Mezei János elfoglalhatja helyét a városháza élén

A döntés nem jogerős

November 2-án a Marosvásárhelyi Táblabíróság november 6-ra halasztotta a döntést a Mezei János-ügyben. Ugyanakkor a Hargita Megyei Törvényszékre, az előzetes szakaszban eljáró bíróra hárította a megoldás illetékességét Mezei János vádlott kérését illetően, hogy feloldják a tisztségéből felfüggesztett polgármester ellen elrendelt hatósági felügyeletet és jóváhagyják a vádlottnak Románia területének elhagyását november 6. és november 9. közötti időszakban.

*    *    *

November 3-án a Hargita Megyei Törvényszéken az alábbi döntések születtek:

I. A Hargita Megyei Törvényszék elutasítja Mezei János kérését a hatósági felügyelet visszavonását illetően. Megállapítja a vádlottra kiszabott hatósági felügyelet törvényességét és megalapozottságát, és továbbra is fenntartja azt. Elrendeli a Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármestereként megtiltott tevékenységi gyakorlás tiltásának feloldását, valamint a felsorolt személyekkel Virág József, Karsai Károly József, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pál-Antal Ildikó, Tinka Kálmán János, Seer Mihai, Bajkó László, Szőcs Tivadar, Bányász Lehel, Csavar Gábor, Ţepeluş Marius, Csergő Tünde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergő Tibor-András, Péter Gizella, Albert Enikő, Gergely Ármin, Árus Zsolt-István, Nagy Zoltán, Sikó Gyula-Levente, Farkas Zoltán Béla, Portik Csaba, Lăcătuşu Livia, Nagy István, Nagy Francisc, Kamaromi Attila-Sándor tanúkkal való kapcsolatba lépés és kommunikáció tiltásának megszűnését. A vádlottnak előírt többi kötelezettségeket fenntartja. A döntés ellen 48 órán belül nyújtható be fellebbezés. (A DNA november 4-én megfellebbezte a döntést.)

II. A Hargita Megyei Törvényszék jóváhagyja Mezei János vádlott azon kérését, hogy 2015. november 6–9. közötti periódusban Magyarországra utazhasson. A döntés végleges.

*    *    *

November 6-án a Marosvásárhelyi Táblabíróság megalapozatlannak ítélve elutasítja Mezei János és Barabás Éva-Csilla vádlottak fellebbezését a Hargita Megyei Törvényszéknek, az előzetes szakaszban eljáró bírónak a 2015 szeptember 15-ei döntése ellen. Ugyanakkor megengedhetetlennek ítélve elutasítja a SC MONTURIST SRL és Virág Zsolt fellebbezését a Hargita Megyei Törvényszéknek, az előzetes szakaszban eljáró bírónak a 2015 szeptember 15-ei döntése ellen. A fellebbezőket 50 lejes bírósági perköltségre kötelezi. A döntés végleges.

*    *    *

A Marosvásárhelyi Táblabíróságon született végleges döntés azt jelenti, hogy nem adtak helyet a védelem által felhozott kifogásoknak, törvényesnek ítélték meg a vádirat összeállítása során az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) és az ügyészség által lefolytatott nyomozás lépéseit, és elrendelik a bűnvádi per érdemi tárgyalási folyamatának megkezdését. Tehát következik a vádlottak és a tanuk meghallgatása.

A Mezei János ellen hozott korábbi korlátozások feloldásáról vagy fenntartásáról egy újabb tárgyaláson kerül sor, amely a szeptember 17-ei dátumtól számított 60 napon belül kell megtörténjen (a korlátozás három napos feloldása tolódást eredményezhet).

A Marosvásárhelyi Táblabíróság elutasította a SC MONTURIST SRL és Virág Zsolt kérését Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város felelős félként való bevonását az ügybe a sikkasztási vádpontban. Elutasította Virág Zsolt kérését Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város felelős félként való bevonását az ügybe a zsarolási vádpontban.    

Mint ismeretes, Mezei Jánost hivatali visszaéléssel, sikkasztásra való felbujtással és zsarolással, Barabás Éva-Csilla titkárnőt pedig sikkasztással vádolják.


02. 11. 2015

Ora estimata: 09:00
Complet: C2CP
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronuntarea în cauză la data de 6 noiembrie 2015, orele 12.00. Declină competenţa de soluţionare a cererilor de revocare a măsurii controlului judiciar şi de încuviinţare a părăsirii teritoriului României în perioada 6.11.2015 – 9.11.2015, formulate de către inculpatul Mezei Janos (d.p.), prin apărător, în favoarea judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Harghita. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 2 noiembrie 2015.
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    02.11.2015


03. 11. 2015

Ora estimata: 13:30
Complet: C2Pe
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: I. Respinge cererea de revocare a măsurii controlului judiciar formulată de inculpat prin apărător. În temeiul art. 348 alin.2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 207 alin.2 din Codul de procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Mezei Janos pe care o menţine potrivit art 207 alin. 4 din Codul de procedură penală. În baza art. 215 alin. 8 şi 9 din Codul de procedură penală dispune încetarea obligaţiei impuse inculpatului de nu exercita profesia de primar al municipiului Gheorgheni precum şi încetarea obligaţiei de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu martorii Virag Jozsef, Karsai Karoly Jozsef, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pal-Antal Ildiko, Tinka Kalman Janos, Seer Mihai, Bajko Laszlo, Szocs Tivadar, Banyasz Lehel, Csavar Gabor, Ţepeluş Marius, Csergo Tunde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergo Tibor-Andras, Peter Gizella, Albert Eniko, Gergely Armin, Arus Zsolt-Istvan, Nagy Zoltan, Siko Gyula-Levent, Farkas Zoltan Bela, Portik Csaba, Lăcătuşu Livia, Nagy Istvan, Nagy Francisc şi Kamaromi Attila-Sandor. Menţine celelalte obligaţii impuse inculpatului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. II. În baza art. 215 alin. 2 lit. a din Codul de procedură penală încuviinţează cererea inculpatului Mezei Janos, de a se deplasa în Ungaria în perioada 6 – 9 noiembrie 2015. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 03.11.2015.
Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de judecată)    03.11.2015


06. 11. 2015

Ora estimata: 12:00
Complet: C2CP
Tip solutie:
Solutia pe scurt: În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b, raportat la art. 347 Cod de procedură penală, respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpaţii Mezei Janos (d.p.) şi Barabas Eva Csilla (d.p.), împotriva încheierii penale nr. 7 din data de 17 septembrie 2015, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Harghita, în dosarul nr. 776/96/2015. În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. a, raportat la art. 347 Cod de procedură penală, respinge, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de părţile civile S.C. Monturist S.R.L. (d.i.) şi Virag Zsolt (d.p.), împotriva încheierii penale nr. 7 din data de 17 septembrie 2015, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Harghita, în dosarul nr. 776/96/2015. În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă contestatorii la câte 50 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare la stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 6 noiembrie 2015
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  52/2015  06.11.2015

Kérem ossza meg ismerőseivel: