Módosult a szociális juttatások igénylése

Januártól nem számít a gyermekpénz értéke a szociális juttatások igénylésekor

2016 januárjától, a 342/2015-ös törvény értelmében a szociális juttatások (szociális segély, családi pótlék, fűtéstámogatás) plafonértékéhez nem számolják hozzá a gyermeksegély összegét. A módosulás az előző év utolsó napjától lépett érvénybe, érdemes tehát a gyergyószentmiklósi gyermekes családoknak is újraszámolni a családi összjövedelmet, majd ez alapján az egy főre eső értéket.

Jelen pillanatban 212 család részesül a város területén állami finanszírozásból családi pótlékban, amelynek igényléséhez az egy főre eső felső küszöbérték változatlanul 530 lej/fő. Az elmúlt év végén országos rendelkezések értelmében még beszámolták a családi összjövedelembe a gyermeksegély bizonyos hányadát, januártól azonban egyáltalán nem kell hozzáadni. Így várhatóan, több család teljesíti az előírt feltételeket, mint eddig.

Az igénylés menetéről bővebben a városháza Szociális Osztályán, vagy a http://www.gyergyoszentmiklos.ro/hu/szocialis-osztaly.html#i-d internetes oldalon is tájékozódhatnak.

A családi pótlék igénylése:

Szükséges iratok:

Állandó gyergyószentmiklósi lakhely;
• Borítékos irattartó – 2 db;
• Típuskérés: Űrlap Letöltése, (Kétnyelvű Űrlap);
• Szülők személyazonossági igazolványának másolata;
• Családban levő összes gyerek keresztlevél-, illetve személyazonossági igazolványának másolata;
• Házassági levél;
• Élettársi kapcsolat esetében szükséges az élettárs személyazonossági igazolványának másolata, illetve jövedelmi igazolása;
• Bírósági végzés másolata a válásról (adott esetben);
• Határozat másolata az örökbefogadásról (adott esetben);
• Határozat másolata ügygondnok, gyámság kinevezéséről (adott esetben);
• Iskolai igazolás (3 havonta);
• I. és II. fokú rokkant gyerekek esetében az iskolaképtelenséget igazoló határozat másolata;
• Jövedelmi igazolások az előző hónapra;
• Pénzügyi igazolás, ha nincs semmiféle jövedelem;
• Igazolás ingatlan és jármű birtoklásáról – Pénzügyi osztály;
• Igazolás mezőgazdasági terület illetve állatok birtoklásáról;
• Bankszámlára igényelt családi pótlék esetén eredeti számlakivonat.

Azon családok igényelhetnek családi pótlékot egy/több (legfeljebb négy) gyermekük részére, akiknek az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az 530 lejt.
A 416/2001-es törvény 8-as bekezdése alapján, ha a család vagy egyedülálló személy tulajdonát képezi egynél több lakás, 10 évesnél fiatalabb gépjármű, két gépjármű, 0,10 hektárnál nagyobb belterület vagy 3000 lejt meghaladó banki betét, nem igényelhet családtámogatási pótlékot.

Kötelezettségek:
A saját felelősségre benyújtott nyilatkozatot a kérvény leadásának időpontjától számítva 3 havonta fel kell újítani.
Amennyiben változik a család összetétele vagy jövedelme, a kérelmező köteles 10 napon belül írásban jelenteni azt, csatolva a megfelelő igazoló iratokat nyilatkozata mellé.

Ügyfélfogadás:
Hétfő- csütörtök 8.30- 13.00 óra között, szerdán 15 óráig hosszabbított programmal – Kárpátok utca, 7. szám, 1-es számú iroda.ű
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1233-as mellék, 0366-139930-as belső szám.

Fontos, hogy januártól a gyermekpénz a fűtéstámogatási kategória megállapításakor sem számít bele a családi összjövedelembe. A már jóváhagyott kérések esetében hivatalból újraszámolják és amenyiben a gyermekpénz eddig beszámított hányadát kivonva, az egy főre visszaosztott jövedelem támogatási kategória-átlépéshez vezet, a januári támogatás annak megfelelően már magasabb értékű lesz. Azoknak a családoknak is érdemes egy számítást végezni, akik kevéssel lépték át az előírt küszöbértékeket, de ezen kívül minden más feltételnek eleget tesznek, emiatt mindmáig nem nyújtottak be fűtéstámogatás igénylést.

Továbbra is benyújthatják az igénylési ügycsomót azon gyergyószentmiklósi családok  és egyedülálló személyeknek, akik lakásfűtésre távhőt, földgázt, tűzifát, szenet, fűtőolajat, vagy villamos energiát használnak, és a következő feltételeknek eleget tesznek: akiknek a családon belüli nettó egy személyre eső jövedelem legfeljebb 615 lej, a távfűtés esetében pedig 786 lej. Akik egyedül élnek, azoknál a jövedelem legtöbb 1082 lej lehet távfűtés esetén, 615 lej pedig a fa és elektromos árammal való fűtésnél, ahhoz, hogy igényelhessék a támogatást.

Változatlanul érvényes, hogy amennyiben a család vagy egyedülálló személy tulajdonát képezi egynél több lakás, 10 évesnél fiatalabb gépjármű, két gépjármű, 0,10 hektárnál nagyobb belterület vagy 3000 lejt meghaladó banki betét, nem részesülhet fűtéstámogatásban.

Hivatalosan a fűtésidény felénél járunk, érdemes tehát ez esetben is egy számítást végezni a 18 év alatti gyermeket nevelő családokban.

Kérem ossza meg ismerőseivel: