Mezei nem térhet vissza a polgármesteri hivatalba

Nyolcra csökkent azok száma, akikkel semmilyen módon nem léphet kapcsolatba

A Marosvásárhelyi Táblabíróság helyet adott az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) fellebbezésének a Hargita Megyei Törvényszéken  született november 3-ai döntés ellenében. Csak a vádlottat érintő kötelezettségek megszüntetését tekintve törli el részben a megfellebbezett november 3-ai végzést, ezeken a vonalakon újratárgyalva: Fenntartja a vádlott azon megszabott kötelezettségét, hogy ne gyakorolja Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármesteri tisztségét, és semmilyen módon, sem közvetve, sem közvetlen ne kommunikáljon Virág József, Wohlfart Rudolf, Karsai Károly, Komáromi Attila-Sándor, Albert Enikő, Nagy Zoltán, Portik Csaba tanúkkal. Mezei János vádlott a hatósági felügyelet visszavonására vonatkozó kérésének elutasítását illetően, a vádlottra kiszabott hatósági felügyelet törvényességének és megalapozottságának megállapítását illetően, a Mezei János vádlottal szembeni hatósági felügyelet fenntartását illetően, valamint a felsorolt személyekkel Keresztes Zsombor, Pál-Antal Ildikó, Tinka Kálmán János, Seer Mihai, Bajkó László, Szőcs Tivadar, Bányász Lehel, Csavar Gábor, Ţepeluş Marius, Csergő Tünde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergő Tibor-András, Péter Gizella, Gergely Ármin, Árus Zsolt-István, Sikó Gyula-Levente, Farkas Zoltán Béla, Lăcătuşu Livia, Nagy István, Nagy Francisc tanúkkal való kapcsolatba lépés és kommunikáció tiltásának megszűnését illetően, valamint a törvény által előírt más kötelezettségeket illetően a végzés többi rendelkezését fenntartja.

A határozat végleges. 


11.11.2015

Ora estimata: 12:00
Complet: C4CU
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: În baza art. 4251 al. 7 pct. 2 lit. a) C.proc.pen. rap. la art. 205 C.proc.pen. admite contestaţia formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – D.N.A – SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREŞ împotriva încheierii nr. 8/3.11.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Harghita în dosarul nr. 776/96/2015. Desfiinţează în parte încheierea contestată, numai cu privire la referirea la dispoziţia de încetare a obligaţiilor impuse în sarcina inculpatului şi, rejudecând în aceste limite: Menţine obligaţia impusă inculpatului de a nu exercita funcţia de primar al Municipiului Gheorgheni şi de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu martorii Virag Jozsef, Wohlfart Rudolf, Karsai Karoly, Kamaromy Attila-Sandor, Albert Eniko, Nagy Zoltan, Portik Csaba. Menţine restul dispoziţiilor încheierii penale contestate, privind respingerea cererii inculpatului Mezei Janos de revocare a măsurii controlului judiciar, constatarea legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar, menţinerea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul Mezei Janos, încetarea obligaţiei de a nu legătura cu martorii Keresztes Zambor, Pal-Antal Ildiko, Tinka Kalman Janos, Seer Mihai, Bajko Laszlo, Szocs Tivadar, Banyasz Lehel, Csavar Gabor, Ţepeluş Marius, Csengo Tunde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergo Tibor Andras, Peter Gizella, Gergely Armin, Arus Zsolt-Istvan, Siko Gyula-Levent, Farkas Zoltan Bela, Lăcătuşu Livia, Nagy Istvan, Nagy Francisc, menţinerea celorlalte obligaţii impuse în temeiul art. 215 al. 1 şi 2 C.proc.pen., desemnarea Poliţiei Municipiului Gheorgheni, ca organ de supraveghere a executării obligaţiilor stabilite în sarcina inculpatului, atenţionarea inculpatului în temeiul art. 215 al. 3 C.proc.pen. cu privire la consecinţele încălcării cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, comunicarea încheierii către organele prevăzute la art. 215 al. 5 C.proc.pen.. În temeiul art. 275 al. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 11.11.2015, ora 15.05. 
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  53/2015  11.11.2015

Kérem ossza meg ismerőseivel: