Megjelent a Székelyföld márciusi száma

Versek, prózák, tanulmányok, recenziók

A Székelyföld folyóirat 2022/3. számában verssel jelentkezik Balázs K. Attila, Demeter Arnold, Fecske Csaba, Földi Panna, Jász Attila, Markó Béla, Szabó Dárió, Szikra János, Tóháti Zsuzsa és Zalán Tibor. Fehér Imolától és Simonfy Józseftől Kétlelkes négykezeseket olvashatunk.

Prózát publikál Bakó Enikő, Bangha Mónika, Erdei L. Tamás, Gere Nóra és Makó Ágnes.

Tanulmányt Márkus Béla közöl A fuccsba ment puccs címmel, Cseres Tibor: Foksányi szoros című kötete kapcsán.

Nobile Officiumban Oláh-Gál Elvira beszélgetése olvasható Géher Ferenccel, a Kornis család leszármazottjával.

A néprajzi rovatban két írás található: Balázs Lajos Csíkszentdomokos sorsforduló szokáskultúrája az Erdélyi Magyar Értéktárban, illetve Mirk Szidónia-Kata: Kis csíki határőrök.

Az Irattárban Kiss László: Én voltam az első Erdélyben – Gecse Dániel, a magnetizőr cimű orvostörténeti írása olvasható.

Varázsszem című filmes rovatunkban Ladó Ágota Mozi-, illetve olvasmányélmények és leányiskolai élet Csíkszeredában száz évvel ezelőtt címmel közöl tanulmányt.

Recenziót Borsodi L. László közöl  Jász Attila Bölénytakaró, avagy hogyan lehetsz indián című kötetéről, Borcsa János Markó Béla A haza milyen? című kötetéről, Borsodi L. László Markó Béla Egy mondat a szabadságról című kötetéről, Zsidó Ferenc: a Tamási Áron című monografikus képeskönyvről; ismét jelentkezik Fekete J. József: Perifériáról betekintő című könyvszemle-rovata.

A lapszámot Gagyi Botond munkái illusztrálják.


A Székelyföld megvásárolható a könyvesboltokban, előfizethető a postán vagy banki átutalással. További részletek: www.szekelyföldfolyoirat.ro


Kérem ossza meg ismerőseivel: