Mindenki aláírta az etikai kódexet

Bajkó László és a Partidul Oamenilor Liberi – Szabad Emberek Pártja (POL) kivételével

    A választási kampány elején választási etikai kódexet javasolt elfogadásra Nagy Zoltán, a Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi polgármesterjelöltje. „Célunk, hogy olyan szabályokat alkossunk, amelyek garantálják, hogy a kampány a város valódi kérdéseiről, Gyergyószentmiklós jövőjéről, az egyes jelöltek által képviselt értékekről és programokról szóljon, egyben kizárják, hogy a helyhatósági-választáson induló jelölteket személyükben, emberi méltóságukban, jó hírnevükben valótlan támadás érje.” – írta Nagy Zoltán az etikai kódex felvezetéseként.
Az elfogadásra javasolt etikai kódexet elküldték minden politikai szervezethez, amely részt vesz az idei gyergyószentmiklósi helyhatósági választásokon. Arra kérték őket, hogy amennyiben egyetértenek az etikai kódexben foglaltakkal, úgy május 11-én aláírásukkal igazolják azt.
    Az etikai kódexet, Bajkó László polgármesterjelölt és a Partidul Oamenilor Liberi – Szabad Emberek Pártja (POL) kivételével, május 11-én mindenki aláírta.
    Barti Tihamér, a Gyergyószentmiklósi RMDSZ városi tanácsosjelöltje személyesen nem tudott elérni az etikai kódex aláírására, de elektronikus levélben juttatta el megjegyzését az aláírt dokumentum kapcsán:
    Az elmúlt időszakban, miután az RMDSZ-ből lemondott kollégák más utat választottak, és a Partidul Oamenilor Liberi (POL) színeiben indultak, tettek néhány, véleményünk szerint etikátlan lépést. Az addig használt RMDSZ Gyergyószentmiklós című Facebook-oldalt arra használják, hogy a POL-ban való indulásukat hirdessék, illetve hogy támadó, lejárató kampányt folytassanak az RMDSZ jelöltjei ellen. Teszik mindezt az RMDSZ Gyergyószentmiklós oldalán. Úgy gondoljuk, hogy minimum etikátlan ez a cselekedet, mint ahogy a viselkedés is, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a választókat nem lehet félrevezetni kisiskolás trükkökkel. Gyergyószentmiklós megérdemli, hogy összefogással dolgozzunk érte, ezért vállaltuk az RMDSZ városi tanácsosi jelöltségét. A széthúzás rombol, az összefogás előrevisz.

Üdvözlettel:
Barti Tihamér,
a Gyergyószentmiklósi RMDSZ városi tanácsosjelöltje


Választási Etikai Kódex

Alulírottak a 2016. június 5-i helyhatósági-választás tisztasága és a kampány etikus lebonyolítása érdekében a gyergyószentmiklósi választópolgárok pontos és valósághű tájékoztatása, valamint a demokratikus intézményekbe vetett bizalmának erősítése érdekében az alábbi Választási Etikai Kódexet fogadják el.

1. Jelen okirat aláírói megállapodnak abban, hogy a 2016. évi helyhatósági választások során a felek a hivatalos választási eljárásban és azon kívül is betartják jelen kódex szabályait, melynek normái a felekre aláírásuk megtételének napjától a választás végleges eredményének közzétételéig hatályosak.

2. A Választási Etikai Kódex aláírói kötelezik magukat arra, hogy kampányuk során saját választási programjuknak, személyüknek, emberi, politikusi értékeiknek, képességeiknek valamint az őket jelölő, támogató szervezetek céljainak megismertetésére törekednek.

3. A másik jelölttel, vagy az őt jelölő, támogató szervezettel szemben nem folytatnak lejárató kampányt, és ilyen céllal másokat sem bíznak meg.
Fentiek érdekében nem tesznek tisztességtelen, ok nélkül személyeskedő és becsületsértő kijelentéseket. Tiszteletben tartják egymás személyiségi jogait, tartózkodnak a feltevéseken alapuló, bizonyítékokkal alá nem támasztott elítélő kinyilatkoztatásoktól. Különösen tiszteletben tartják egymás magánéletét, családját, az ezekre vonatkozó adatokat, információkat kampánytémává nem teszik.
A téves információ terjesztés tilalma egyaránt kiterjesztődik minden nyomtatott, telefonos és egyéb internetes kommunikációs csatornára.

4. A választási eljárás során etikátlannak tekintendő a politikai és személyes hitelrontás, ezért a felek kötelezik magukat arra, hogy ettől tartózkodnak. A hitelrontás körébe tartozik különösen a bűncselekmény elkövetésével történő igaztalan vádolás, jó hírnév kétségbevonása, illetve bármely jelölt magánéleti viszonyainak a személyiségi jogokat sértő kiteregetése és az ezekkel való lejáratása.

5. Egymás szimbólumait, vagy azok megtévesztő hasonmásait a jelöltek egyáltalán nem használják.

6. A kódex aláírói tartózkodnak egymás hirdetéseinek, plakátjainak és egyéb kihelyezett, terjesztett propagandaanyagainak eltávolításától, eltorzításától, megsemmisítésétől.

7. Alulírottak, kötelezik magunkat arra, hogy egymás választási gyűléseit és egyéb rendezvényeit semmilyen módon nem zavarják meg, a gyűléseket céljuktól eltéríteni nem kísérlik meg, ilyen tevékenységtől mind politikai pártjaikat, mind bármely más személyt vagy szervezetet lehetőségeik erejéig távol tartanak.

Jelen választási etikai kódex aláírói kijelentik: magukra nézve kötelezőnek ismerik el a kódexben megfogalmazott etikai normákat, felelősséget vállalnak azért, hogy e normákat maguk, illetve az érdekükben eljáró megbízottak és támogatók is betartsák, és aláírásra javasolják e kódexet mindazon polgári és egyéb szervezeteknek, amelyek a választási kampányban bárki mellett részt vesznek.


                    Gyergyószentmiklós, 2016. május. 10.                      etkai_kodex_alairasok1

Kérem ossza meg ismerőseivel: