Nem kerültünk közelebb a regionális kultúrák fenntarthatóságához!

A Székely Nemzeti Tanács is segíti az aláírásgyűjtést

A Székely Nemzeti Tanács üdvözli, hogy az Európai Bizottság hosszas pereskedés után bejegyezte a Minority Safepack – Egymillióan a sokszínű Európáért nevű polgári kezdeményezést. Ezzel végre a Bizottság is elismerte, hogy a nemzeti kisebbségeket nem lehet kizárni az Európai Unió nyújtotta előnyökből.

A Székely Nemzeti Tanács a Székelyföld autonómiatörekvései szempontjából hasznosnak ítéli a kezdeményezést, ezért felajánlja a szervezőknek, hogy szimpatizánsai körében aktívan is segíti az aláírásgyűjtést.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Bizottság továbbra is megtagadja a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért szervezett polgári kezdeményezésnek a bejegyzését, mely a Székelyföldhöz hasonló, nemzeti és nyelvi sajátosságokkal rendelkező területi egységek harmonikus és diszkriminációmentes fejlesztését tűzte ki célul.

Az Európai Bizottság most színt vallott, és beismerte, hogy a nemzeti kisebbségeket támogató polgári kezdeményezésnek igenis helye volt, és helye van az Európai Unió regionális politikájában. Sajnálatos, hogy a Bizottság az Egymillióan a sokszínű Európáért nevű javaslatcsomag négy évvel ezelőtti elutasításakor elhallgatta ezt, és csak most, az elvesztett per eredményeképpen ismerte el, hogy a csomag más elemeit tartotta uniós hatáskörön kívülinek.

Az Egymillióan a sokszínű Európáért jelentős lépés az európai kisebbségvédelem területén, ugyanakkor nem oldja meg a nemzeti közösségek, népek, nemzetek által lakott régiók problémáit, nem szavatolja a regionális kultúrák fenntarthatóságát, és nem szünteti meg annak lehetőségét, hogy az Európai Unió eszközeit egyes tagállamok asszimilációs politika szolgálatába állítsák.

Ezért igazunk tudatában folytatjuk az Európai Bizottság ellen indított pert az Európai Bíróság előtt, kifogásolva azt, hogy a Bizottság a nemzeti régiók egyenlősége iránt indított kezdeményezés elutasításakor valótlan tájékoztatást adott az elutasítás indokairól. Ugyanakkor kifejezzük a nyitottságunkat a Bizottság irányába, hogy a felek az Egymillióan a sokszínű Európáért kezdeményezéshez hasonlóan, személyes találkozó során tisztázzák jogi álláspontjukat, és peren kívül állapodjanak meg a régiók egyenlőségéért szervezett polgári kezdeményezés bejegyzéséről.

Marosvásárhely-Sepsiszentgyörgy, 2017. április 6.

Izsák Balázs

Kérem ossza meg ismerőseivel: