Közzétették az idei csíksomlyói búcsú programját

Pax et bonum! – Béke és jóság!


Kedves zarándok testvéreink,

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

    Nagy öröm és hála van a szívünkben, hogy Isten kegyelméből a hagyományos keretek között tarthatjuk meg az idei pünkösdszombati fogadalmi búcsúnkat, amelyre mindannyiukat szeretettel várjuk!
    Pünkösdi búcsúnk mottója, Ferences Rendünk jelmondata: Pax et bonum! Béke és jóság! Assisi szent Ferenc atyánk a béke és a kiengesztelődés jegyében élte életét, és hirdette minden teremtménynek a mi Urunk Jézus Krisztus szent Evangéliumát. Rendalapítónk lelkületével és pártfogása alatt zarándokoljunk együtt a Csíksomlyói Segítő Szűzanyához, hogy Égi Édesanyánkkal együtt, és közbenjárására kérjük a fölséges és dicsőséges Istent: „Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben! Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!”
    Fogadalmi búcsúnk főcelebránsa és szónoka Exc. és Ft. dr. Udvardy György veszprémi érsek, akinek ez úton is szeretnénk megköszönni, hogy elfogadta meghívásunkat!
    Szeretettel várjuk zarándok testvéreinket Csíksomlyóra, és mindenkit arra buzdítunk, hogy imádságos lelkülettel, a békét és a kiengesztelődést előmozdítva közösségeinkben, készüljünk nagy Ünnepünkre!
    Szeráfi szent atyánk szavaival üdvözöljük mindannyiukat: Az Úr adjon nektek békességet!

Szeretettel és imával,
a csíksomlyói ferences testvérek


Kérem ossza meg ismerőseivel: