Krisztus születése az irgalmasság, a fény, a béke és az öröm napja

Ferenc pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenete

Ferenc pápa december 25-én pénteken, Karácsony napján délben a Szent Péter bazilika központi erkélyéről fordult Urbi et Orbi üzenetével a Városhoz és a földkerekséghez. A Szent Péter teret és a környékét is megtöltötték a hívek és a zarándokok, jóllehet a kettős ellenőrző pontokon átjutás nagyon nehézzé tette és késleltette is mindenki megérkezését.

A szokásos egyszerű fehér reverendában, mosolyogva jelent meg Ferenc pápa a bazilika központi erkélyén és mondta el karácsonyi üzenetét, külön kihangsúlyozva  a világ számos válságövezetét, ahová a Gyermek Jézus békéjét és megszabadítását és kívánta.

Ferenc pápa karácsonyi üzenete: Krisztus születése újítson meg mindent!

Kedves Testvéreim, boldog karácsonyt! Krisztus megszületett értünk, ujjongjunk üdvösségünk napján! Nyissuk meg szíveinket, hogy elnyerjük ennek a napnak a kegyelmét, amely maga Jézus: ő az a fényes „nap”, amely felkelt az emberiség látóhatárán. Az irgalmasság napja, amelyen az Atyaisten kinyilatkoztatta az emberiségnek végtelen gyöngédségét. A fény napja, amely elűzi a félelem és a szorongás árnyait. A béke napja, amikor lehetőségünk nyílik találkozni, párbeszédet folytatni, kiengesztelődni. Az öröm napja: „nagy öröm” a kicsinyeknek és alázatosaknak, s az egész népnek (vö. Lk 2,10).

Ezen a napon megszületett Szűz Máriától Jézus, az Üdvözítő. A jászol megmutatja nekünk az Isten által adott „jelet”: „egy pólyába takart, jászolba fektetett gyermeket” (Lk 2,12). Ahogyan a betlehemi pásztorok, úgy mi is elindulunk, hogy lássuk ezt a jelet, ezt az eseményt, amely minden esztendőben megújul az Egyházban. Karácsony olyan esemény, amely megújul minden családban, minden plébánián, minden közösségben, amely befogadja Istennek Jézus Krisztusban megtestesült szeretetét.

Csakis Isten Irgalmassága szabadíthatja meg az emberiséget a rossz megannyi, olykor szörnyű formájától

Ahogyan Mária, úgy az Egyház is megmutatja mindenkinek Isten „jelét”: a Gyermeket, akit Mária a méhében hordozott s akit a világra hozott, ám aki a Magasságbelinek a Fia, mivel „a Szentlélektől van” (Mt 1,20). Azért Ő az Üdvözítő, mert Ő az Isten Báránya, aki magára veszi a világ bűnét (vö. Jn 1,29). A pásztorokkal együtt mi is boruljunk le a Bárány előtt, imádjuk Isten testté lett Jóságát, és engedjük, hogy a bűnbánat könnyei töltsék el szemeinket s mossák meg szívünket. Erre mindannyiunknak szüksége van. Csak Ő, csak Ő tud megmenteni minket. Csakis Isten Irgalmassága szabadíthatja meg az emberiséget a rossz megannyi, olykor szörnyű formájától, amelyeket az önzés hoz létre benne. Isten kegyelme megtérítheti a szíveket, és kiutat kínálhat az emberileg megoldhatatlan helyzetekből.

Az izraeliek és a palesztinok kezdjék újra a közvetlen párbeszédet

Ahol megszületik Isten, ott megszületik a remény. Ő hozza el nekünk a reményt. Ahol megszületik Isten, ott megszületik a béke. Ahol pedig megszületik a béke, ott nincs többé helye a gyűlöletnek és a háborúnak. És mégis, éppen ott, ahol Isten testté lett Fia a világba jött, folytatódnak a feszültségek és az erőszakos cselekmények, s a béke továbbra is olyan ajándék, amelyet kérni és építeni kell. Az izraeliek és a palesztinok legyenek képesek a közvetlen párbeszéd újrakezdésére, s jussanak olyan megállapodásra, amely lehetővé teszi a két nép számára, hogy összhangban éljen együtt, túlhaladva a konfliktust, amely hosszú ideje szembeállítja őket, súlyos kihatásokkal bírva az egész térségre.

Az ENSZ megállapodás jegyében legyen béke Szíriában és Libanonban

Azt kérjük az Úrtól, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetében elért megállapodás legyen képes mihamarabb elhallgattatni a fegyverek zaját Szíriában, és nyújtson segítő oltalmat a kimerült nép igen súlyos humanitárius helyzetében. Hasonlóképpen sürgető, hogy a Líbiára vonatkozó megállapodás elnyerje mindenki támogatását, hogy leküzdjék a súlyos megosztottságot és erőszakot, amely az országot sújtja.

Nemzetközi segítséggel Irak és Jemen megbékéléséért

A nemzetközi közösség figyelme egyhangúlag forduljon afelé, hogy véget vessenek az atrocitásoknak, amelyek úgy a fenti országokban, mint Irakban, Jemenben és a Szaharától délre eső afrikai területeken még most is számos áldozatot követelnek, hatalmas szenvedést okoznak és nem kímélik meg még egész népek történelmi és kulturális örökségét sem. Gondolatomban közel vagyok mindazokhoz is, akiket féktelen terroristacselekmények, különösen is a nemrégiben bekövetkezett egyiptomi légi, bejrúti, párizsi, bamakói és tuniszi támadások sújtottak. A világ számos helyén hitünk miatt üldözött testvéreinknek a Kisded Jézus nyújtson vigasztalást és erőt. Ők a mi mai vértanúink.

Párbeszéd, közös elkötelezettség Afrika országaiért

Békét és egyetértést kérünk a Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi és Dél-Szudán szeretett népének, hogy a párbeszéd által megerősödjék a közös elkötelezettség olyan civil társadalmak felépítésére, amelyeket a kiengesztelődés és a kölcsönös megértés lelkülete hat át.

Enyhülést Ukrajnának

Karácsony hozzon valódi békét Ukrajna számára is, nyújtson enyhülést azoknak, akik elszenvedik a konfliktus következményeit, és ösztönözze az akaratot az eddig már megszületett egyezmények véghezvitelére, hogy újra helyreálljon az egyetértés az egész országban. Ennek a napnak az öröme világosítsa meg a kolumbiai nép erőfeszítéseit, hogy a reménytől vezetve elkötelezetten haladjon előre a vágyott béke megvalósításának az útján.

Méltóságot az embernek, főként a nőknek és gyerekeknek

Ahol megszületik Isten, ott megszületik a remény; és ahol megszületik a remény, ott az emberek újra megtalálják méltóságukat. Mégis, még ma is férfiak és nők tömegei emberi méltóságuktól megfosztva élnek, és akárcsak a Kisded Jézus, hidegtől, szegénységtől és az emberek elutasításától szenvednek. Jusson el ma közelségünk a leginkább védtelenekhez, különösen a gyermekkatonákhoz, az erőszakot elszenvedő nőkhöz, az embercsempészet és a drogkereskedelem áldozataihoz.

A nyomor vagy a háború elől menekülők ne nélkülözzék támaszunkat, amikor túl gyakran embertelen körülmények között utaznak, és nem ritkán az életüket teszik kockára. Bőséges áldás legyen mindazok jutalma – akár egyénekről, akár államokról van szó –, akik nagylelkűen munkálkodnak, hogy segítsék és befogadják a számos migránst és menekültet, segítve őket egy méltó jövő felépítésében úgy önmaguk, mint szeretteik számára, és az őket befogadó társadalomba való integrálódásukban.

Munkát és megélhetést a rászorulóknak

Ezen az ünnepnapon Úr adjon reményt mindazoknak, akiknek nincs munkájuk – nagyon sokan vannak –, s támogassa mindazok elkötelezettségét, akik közéleti felelősséget viselnek a politika és a gazdaság terén, hogy a közjó megvalósításán fáradozzanak és védelmezzék minden emberi élet méltóságát. Ahol megszületik Isten, ott kivirul az irgalmasság. Ez Isten legértékesebb nekünk juttatott ajándéka, különösen is ebben a jubileumi évben, amikor arra nyertünk meghívást, hogy felfedezzük azt a gyöngédséget, amellyel a mi mennyei Atyánk mindannyiunk irányában viseltetik. Az Úr különösen is a bebörtönzötteknek adja meg, hogy megtapasztalják irgalmas szeretetét, amely gyógyítja a sebeket és legyőzi a rosszat.

Így ma együttesen ujjongjunk üdvösségünk napján. A jászolt szemlélve szögezzük tekintetünket Jézus kitárt karjaira, amelyek Isten irgalmas ölelését mutatják meg nekünk, miközben hallgatjuk a Csecsemő sírását, aki ezt suttogja nekünk: „Testvéreim és barátaim miatt könyörgök: jöjjön el neked a béke!” (Zsolt 121 [122],8).

(vl)
(Az Urbi et Orbi üzenetet fordította Török Csaba atya)
(Címfotó: hu.radiovaticana.va)

Kérem ossza meg ismerőseivel: