Nemzetközi történész konferencia Gyergyószentmiklóson

1848 és 1918 Magyarország, Erdély és Székelyföld történetében

Az Erdélyi Múzeum Egyesület gyergyószentmiklósi fiókegyesülete és a Gyergyói Népfőiskola tisztelettel meghívja önt a 2018. október 24-25-én, 1848 és 1918 Magyarország, Erdély és Székelyföld történetében címmel szervezett Nemzetközi Történész Konferenciájára. A helyszínt idén a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár biztosítja.

A konferencia programja:

2018. október 24-én, szerdán 10:00 órai kezdettel 

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja köszönti a Magyar Tudomány Napja gyergyószentmiklósi rendezvényét
• Ünnepi beszédet mond Nagy Zoltán Gyergyószentmiklós polgármestere

Előadások:

Drd. Berekméri Árpád: Varga Sámuel visszaemlékezései 1848-1849-ből (Marosvásárhelyi Egyházi Levéltár – Levéltáros)

Komán József: Kolozsi János plébános Küküllő vármegye nemzetőrségének szervezője (Maroshévíz – Ny. tanár)

Dr. Pál Antal Sándor: Az 1848. június 15-16.-i csíksomlyói népgyűlés (A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja)

Dr. Süli Attila: Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek pacifikálása 1848-ban (Hadtörténeti Múzeum és Levéltár – Őrnagy főkutató)

Dr. Garda Dezső: Gyergyói szabadságharcosok az 1848-1849-es évi forradalomban és szabadságharcban (Babeș-Bolyai Tudomány Egyetem – Ny. egyetemi előadótanár)

Kónya Hamar Sándor: Petőfi eltűnése bajtársainak emlékezetében (Ny. parlamenti képviselő, közíró)

 

17:00 órától – Koszorúzás a római katolikus temetőben Kiss Antal honvédőrnagy (később ezredes) tiszteletére állított kopjafánál

18:00 órától – Könyvbemutató a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban

• Csíkszék az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején.
Korabeli források – Sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor. (A Csíki Székely Múzeum kiadványa. Csíkszereda, 2017).

• Ágyúcső és puskapor. Bodor Ferenc, a csíki 48-as ágyúöntő és lőporgyártó.
Pál-Antal Sándor, Süli Attila és Komán János tanulmányai. (Mentor könyvek kiadó – Marosvásárhely, 2017).

• Az 1916. augusztusi katonai betörés és Székelyföld.
Pollmann Ferenc, Laczkó-Szentmiklósi Endre, Krámli Mihály, Ligeti Dávid, Berekméri Róbert Árpád, Pál-Antal Sándor, Czirják Károly, Koszta István, Garda Dezső, Daczó Katalin, Pataki Szabolcs és Jancsó Katalin tanulmányai. (Státus kiadó, 2017).

 

tortenesz2018. október 25-én, csütörtökö 9:30 órai kezdettel 

Előadások:

Laczkó-Szentmiklósi Endre: Erzsébet királynőhöz (Sziszi) kötődő emlékek Székelyföldön (Gyergyóremete – Ny. tanár)

Dr. Nagy Róbert: Ipari befektetések a Székelyföldön 1880-1914. között (Babeș Bolyai Tudomány Egyetem, Kolozsvár – egyetemi előadótanár)

Dr. Tóth Szilárd: Kolozsvár és a Ferenc-József Tudomány Egyetem az első világháború idején (Babeș Bolyai Tudomány Egyetem, Kolozsvár – egyetemi előadótanár)

Mihály János: Ajtai János tartalékos zászlós naplójából (Nemzetstratégiai Kutatóintézet – történész, kutatási referens)

Dr. Garda Dezső: Magyar forradalmi megmozdulások és a román katonai és politikai hatalomátvételhez vezető események a száz évvel ezelőtti Gyergyószentmiklóson (Babeș-Bolyai Tudomány Egyetem – Ny. egyetemi előadótanár)

Koszta István: Katonadolgok forradalmi időkben. Volt-e esélye katonai ellenállásnak 1918 őszén? (Csíkszereda – hadtörténész, közíró)

Kérem ossza meg ismerőseivel: