Nincs konszenzus

Leveleiket megírták…


Ikt. sz. 12263/2015
Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviselő Testület – RMDSZ-frakció figyelmébe

Tisztelt RMDSZ-frakció!

Alulírott Nagy Zoltán, mint Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármesteri feladatkörét betöltő alpolgármestere és a helyi közigazgatás végrehajtó szakapparátusának képviselője,

hivatkozva az október 2-án, illetve 5-én lezajlott frakcióközi megbeszélésen képviselt álláspontra, mely szerint  sem a közterület karbantartás, sem pedig a köztisztaság (utcaseprés-hótalanítás) kérdésköre esetén nem támogatják a szolgáltatás időszakos/állandó kiszervezését, mint felhozott megoldási javaslatot;

figyelembe véve azt, hogy a jelenleg működő szolgáltatási keret november 1-ig van érvényben;

tekintettel az Önök által megfogalmazott javaslatra, mely szerint a polgármesteri hivatal szakapparátusában, illetve az intézményeknél eszközölt személyzeti leépítések útján megoldható lenne a kérdés;

ezúton tisztelettel felkérjük, hogy ismertessék és vázolják fel az Önök által a működőképesnek tartott megoldási alternatívákat, legyen szó akár a megbeszélésen felhozott, leépítéseket célzó lehetőségről, vagy egyéb javaslatról, amely a közterület karbantartását, illetve a köztisztaság kérdéskörét (hótalanítás, utcaseprés) fenntartható módon kezelhetővé tenné. A téma halaszthatatlanságára való tekintettel, tisztelettel kérem, hogy erre lehetőség szerint folyó héten kerüljön sor.

Tisztelettel,
              Nagy Zoltán
              alpolgármester


Tisztelt Nagy Zoltán alpolgármester Úr!

              Az RMDSZ-frakcióhoz címzett levelére válaszolva, tisztelettel fel szeretném hívni a figyelmét, hogy az Ön által említett, közszolgáltatásnak minősülő hótalanítás és utcaseprés kérdésének megoldása, éppúgy, mint a közterületek karbantartása, nem halaszthatatlan, hanem már megoldott problémája kellene legyen a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatalnak. Amennyiben a Magyar Polgári Párt színeiben többségi mandátumot nyert képviselők, polgármester/alpolgármester  városvezetési képességei megfelelnének a minimális elvárásoknak, nem volnánk ismételten abban a helyzetben, hogy az utolsópercre hagyott kényszerdöntések szűkös tárházából kelljen válogassunk.

              Emlékeztetni szeretném, hogy 2014. március 18-án Hargita megye prefektusi hivatala levélben hozta a testület tudomására, hogy az akkor közszolgáltatásokat végző Vitallissima Kft. megalakulását alátámasztó tanácshatározatokat a közigazgatási bíróságon megtámadta, ami végett ezek a törvényszéki döntésig felfüggesztésre kerülnek, érvényüket vesztik. Valójában ettől a naptól számolva kellett volna megoldást keresni a hozzánk címzett levelében felvetett kérdésekre. A Hargita Megyei Törvényszék elsőfokú határozatát is figyelmen kívül hagyták, és járható, a közösség érdekeit figyelembe vevő megoldások keresése nélkül, hónapokig tétlenül várakoztak a Marosvásárhelyi Táblabíróság döntésére, ami alátámasztotta a kormánybiztosi hivatal megállapítását, és visszavonhatatlan határozatban kimondta a kérdéses tanácshatározatok érvénytelenségét 2015. július 17-én. Azóta eltelt több mint két hónap, és ismét szembesülnünk kell a már többszörösen alkalmazott utolsópercbeni sarokba szorításos politikájukkal, miszerint mi leszünk a hibásak ha…, elbocsátások lesznek az önkormányzatnál, ha a kertészet leáll, ha a Vitalissimához átvett munkások munka nélkül maradnak, ha a fűtésszolgáltató szerződést bont, ha a fű kaszálatlan, az utca seperetlen vagy havason marad, és sorolhatnám hosszason, még mi mindenért. 

              A Magyar Polgári Párt frakciójának velünk szembeni többszöri lejáratási kísérlete ellenére sem szándékozunk olyan határozatokat támogatni, amelyek nem életképesek, a tehetetlenségükből adódó helyzetek tűzoltásos megoldását jelentenék, a törvényesség határán, késélen „táncolnak”, és láthatóan önös célok megvalósítását, a múltban rosszul meghozott döntések kijavítását szolgálnák.

              A leírtak figyelembe vételével kérjük, hogy székely emberhez illő módon vállalják cselekedeteik eredményét, és ne keressenek bűnbakokat akkor, amikor az ebből adódó problémák megoldásra várnak.

              Az RMDSZ-frakció tanácsosai a közszolgáltatások bárminemű kiszervezése ellen voltak és vannak, mert hosszú távon ezek kontrol alatt tartása biztosítja a közösség többrendbeli autonómiáját, biztonságát, ezért javasoljuk, vegyék figyelembe álláspontunkat.

              Az Ön által erőltetett szolgáltatás kiszervezési megoldást nem tartjuk a városlakok szempontjából nézve megfelelőnek, és szervezési valamint jógi véleménykérést követően az 51/2006. számú, a közérdekű közszolgáltatásokat szabályozó törvény 3-as cikkelye értelmében, a 29-es cikkely (2) bekezdés C pontjában meghatározott módozatot ajánljuk kivitelezni. A megnevezett alternatíva lehetőséget biztosít olyan, az önkormányzat alárendeltsége alá tartozó jogi személyiséggel rendelkező közszolgálati szolgáltató létrehozására, amely saját vagyonnal, pénzügyi, működési függetlenséggel bír, és az alkalmazottai száma nem befolyásolja az önkormányzatok számára kormányszinten meghatározott alkalmazás maximális szintjét. Az állásfoglalásunk alátámasztásaként ugyanezen törvény 44. cikkelyének b, c és d pontjában leírtakat is figyelmükbe ajánljuk.

              Tisztelt Alpolgármester Úr, emlékeztetni szeretném, amennyiben elfelejtette, hogy a személyzet leépítést mint alternatíva nem az RMDSZ-frakció tanácsosai javasolták mint ahogy állítja, hanem pontoson Ön volt az aki, ,,elrettentő”, második, egyben utolsó megoldásként vázolta számunkra.

              Amennyiben a frakciók közötti egyeztetéseken elhangzott álláspontjukat fenntartják, miszerint, ha nem kerülnek licitálásra az említett szolgáltatások, akkor az egyetlen lehetőséget a leépítésekben látják, jelezzük, hogy a lehető legrosszabb megoldásnak tartjuk, és ennek kivitelezésében ne számítsanak támogatásunkra, annak eredményeképpen, hogy van olyan járható út, ami nem indokolja ezen lépést.

Tisztelettel az RMDSZ-frakció nevében
Bajkó László  önkormányzati képviselő


Kérem ossza meg ismerőseivel: