Nem bonthat szerződést az E-Star

Folytatnia kell a fűtés- és melegvíz-szolgáltatást

A Hargita Megyei Törvényszék visszautasítja a joggyakorlás megengedhetetlenségének kivételét. Elfogadja a felperes Gyergyószentmiklós megyei jogú város keresetét az alperes SC E-Star Centrul de Dezvoltare Regională SRL ellenében, és következésképpen: Elrendeli a B 1.185/2015.09.04-es számú, 2015.09.04-től hatályba lépő egyoldalú szerződésfelmondó közigazgatási okirat érvényességének a felfüggesztését, amely a 7258/13.09.2010-es számú, Gyergyószentmiklós megyei jogú város távhőszolgáltatási tevékenységének koncesszióba adásáról szóló szerződését érinti. Kötelezi az alperest, hogy továbbra is biztosítsa a szolgáltatást, mindaddig, amíg a gyergyószentmiklósi városháza által kezdeményezett, 1298/96/2015-ös számú bírósági eljárásban végleges és visszavonhatatlan döntés nem születik. Öt napon belüli fellebbezései joggal, 2015. október 29-ei nyilvános ülésen hozott határozat.


29.10.2015

Ora estimata: 8:30
Complet: C5CAF
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii. Admite acţiunea formulată de reclamantul Municipiul Gheorgheni în contradictoriu cu pârâta SC E-Star Centrul de Dezvoltare Regională SRL şi în consecinţă: Dispune suspendarea actului administrativ reprezentat de notificarea de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Gheorgheni nr. 7258 din data de 13 Septembrie 2010, emis de pârâta sub nr. B 1.185 din data de 9 Septembrie 2015. Obligă pârâta să asigure prestarea serviciului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei ce formează obiectul Dosarului nr. 1298/96/2015, pe rolul Tribunalului Harghita. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 Octombrie 2015. 
Document: Hotarâre  1749/2015  29.10.2015

Kérem ossza meg ismerőseivel: