Nem változtatunk az autonómiastatútumon!

Nem bizonytalanodunk el, nem kérdőjelezzük meg saját céljainkat!

A tegnap, 2018. április 11-én – amint várható volt – a képviselőház elutasította Székelyföld autonómiastatútumát. A magyar képviselők határozottan, meggyőződéssel érveltek Székelyföld autonómiája mellett megértetve a román politikai elittel és a román közvéleménnyel, hogy a magyarság egységes Székelyföld autonómiájának igénylésében. A korábbi két beterjesztéshez képest ez az egyik fontos hozadéka a tegnapi vitának.

Egyértelművé vált, hogy a Törvényhozási Tanács ellenérvei összegzik a tervezettel szemben állók véleményét. A szakbizottságok elutasító véleményei erre a dokumentumra épülnek, és egyetlen hatóság sem egészítette ki semmilyen más ellenérvvel. Ilyen módon a Törvényhozási Tanács véleményezése a román állam hivatalos álláspontjával azonosítható. Felhasználva ezen dokumentum eddigi cáfolatait, a Törvényhozási Tanács negatív véleményezésével szembeni ellenérveket a Székely Nemzeti Tanács következő üléséig ki fogja dolgozni, és határozatával meg fogja erősíteni a székely közösség viszontválaszát.

Nyilvánvalóvá vált, hogy az elutasítás mögött egy irracionális ellenérv áll az autonómia fogalmával szemben, sem a román képviselők, sem a román közvélemény nem értette meg, hogy milyen, Románia számára is fontos értékek hordozói a törvénytervezetbe foglalt közjogi megoldások. Ebből az is következik, hogy nem kell változtatnunk az autonómiastatútumon! Semmilyen ellenérv nem teszi indokolttá, hogy elbizonytalanodjunk, vagy saját céljainkat megkérdőjelezzük!

A küzdelem úgy folytatódik tehát, hogy a harmadik beterjesztés minden eredményét figyelembe vesszük, köszönettel a magyar képviselőknek, akik érvrendszerünket gazdagították, és köszönettel a román parlament Törvényhozási Tanácsának, hogy elénk tárta a román állam ellenállásának teljes érvrendszerét.

Fontos, hogy az érintett közösség, a székely nép megerősödve, rendíthetetlen hittel értse meg a küzdelemnek ezt a fordulatát, és támogassa az autonómiaküzdelem minden résztvevőjét párthovatartozástól függetlenül. Csak így válhat erősebbé és végül győztessé a székelyek autonómiaküzdelme. 

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Kérem ossza meg ismerőseivel: