés, hogy a parlament elé terjesztett törvénytervezet olyan erkölcsi támogatást kapjon, amely nyilvánvalóvá teszi a román közvélemény számára, hogy Székelyföld autonómiájának gondolata több egy egyéni kezdeményezésnél, ott áll mögötte az érintett közösség akarata.

          Tekintettel a kérdés súlyára, szükséges az egész erdélyi civil társadalom, a magyarságot képviselő pártok megmozdulása és szerepvállalása, hiszen a törvénytervezetet bármely román állampolgár támogathatja.

       Segíteni kívánjuk az aláírásgyűjtő-hálózat kiépítését, és várjuk a cselekvő partnerek jelentkezését. Ráadásul ez a pillanat az, amikor a 63 önkormányzati határozat újabb elfogadott határozatokkal egészülhet ki, hiszen a beterjesztés indoklása külön kitér a székely önkormányzatok által Románia Parlamentjéhez és Kormányához intézett petícióra, és idézi annak lényegét. A székely falvak és városok igénylik, hogy egy közigazgatási egységbe tartozzanak, amely viselje a Székelyföld nevet, és egy szerves törvény biztosítsa e régió számára a területi autonómiát.

       Így válna valóra, hogy a tervezet legitimitása két pillérre támaszkodjon: a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának szellemében hozott helyi döntésekre és az érintett állampolgárok szabad akaratára.

         Kérjük az aláírásgyűjtést vállaló szervezeteket, hogy tájékoztassanak az aláírási pontok helyszínéről, hogy azokat nyilvánosságra tudjuk hozni.

Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2018. január 26.

Kérem ossza meg ismerőseivel: