Megürült szociális lakások igényelhetők

A következő aktacsomók leadását várják

Megürült szociális lakások miatt, 2018. november 30-ig igénylések leadását és újra megerősítését várja az önkormányzat. Az igénylés megerősítéséhez a következő aktacsomók leadását várjuk:

1. Kérelmező és házastársa személyazonossági igazolványa- másolat, eredeti

2. Kérelmező házassági levele vagy válási bírósági végzés- másolat, eredeti

3. Gyerekek születési bizonyítványa vagy személyazonossági igazolványa – másolat, eredeti

4. Bírósági végzés a gyermekelhelyezést illetően, együttélésből származó gyerek esetén, mindkét szülő elismerése – hitelesített másolat

5. Állandó lakhelyet igazoló akták:

– tulajdonpapír, vagy bérleti szerződés ha állandó lakhellyel rendelkezik vagy ha  eltartottként szerepel a szülői házban, valamint egy rajz a lakás lakható felületéről,  másolat, eredeti
– bérleti szerződés ( feltüntetve a bérelt felület nagyságát). Amennyiben a szerződésben nincs feltüntetve a bérelt felület, szükséges egy rajz a lakásról – másolat, eredeti

6. A kérelmezővel együtt élő személyek személyi igazolványa (férj, feleség). 14 éven aluli gyerekek esetén születési bizonyítvány – másolat, eredeti

7. Bírósági végzés kilakoltatásról és a végzés érvénybe lépéséről készült jegyzőkönyv, vagy kilakoltatási felszólítás, amennyiben a kérelmező ki volt lakoltatva lakás-visszaigénylés esetén. – hitelesített másolat

8. Ha a kérelmező nem ott lakik, ahol az állandó bejelentett lakhelye van, ezt közjegyzői nyilatkozatban felmutatja és mellékeli az illető lakásszerződést valamint az ott lakó, állandó lakhellyel rendelkező személyek személyi igazolványát – másolat, eredeti

9. Adott esetben:

• A családorvos által láttamozott orvosi igazolás – kérelmező (férj, feleség és gyerekek) – eredeti
• Az igénylő családtagjainak fogyatékossági bizonyítványa  (férj, feleség és gyerekek) – másolat, eredeti
• Szociális jóléti központból származó  részére- ezt igazoló akták – másolat, eredeti 

10. Fizetésigazolás – eredeti, kitöltött munkakönyv/érvényben levő alkalmazott lajstrom kivonat és munkaszerződés, adott esetben kiegészítő akták – másolat és eredeti, vagy az alkalmazó által lepecsételt és aláírt másolat. A munkaszerződésben, az ezt kiegészítő aktákban és az alkalmazó által kibocsátott igazolásokban pontosan fel kell legyen tüntetve a munkahely postacíme ahol a kérelmező tevékenységet folytat. 

11. Hitelesített nyilatkozatok a kérelmező részéről, illetve adott esetben a férj/feleség vagy más nagykorú családtag részéről, hogy nincs és nem is volt a tulajdonában más lakás és nem kedvezményezője állami tulajdonú, közigazgatási egységekhez illetve olyan egységekhez tartozó bérlakásoknak ahol tevékenységet folytat.

Az aktacsomók leadását az Önkormányzat székhelyének ügyfélfogadójában várjuk a megszokott munkaprogram szerint.

Kérem ossza meg ismerőseivel: