Letelt a 60 nap

Lépni kell!

B – 1267/2015.09.24                                                                                                                                                     Iktatva:
Municipiul Gheorgheni
NR. 11792
DATA 24.09.2015

Gyergyószentmiklós megyei jogú város részére

Tárgya: A 7258/2010.09.13-as számú Koncessziós szerződés egyoldalú felmondásával való egyet nem értést kifejező 10.832/2015.09.09 számú levél

Alulírott E-Star Centrul de Dezvoltare Regionala S.R.L. (székhely: Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 14., Hargita megye, cégjegyzékszám: Jxx/xxx/xxxx; adószám: ROxxxxxxxx), képviselve Soós Csaba, valamint Dácz Gábor által

Az Önök 10.832/2015.09.09 számú levelének következtében, mely Társaságunknál a B1218/2015.09.10-es számon került iktatásra, mindenekelőtt kiemeljük, hogy az alulírott Társaság nem csak a koncessziós szerződésre vonatkozó felmondási „szándékát” közölte Önök felé, hanem a Társaságunk által fogalmazott B.I.185/2015.09.04. számú kiértesítés egy valós, 2015.09.04-től hatályba lépő egyoldalú szerződésfelmondó nyilatkozat, amelyet továbbra is fenntartunk.

A Koncessziós szerződésnek a 23. cikkében megfogalmazott felmondási záradék értelmében a felmondás hatályba lép a másik fél bármilyen féle hozzájárulása nélkül és a felmondás bírósági úton való megállapítása nélkül is, melyre kiterjedt joggyakorlat is létezik.

Következésképpen, Társaságunk fenntartja a koncessziós szerződés 23. cikkelyének (4) bekezdésének „b” pontjára alapozott egyoldalú szerződésfelmondást és eleget fog tenni a szerződés 23. Cikkelyének (7) bekezdésének „b” pontjának második felében elrendelt kötelezettségének, mely szerint biztosítania kell a távhőszolgáltatás folytonosságát a szolgáltatás koncesszióba adó általi átvételig, de legfeljebb 60 napig, de tovább semmiképpen sem.

Felhívjuk Önöket arra, hogy készítsék elő időben a szolgáltatás átvételét, annak érdekében, hogy sor kerülhessen az átadásra-átvételre a 60 nap lejárta előtt. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a 325/2006-os távhőtörvény 8. cikkely (2) bekezdésének „a” pontja értelmében a határidő lejárta után az Önök kötelessége a távhőszolgáltatás folytonosságának biztosítása, annak be nem tartása esetén járó felelőséggel együtt.

Felszólítjuk önöket arra, hogy haladéktalanul fizessék meg Társaságunk részére a felmondás következtében Társaságunkat megillető teljes összeget.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy Önök korábban arról tájékoztatták Társaságunkat, hogy az áremelés nem került az önkormányzat részéről elfogadásra. Amennyiben tehát a jövőben ennek ellenkezője kerülne megállapításra, az a felmondás jogszerűségét nem befolyásolná, azonban arra engedne következtetni, hogy Önök szándékos félrevezetéssel, tudatosan lehetetlenítették el a szolgáltatást és a Társaságunk működését és közvetlen felelősséggel tartoznak a kialakult helyzetért, mely esetben a Társaságunk érvényesíteni fogja az ebből eredő valamennyi követelését is és kezdeményezni fogja az érintettek felelősségre vonását.

Társaságunk kész tárgyalásokat folytatni Önökkel a követeléseink megtérítése és az eszközök átadásának ütemezése tárgyában. Társaságunk részére korábbi időpont is megfelelő lett volna, de elfogadjuk az Önök által javasolt, 2015. 10. 28., 14 órai időpontot a 1134 Budapest, Klapka utca 11. szám alatt. Tudomásul vesszük továbbá azon igényüket, hogy a tárgyalásra kizárólag Seszták Miklós miniszter úr képviseletében eljáró, Seszták Miklós úr által kijelölt személy jelenlétében kerülhet sor.

Kérjük a fenti időpontot szíveskedjenek mielőbb visszaigazolni, jelezve azt is, hogy hány fővel képviseltetik majd magukat a megbeszélésen.

A jelen okirat 2 eredeti példányban került aláírásra.

Soós Csaba                                                                                     Dácz Gábor

E-Star Centrul de Dezvoltare Regionala S.R.L.

Kérem ossza meg ismerőseivel: