Marad a házi őrizet…

…de 10 nappal csökkentették a büntetést

Szerdán, május 20-án a Marosvásárhelyi Ítélőtábla jóváhagyta a Mezei János vádlott május 14-i fellebbezését a Maros Megyei Törvényszék május 13-án hozott döntése ellenében. Részben megsemmisíti a megtámadott ítéletet. 30 napról 20 napra csökkenti Mezei János vádlott házi őrizetének meghosszabbítását, 2015 május 17-től egészen június 5-ig bezárólag. Fenntartja az előzetes rendelkezés többi pontját: elutasítja a Mezei János védőügyvédjének kifogását az intézmény területi illetékességét illetően; jóváhagyja az ügyész kérését Mezei János vádlott házi őrizetének meghosszabbítását illetően; elutasítja a vádlott által kérelmezett házi őrizet hatósági felügyeletre való módosítását. A döntés végleges és jogerős.

 

20.05.2015

Ora estimata: 8:30

Complet: C6CU

Tip solutie:
Solutia pe scurt: 1. În conformitate cu art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C. pr. Pen cu referire la art. 204 alin. 12 C. pr. Pen., admite contestaţia formulată de inculpatul Mezei Janos (cu d.p.) împotriva încheierii penale nr. 31/DL/13 mai 2015 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Mureş în dosarul nr. 1146/102/2015 şi, în consecinţă: 2. Desfiinţează în parte încheierea penală atacată şi, soluţionând cauza: 2.1. Reduce perioada pentru care s-a dispus prelungirea măsurii arestului la domiciliu al inculpatului Mezei Janos, de la 30 de zile, la 20 de zile, calculate începând cu data de 17 mai 2015 şi până la data de 5 iunie 2015, inclusiv. 2.2. Menţine restul dispoziţiilor din încheierea contestată vizând: respingerea excepţiei necompetenţei teritoriale; admiterea sesizării procurorului privind prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu al inculpatului Mezei Janos; respingerea cererilor inculpatului de revocare a măsurii preventive a arestului la domiciliu şi de înlocuire a acestei măsuri cu controlul judiciar; precum şi aplicarea prevederilor art. 275 alin. 3 C. pr. Pen. 3. Conform art. 275 alin. 3 C. pr. Pen., rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de stat în soluţionarea contestaţiei. 4. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu la data de 20 mai 2015.

Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP)  28/2015  20.05.2015

Kérem ossza meg ismerőseivel: