Nemzetközi terepgyakorlatot tartottak csendőröknek

Romanian Gendarmerie International Exercise 2016 (RoGendIntEx)

Sajtóközlemény

          Szeptember 5-9. között Gyergyószentmiklóson, a Csendőrképző Központ székhelyén (ugyanakkor Sepsiszentgyörgyön is) tartották a nemzetközi vezérkari sajátságos tereptevékenységek egy részét, a Romanian Gendarmerie International Exercise 2016 (RoGendIntEx 2016) keretében.

           A központ káderei mellett részt vett a Marosvásárhelyi Mozgó Csendőrosztag 150 csendőre és a Román Csendőrséggel a sajátos küldetésekben együttműködő, más intézményekben dolgozó személyek is. A gyakorlaton a belügyminisztérium légvédelmi főfelügyelőségének helikopterét is igénybe vették.

csendor_gyakorlat1

          A román csendőrökön kívül a gyakorlaton részt vett több mint 20 csendőr- és rendőrtiszt, a Román Csendőrséggel együttműködő 17 országból. A gyakorlatozás parancsnoka ebben az évben a Román Csendőrség ezredese, Gabriel Oanță volt, akit az EUROGENDFOR (Európai Csendőrségi Erők) nevezett ki, és aki jelenleg e hírneves szervezetben fejti ki tevékenységét. 

          Kijelenthető, hogy a gyakorlat sikeres volt, elérte a célját, más-más országokból mozgósítva a csendőri erőket, hogy a jövőben, a krízishelyzetek kezelése terén alkalmasabbak legyenek a nemzetközi küldetések megvalósítása alkalmával.

csendor_gyakorlat2

          Nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki a helyi intézményeknek, Gyergyószentmiklós és Szárhegy Polgármesteri Hivatalainak, a gyakorlat nagyon jó körülmények közötti lebonyolításában nyújtott segítségükért.

A Gyergyószentmiklósi Csendőrképző Központ szóvivője

Kérem ossza meg ismerőseivel: