Nagyszabású útfelújítások várhatók

Premier a megyei költségvetés elfogadásának történetében

Az idei megyei költségvetés tervének elkészítésekor Hargita Megye Tanácsa az utakra és a beruházásokra fektette a hangsúlyt. 261 millió lej értékű útfelújítás tervezését tűzték ki célul a megkezdett munkálatok mellett, ebből 25 millió eurónyit, vagyis felét EU-s forrásból kell Barti Tihamér illetékes alelnök irányításával lehívni, a többit meg saját vagy kormányzati forrásból, szükség esetén pedig akár hitelből biztosítják. Borboly Csaba megyeelnök szerint a megyei besorolású utak rendbetétele, karbantartása a megyei tanács egyik fő feladata és törvényes kötelezettsége. A március 13-án, hétfőn Csíkszentsimonban tartott soros havi ülésen rámutatott arra, hogy a 2016/907-es törvény szerint csak azokat a beruházásokat támogathatják, amelyeknek rendben van a dokumentációjuk – az elmúlt években sok ilyen iratcsomó nem készült el, ami akadályt jelentett a helyi projektek támogatását illetően. Kivételt képeznek azok a munkálatok, amelyeket már elkezdtek, vagy amelyekre szerződést kötöttek.

Újdonság, hogy még az ülés befejezése előtt elérhetővé vált a http://investitii.hargitamegye.ro/nota-de-fundamentare-cjh weboldalon a 174 elfogadott beruházás és eszközbeszerzés listája, amelynek összértéke 79 millió lej (ebbe beletartoznak az alintézményeken keresztül támogatott projektek is). Mindez az átláthatóságot, a döntéshozatal folyamatának követhetőségét szolgálja.

Az utak felújítását illetően elhangzott, hogy a kissolymosi, a csíkpálfalvi, a hargitafürdői, a zetelaki gát melletti és Tölgyes–Ditró közti szakaszon lesznek felújítások, de nemcsak, mert a listán szerepel a Remete és Várhegy közti 153D megyei út, Kőrispatak és Maros megye határa közti szakaszok is. Az utak tervezése kapcsán a megyeelnök reményét fejezte ki, hogy Hargita megyei tervezők jelentkeznek a kiírásra, mivel a „messziről jött” szakemberekkel rossz tapasztalatai vannak. Emellett a testület vállalást tett amellett, hogy 2020-ig egybefüggő aszfaltréteget terítenek a lázárfalvi, kászoni, szentmártoni-bánkfalvi, csíkszentgyörgyi-menasági, lóvészi, szakaszt, tekerőpataki, tölgyesi, szépvízi-szentmihályi, városfalvi, oroszhegyi, etédi-kőrispataki, varsági, szentpáli, ditrói-remetei, salamási-várhegyi, bélbori szakaszra. Számítanak a kormány Országos Helyi Fejlesztési Programjára (PNDL) és a Regionális Operatív Program pályázataira is, előbbi esetében a testület megelőlegezte a pénzt, de ha valamelyik projekt bekerül a kormányzati programba, akkor a megyei tanács átcsoportosítja az oda szánt költséget.

SzentsimonHMTules2017marc13_2

Folytatódik a Kisfalu keretprogram és a járdaprogram, amely révén a megyei utak településeken áthaladó szakaszai mentén építene gyalogosutakat, ami a lakosság biztonságának növelését szolgálja, akárcsak a megyei utakra tervezett térfigyelő kamerák. Hargita Megye Tanácsa pályázati programjai idén is folytatódnak, több területen növelték a keretösszeget, például az önkéntes tűzoltóknak szánt keret 100 ezer lejjel, a sportprogram pedig 75 ezer lejjel nőtt. (A pályázati programról részletesebb tájékoztatással külön szolgálunk majd.) Az egészségügy fejlesztése továbbra is prioritás, bővítik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház és a Tölgyesi Pszichiátriai Kórház felszerelését, és újabb szolgálati lakások épülnek orvosok számára.

A megyeelnök fentieket ecsetelő hozzászólásáról készült videó megtekinthető itt: https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/vb.215328865181171/1215527508494630/?type=3&theater

Az ülés utáni élő bejelentkezésének videója itt nézhető meg: https://www.facebook.com/csaba.borboly/videos/1468946813124413/?hc_ref=NEWSFEED

Kérem ossza meg ismerőseivel: