Mezei mégsem gyakorolhatja polgármesteri hatáskörét

Hétfőig még tart az eltiltás

Helyet adva az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) fellebbezésének a Marosvásárhelyi Táblabíróság hatálytalanította a Hargita Megyei Törvényszék szeptember 17-i döntését, miszerint Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere ismét gyakorolhatja városvezetői hatáskörét és az ügyben érintett Virág Zsolt felperessel és Virág József, Karsai Károly József, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pál-Antal Ildikó, Tinka Kálmán János, Seer Mihai, Bajkó László, Szőcs Tivadar, Bányász Lehel, Csavar Gábor, Ţepeluş Marius, Csergő Tünde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergő Tibor-András, Péter Gizella, Albert Enikő, Gergely Ármin, Árus Zsolt-István, Nagy Zoltán, Sikó Gyula-Levente, Farkas Zoltán Béla, Portik Csaba, Lăcătuşu Livia, Nagy István, Nagy Francisc, Kamaromi Attila-Sándor tanúkkal találkozhat és kommunikálhat.

A szeptember 24-én hozott végleges döntés gyakorlatilag megsemmisíti a Hargita Megyei Törvényszék határozatának teljes első pontját és visszaállítja a Mezei ügyben előzőleg elrendelt korábbi kényszerintézkedést. A DNA érvei szerint Mezei ugyanis úgy kapott felmentést Csíkszeredában, hogy közben még hatályban volt a Marosvásárhelyi Táblabíróság előzőleg hozott jogerős és végleges ítélete.

Így Mezei János szeptember 28-ig, hétfőig még nem foglalhatja el a polgármesteri széket és nem találkozhat a fent megnevezett felperessel és a tanúkkal, ugyanis akkor jár le a 60 napos eltiltás.

A törvényszék honlapja szerint a per első érdemi tárgyalására november másodikán kerül sor, mivel a bűnvádi perben az előzetes tárgyalások már lejártak.


24.09.2015

Ora estimata: 13:00

Complet: C2CP

Tip solutie: 
Solutia pe scurt: În baza art.4251 alin.7 pct.1 lit.a Cod procedură penală rap.la art.205 Cod procedură penală admite contestaţia formulată de D.N.A.-Serviciul Teritorial Tg.Mureş împotriva pct.I din încheierea din 7 septembrie 2015 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr.776/96/2015 vizând măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Mezei Janos (d.p.). Desfiinţează parţial pct.I din încheierea atacată în sensul că respinge cererea vizând încetarea anumitor obligaţii impuse inculpatului Mezei Janos. Elimină din pct.1 al încheierii atacate dispoziţiile de încetare a obligaţiei impuse inculpatului de a nu exercita profesia de primar al municipiului Gheorgheni precum şi încetarea obligaţiei de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu martorii Virag Jozsef, Karsai Karoly Jozsef, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pal-Antal Ildiko, Tinka Kalman Janos, Seer Mihai, Bajko Laszlo, Szocs Tivadar, Banyasz Lehel, Csavar Gabor, Ţepeluş Marius, Csergo Tunde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergo Tibor-Andras, Peter Gizella, Albert Eniko, Gergely Armin, Arus Zsolt-Istvan, Nagy Zoltan, Siko Gyula-Levent, Farkas Zoltan Bela, Portik Csaba, Lăcătuşu Livia, Nagy Istvan, Nagy Francisc şi Kamaromi Attila-Sandor. Menţine în sarcina inculpatului şi obligaţiile dispuse anterior ca pe timpul controlului judiciar acesta să nu se apropie şi să nu comunice, nici direct, nici indirect, sau prin intermediari, cu partea vătămată Virag Zsolt şi cu martorii Virag Jozsef, Karsai Karoly Jozsef, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pal-Antal Ildiko, Tinka Kalman Janos, Seer Mihai, Bajko Laszlo, Szocs Tivadar, Banyasz Lehel, Csavar Gabor, Ţepeluş Marius, Csergo Tunde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergo Tibor-Andras, Peter Gizella, Albert Eniko, Gergely Armin, Arus Zsolt-Istvan, Nagy Zoltan, Siko Gyula-Levent, Farkas Zoltan Bela, Portik Csaba, Lăcătuşu Livia, Nagy Istvan, Nagy Francisc şi Kamaromi Attila-Sandor şi să nu exercite funcţia de primar al municipiului Gheorgheni. În baza art.4251 alin.7 pct.1 lit.b Cod procedură penală rap.la art.205 Cod procedură penală respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Mezei Janos împotriva pct.I al aceleiaşi încheieri, ce vizează măsura controlului judiciar . Menţine restul dispoziţiilor din pct.I al încheierii atacate. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul Mezei Janos la 50 lei cheltuieli judiciare parţiale la stat. DEFINITIVĂ. Pronunţată în Camera de consiliu din 24 septembrie 2015. 

Document: Încheiere finală (dezinvestire)  43/2015  24.09.2015

Kérem ossza meg ismerőseivel: