Megalakult Hargita Megye Tanácsa új döntéshozó testülete

Elnököt és alelnököket választottak

Borboly Csaba az elnöke, Barti Tihamér és Biró Barna Botond pedig az alelnöke Hargita Megye Tanácsának, miután az újonnan megalakult döntéshozó testület június 23-án, csütörtökön délután erről is szavazott, a tanácsosok eskütétele után. Borboly Csaba hozzászólásában elmondta, feladatuk egyszerre régi és új. Régi, abban az értelemben, hogy a közösség jelenét és jövőjét kell jó úton tartani, és biztonságos alapokat teremteni az életszínvonal növekedéséhez, és új, mert egy új kontextusban egy megújult csapattal kell ezt megvalósítani, magyarázta.

– Egy uniós tervezési ciklus közepén vagyunk, amely 2020-ig tart, egy új közbeszerzési eljárást kell megismernünk, továbbá egy változó közigazgatási környezetben kell dolgoznunk, megoldásokat találnunk. Be kell látnunk: nemcsak gazdasági innovációra van szükség, hanem saját munkánkban is helyet kell teremtenünk az újításoknak, a korszerű eljárásoknak, a hatékony közszolgálatnak – jelentette ki Hargita Megye Tanácsának régi-új elnöke.

Az elöljáró szerint az új megyei tanácsban szavazatukkal a választók világos akarata érvényesült, a választók többségének bizalmát élvezik. A választók többsége a folytatásra, a munkára szavazott, értették és értékelték a „kevesebb cirkusz, több munka” szlogent, fejtette ki. Az elnéptelenedés által veszélyeztetett kisfalvas térségekben az országban egyedülálló programokat valósított meg a megyei tanács, mint a Kisvíz, Kisvillany.

– Csík–Gyergyó–Udvarhely szolidaritáson alapuló együttműködését is folytatjuk. Meggyőződésem, hogy továbbra is képesek lesznek egymás javára lemondani, így tudunk megoldani nagy feladatokat – mondta a megyeelnök, aki az első számú prioritásnak továbbra is a fiatalok szülőföldön maradását tartja, és rámutatott, hogy a szakoktatás ügye a megyei tanács rengeteg egyeztetése nyomán elmozdulni látszik.

AlakuloTanacsules_2016jun23 (6)

A vezetőség megválasztása előtt az ülést a testület legidősebb és két legfiatalabb tagja: Brezovszky György Ádám, valamint Dajka Tünde és Kolumbán Dávid vezette. A vezetőség megválasztása után felszólalt Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, Andrei Jean-Adrian prefektus, Tánczos Barna szenátor, Tamás József római katolikus segédpüspök, Kántor Csaba református püspökhelyettes, valamint Lőrinczi Lajos és Simó Sándor unitárius esperes. Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy az RMDSZ a közösség együttműködésében, szolgálatában érdekelt, és arra törekszenek, hogy a biztonságot szavatolják az önkormányzatokban, a parlamenti képviselettel együttműködve, akárcsak a civilszervezetekkel, egyházakkal, dekoncentrált intézményekkel partnerségben. A szövetségi elnök szerint erős parlamenti képviseletre van szüksége Hargita megyének is, és az önkormányzatoknak szükségük van erre az erős háttérre, és így a megye az egyik legsikeresebb lesz. Felhívta a figyelmet, hogy a következő évtől közigazgatási reformra lehet számítani, és a szubszidiaritás elve alapján több hatáskört kapnak majd a megyei önkormányzatok, emellett pedig fontos, hogy a magyarságnak szava legyen a fejlesztési régiók átalakításánál, és a régió ne veszítse el meghatározó szerepét, lakói pedig a döntésekre való befolyásukat.

AlakuloTanacsules_2016jun23 (9)

Andrei Jean-Adrian prefektus erős támogatásáról biztosította a megyei tanácsot. Tánczos Barna szenátor szerint erős hittel, kitartással és sok munkával lehet eredményesnek lenni, ezt kívánta az új testületnek.

Megalakultak az új megyei tanács szakbizottságai is, szám szerint nyolc: gazdasági-jogi, oktatási-kulturális, családi-szociális-egyházügyi-egészségügyi, ifjúsági-sportügyi, vidékfejlesztési-mezőgazdasági, környezetvédelmi-turisztikai, nemzetközi kapcsolatok és EU, helyi közösségi együttműködések – román–magyar együttélés.

Kérem ossza meg ismerőseivel: