Mezei továbbra sem gyakorolhatja polgármesteri hatáskörét

Ismétlődött a forgatókönyv. A Hargita Megyei Törvényszéken született december 16-ai döntésről nincs leírás, de a fellebbezés olvasatából kiderül, hogy feloldották a Mezei János ellen elrendelt tiltásokat, majd ezt fellebbezte meg újra az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály.

*    *    *   

A Marosvásárhelyi Táblabíróság helyet adott az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) fellebbezésének a Hargita Megyei Törvényszéken született december 16-ai döntés ellenében. A vádlottat érintő kötelezettségek megszüntetését tekintve részben törli a megfellebbezett végzést és megoldva az ügyet: Fenntartja a vádlott azon megszabott kötelezettségét, hogy ne gyakorolja Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármesteri tisztségét, és semmilyen módon, sem közvetve, sem közvetlen ne kommunikáljon Virág József, Wohlfart Rudolf, Karsai Károly, Komáromi Attila-Sándor, Albert Enikő, Nagy Zoltán, Portik Csaba tanúkkal. Megállapítja Keresztes Zsombor, Pál-Antal Ildikó, Tinka Kálmán János, Seer Mihai, Bajkó László, Szőcs Tivadar, Bányász Lehel, Csavar Gábor, Ţepeluş Marius, Csergő Tünde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergő Tibor-András, Péter Gizella, Gergely Ármin, Árus Zsolt-István, Sikó Gyula-Levente, Farkas Zoltán Béla, Lăcătuşu Livia, Nagy István, Nagy Francisc tanúkkal való kapcsolatba lépés és kommunikáció tiltásának megszűntetését, amely a november 11-ei végzés alapján végleges maradt. Fenntartja a megfellebbezett (december 16-ai) döntés maradék rendelkezéseit, melyek nem ütköznek a mostani végzéssel. A fellebbezés perköltsége az államot terheli. A határozat végleges. 


Ora estimata: 8:30
Complet: C5CU
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: În temeiul art. 425/1 alin. 7 pct. 2 lit. a rap. la art. 206 alin. 3, 6 C. pr. pen, admite contestaţia formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎCCJ – DNA – Serviciul Teritorial Târgu Mureş împotriva încheierii de şedinţă nr. 9 din 16.12.2015 pronunţată de Tribunalul Harghita. Desfiinţează parţial hotărârea atacată cu privire la dispoziţia de încetare a obligaţiilor impuse în sarcina inculpatului şi soluţionând cauza: Menţine obligaţia impusă inculpatului de a nu exercita funcţia de primar al Municipiului Gheorgheni şi de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu martorii Virag Jozsef, Wohlfart Rudolf, Karsai Karoly, Kamaromy Attila-Sandor, Albert Eniko, Nagy Zoltan şi Portik Csaba. Constată că dispoziţia de încetare a obligaţiei de a nu legătura cu martorii Keresztes Zambor, Pal-Antal Ildiko, Tinka Kalman Janos, Seer Mihai, Bajko Laszlo, Szocs Tivadar, Banyasz Lehel, Csavar Gabor, Ţepeluş Marius, Csengo Tunde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergo Tibor Andras, Peter Gizella, Gergely Armin, Arus Zsolt-Istvan, Siko Gyula-Levent, Farkas Zoltan Bela, Lăcătuşu Livia, Nagy Istvan şi Nagy Francisc, a rămas definitivă prin Încheierea penală nr. 53/CU/CP/11.11.2015 dată de Judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Târgu Mureş în dos. nr. 776/96/2015/a4. Menţine restul dispoziţiilor din hotărârea atacată, care nu contravin prezentei încheieri. În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen, cheltuielile judiciare în contestaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 21 decembrie 2015. 
Document: Hotarâre  68/2015  21.12.2015

Kérem ossza meg ismerőseivel: