Lármafákkal világítsuk ki Székelyföld határát!

Ne hagyjuk Székelyföldet se feldarabolni, se beolvasztani!  

Tekintettel  arra,  hogy  Románia  kormánya  nem  mondott  le  arról,  hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba beolvassza, Székelyföld autonómiájára vonatkozó igényünknek pedig  már  a  puszta  megfogalmazását  „bűnügyi  jelenségként” kívánja  kezelni,  és  Székelyföld  fővárosában,  Marosvásárhelyen  a  magyarság  mindentiltakozó megmozdulását betiltják vagy korlátozzák, szükség van egy újabb, tömegméretű megmozdulásra. A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló erejű összefogással hozzuk Bukarest  és  a  nagyvilág  tudomására,  hogy  Székelyföldet  sem  feldarabolni,  sem beolvasztani  nem hagyjuk.  A rendezvény  jelmondata  változatlanul  az  Önkormányzati Nagygyűlés állásfoglalása:

„Székelyföld  fel  nem  osztható  és  be  nem  olvasztható,  csakis  természetes, történelmileg  kialakult  regionális  határai  közt,  önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási  egységként képzelhető  el  a  jövőben,  amelynek egyben  különálló  fejlesztési  régiónak  is  kell  lennie.  Azt  az  Európai  Unióban elfogadott  elvet  kell  irányadónak  tekinteni  Románia  számára  is,  amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.”

Világítsuk ki lármafákkal ezeket a természetes, történelmileg kialakult regionálishatárokat 2015 októberének utolsó vasárnapján, október 25-én!

Felkérjük  Székelyföld  határközségeinek  és  határvárosainak  önkormányzatait,  a magyar  történelmi  egyházak  gyülekezeteit,  a  civil  szervezeteket,  a  helyi  önkéntes tűzoltókat, közbirtokosságokat és az érintett települések minden lakóját, hogy vállalják fel: aktív részesei lesznek a rendhagyó tiltakozó megmozdulásnak, amely akár műholdról is láthatóvá teszi Székelyföldet.

Székelyföld körülbelül  750 km hosszúságú  határán,  kilométerenként gyújtsunk óriásmáglyát vagy esetenként, a helyi viszonyoktól függően fényszórókat kapcsoljunk fel naplemente után, egy előre megállapított időpontban.

Egyben  felkérjük  a  határtelepülések  önkormányzatait,  hogy  biztosítsanak  egy gyülekezési  pontot,  ahol  Székelyföld  lakói,  és  a  velük  szolidaritást  vállaló  magyarok gyülekezhetnek,  és egy szabadtéri  ökumenikus istentisztelet  után  közösségi  élménnyé tehetik a pillanatot, amikor kilométerenként kigyúlnak a lármafák Székelyföld határán!

A gyülekezési pontok mindegyikében felolvasásra kerül az a beadvány, amely a székelyföldi  önkormányzati  határozatok  szellemében  szólítja  meg  újra  Európa  és  a nagyvilág nemzetközi fórumait,  emlékeztetve őket arra, hogy van egy nép a Kárpátok kanyarulatában,  amely  szabadon  és  békében  akar  élni,  szabadon  akarja  használni anyanyelvét, élni akar az önrendelkezés jogával szülőföldjén, amely hazája is egyben.

Felkérjük a széki székely tanácsokat,  hogy jelen felhívást juttassák el az alább felsorolt  határtelepülések  helyi  székely  tanácsaihoz  és  önkormányzataihoz,  hogy elkezdődhessen a felkészülés Székelyföld határainak kivilágítására:

Marosszék:  Szováta,  Nyárádremete,  Székelyhodos,  Gernyeszeg,  Beresztelke, Vajdaszentivány, Sárpatak, Mezőcsávás, Mezősámsond, Mezőbánd, Nyárádtő, Lukafalva, Nyárádkarácson, Ákosfalva, Balavásár, Székelyvécke;

Udvarhelyszék:  Székelyandrásfalva,  Újszékely,  Székelykeresztúr,  Bögöz, Székelyderzs, Kányád, Homoródszentmárton;

Bardóc-Miklósvárszék: Alsórákos, Apáca, Bölön;

Sepsiszék: Hidvég, Előpatak, Ilyefalva, Kökös, Uzon, Réty;

Orbaiszék: Nagyborosnyó, Zágon, Kommandó, Kovászna, Zabola;

Kézdiszék: Gelence, Ozsdola, Bereck, Lemhény, Esztelnek;

Csíkszék: Kászonaltíz, Csíksztentmárton, Csíkszentgyörgy, Csíkpálfalva, Szépvíz, Gyimesközéplok, Csíkszentdomokos, Gyimesbükk, Balánbánya;

Gyergyószék:  Gyergyószentmiklós,  Gyergyótölgyes, Gyergyóholló,  Bélbor, Maroshévíz, Gyergyóvárhegy, Gyergyóremete, Gyergyóalfalu.

Egyben felkérjük a határközségek és -városok testvértelepüléseit, hogy nyújtsanak segítséget  az  esemény  logisztikai  előkészítésében,  megszervezésében  az  érintett önkormányzatok igénye szerint.

Marosvásárhely 2015. május 3.

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Kérem ossza meg ismerőseivel: