Októberre halasztották a romániai zászlótörvény vitáját

Jogi érveket képviseljünk az Európa Tanácsban!

    Az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusának Monitoring Bizottsága június 28-án tartott soros ülésén – a romániai küldöttség hiányában – októberi ülésére halasztotta a négy székelyföldi polgármester beadványa kapcsán rögzített napirendi pont vitáját. A Monitoring Bizottság döntése értelmében a következő ülésig kikérik a román kormány véleményét, és személyesen hívják meg a román delegáció magyar képviselőit is.

    Mint ismeretes a levél tulajdonképpen a Székely Nemzeti Tanács álláspontja alapján kér vizsgálatot a nemrég elfogadott úgynevezett romániai zászlótörvény kapcsán. A Képviselőház által elfogadott zászlótörvény – amint azt a tervezet nyilvánosságra kerülésekor is jeleztük – elfogadhatatlan a székely közösség számára, hiszen annak célja nem az, hogy a székely zászló szabad, a románnal egyenlő alkalmazását tegye lehetővé, hanem olyan korlátozó jogszabály, amely ellentmond a Románia által ratifikált Helyi Autonómia Európai Chartájának, ellentmond a hatályos közigazgatási törvénynek, sőt, Románia alkotmányát is sérti. Ugyanakkor nem veszi figyelembe az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia elleni Bizottságának (ECRI) Romániáról szóló, 2014-es országjelentését, amely kitér a román hatóságoknak a székely jelképeket üldöző magatartására, és felszólítja Romániát, hogy alkalmazza az egyenlő elbánás elvét a román, illetve a székely nemzeti jelképek használatához való viszonyában. Az észrevételek jogosságát egyébként az elmúlt hónapok székely zászlót ért támadások a gyakorlatban is igazolták.

    Ezek alapján a Monitoring Bizottság döntése nem mérlegelés kérdése, a vita nem etnikai, hanem jogi természetű, a székelyföldi egységes álláspont kialakítása az októberi Monitoring Bizottsági ülésig mindazonáltal elengedhetetlen. A Székely Nemzeti Tanács szakmai és diplomáciai eszközeivel készen áll arra, hogy a Kongresszusban képviselettel rendelkező RMDSZ küldöttséget támogassa ezen egységes álláspont kialakításában. Emlékeztetünk arra, hogy közösségi szimbólumaink elleni támadások megszüntetése mindannyiunk közös felelőssége és feladata, és ez alapvetően szakmai érvek képviseletét jelenti, hiszen az előbb említett nemzetközi előírásoknak kell érvényt szerezni. Az egységes jelképhasználat ugyanakkor kifejezője annak, hogy Székelyföld egy és oszthatatlan, egységes az autonómia mozgalom, és egységes a székely nép az autonómia igénylésében.

Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2016. június 29.

Kérem ossza meg ismerőseivel: