Még lehet pályázni Hargita Megye Tanácsánál

Holnap még be lehet nyújtani a pályázatokat Hargita Megye Tanácsához, az idei kiírásokra nemcsak Hargita megyében bejegyzett egyesületek pályázhatnak, hanem a szórványmegyéknek is lehetőségük van pályázni Hargita megye területén lebonyolított tevékenységekre. 

A családoknak szóló tevékenységek támogatására a Hargita megye területén a családok érdekében tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint egyházak pályázhatnak olyan fórumok, találkozók, konferenciák és megbeszélések, gyermek-, illetve baba-mama programok szervezésére, amelyek amellett, hogy kellemes időtöltést biztosítanak a szeretteinkkel, terjesztik a családeszményt, a családban való gondolkodást, népszerűsítik a nagycsaládokat.

A Hargita megyei népviseletek támogatási programjában a hagyományos és népi viseletek elkészíttetése és beszerzése mellett a Hargita megyei köz- és magánjogi fizikai és jogi személyek a székely ruhához illő csizmák, karaktercipők vásárlására is kérhetnek támogatást.

A kulturális pályázaton előnyt élveznek az amatőr színjátszó csoportok, fúvószenekarok, zenei együttesek. A fúvószenekarok a kapott támogatás 20 százalékát kötelesek hangszervásárlására költeni. Emellett az érdeklődők támogatást kérhetnek olyan kulturális események megszervezésére, amelyek a megye kulturális életét népszerűsítik. Ugyancsak prioritást élveznek a néphagyományok és néprajzi adatok kutatása, dokumentálása és adattárolása elősegítve a megye szokásainak és hagyományainak megőrzését, valamint a régió kulturális turizmusának a fejlesztését szolgáló programok, projektek szervezése. De ezek mellett minden kulturális tevékenységre lehet pályázni.

A megyei tanács évről évre pályázatot hirdet meg, hogy támogassa az önkéntes tűzoltókat az új felszerelések, egyenruhák és védőeszközök beszerzésében, önkéntes tűzoltóknak és fiataloknak szóló tevékenységek, versenyek szervezésében, képzéseken való részvételben, információs kiadványok, plakátok nyomtatásában, illetve más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz önrészre kérhetnek támogatást.

Szeretnék még inkább mozgásba hozni a lakosságot tömegsportrendezvények támogatásával, ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a versenysport támogatására, valamint a különleges szükségletűek sporteseményeinek támogatására.

Az ifjúsági tevékenységek támogatására kiírt pályázat keretében az általános iskolákban megvalósítandó műhelyprogramok és műhelyek megvalósítására is lehet pályázni, háztartásismereti és alapkulináris programok szervezésére, a digitális oktatás fejlesztésének támogatására úgyszintén. A megyei tanács támogatja az I–VIII. osztályos tanulók utazási költségeit, hogy hozzáférjenek a sportolási lehetőségekhez az iskolák által kezdeményezett egészségmegőrzés program keretében, valamint az egyetemisták, diákok önkéntes és gyakornoki tevékenységét. Az érintettek pályázhatnak tematikus táborok szervezésére tehetséges fiataloknak, diákok felkészítésére a képességfelmérő és érettségi vizsgákra, cseretáborokra fiataloknak és gyermekeknek, szemléltető didaktikai eszközök vásárlására, különböző ifjúsági tevékenységek szervezésére partnerségben a Hargita megyéhez hasonló hagyományokkal rendelkező megyék szervezeteivel és intézményeivel, iskolai és tudományos tevékenységek, versenyek szervezésére iskolásoknak és óvodásoknak. Az ifjúsági program keretében a megyei tanács támogatja a szakmai tapasztalatcserék és képzési programok szervezését, valamint a pályaorientációs szakmai és az „Iskola után iskola” program keretében folytatott tevékenységeket. Az érintettek pályázhatnak az iskolai digitalizációs programok keretében a gyakorlati képességek és applikációk fejlesztésének támogatására, interaktív és innovatív eszközök beszerzésére, valamint az önrész megszerzésére a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.

A megye arculatának javítása, a vendégéjszakák számának növelése érdekében, valamint a helyi turizmus fejlődése és a regionális turizmus fenntarthatósága érdekében hirdeti meg minden évben a megyei tanács turisztikai tevékenységeket folytató egyesületeknek szóló pályázatát, hogy az így kapott támogatásból turisztikai látványosságokat hozzanak létre, mint tematikus parkok, bicikliutak, ásványvízforrások és fürdők, turistautak, valamint ezeket felújítsák, népszerűsítsék. Továbbá lehetőség nyílik programcsomagok létrehozására, képzések és karavánok, turistatalálkozók szervezésére.

A Hargita megyei román közösségek számára külön írt ki pályázatot a megyei tanács.

Ugyancsak holnap jár le a határideje az egyháztámogatási programnak. A kisebb, helyi jellegű, de a nagyobb közönséget érintő, megyei szintű egyházi rendezvényeket is támogatja Hargita Megye Tanácsa. Idei pályázati kiírásában újdonság, hogy a történelmi egyházak igényelhetnek támogatást saját megyei szintű, vagy partnerekkel közösen szervezett hitéleti tevékenységeikre, rendezvényeikre. A kiírás célja, hogy olyan rendezvények is kapjanak finanszírozást, amelyekre nem lehet más kiírásokon pályázni. A kisebb, helyi jellegű rendezvényekre pedig az ifjúsági, turisztikai, kulturális, családoknak szóló tevékenységeket támogató, vagy a népviseletek támogatási progamjában lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni.

A http://palyazatok.hargitamegye.ro/ honlapon megtalálható a megyei tanács nyolc pályázati kiírása részletes adatokkal, útmutatóval, űrlappal és fórumlehetőséggel.

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsa iktatójában április 19-én 12 óráig, valamint a területi irodákban április 19-én 10 óráig lehet benyújtani – Székelyudvarhelyen (1918. december 1. út 9. szám), Székelykeresztúron (Szabadság tér 55. szám, II. emelet), Gyergyószentmiklóson (Szabadság tér 12. szám) és Maroshévízen (Nicolae Bălcescu sugárút 14. szám, a polgármesteri hivatal székhelye).

Kérem ossza meg ismerőseivel: