Önkormányzati álláspont

A Város válasza az E-Star CDR tájékoztatójára

A szerződésfelmondás jogosságának megállapítása érdekében az E-Star által megbízott ügyvédi iroda tett le bírósági keresetet 2016 augusztusában a Hargita Megyei Bíróságon. A keresetben a szolgáltató kéri a felmondás jogosságának megállapítását,továbbá, az esetleges jogosság megállapításának esetén több, mint 22 millió EUR kártérítés megfizetését a Város részéről. 

A Város továbbra is fenntartja azon határozott álláspontját, hogy a jogszerűség megállapítása nem hatásköre, ugyanakkor nem válik a város közösségének előnyére sem. Egy ilyen elismerés kizárólag az E-Star érdekeit szolgálná. 

A bírósági per tárgyalásának kitűzött első napja 2017. január 25. Ennek értelmében az az állítás, miszerint korábbi bírósági döntések vannak a felmondás jogosságának megállapításával kapcsolatban hamis. 

A Város felvette a kapcsolatot minden olyan hatósággal, intézménnyel, amely a problémás helyzet megoldásában szabályzói, vagy törvényességi felügyelői hatáskörrel rendelkezik, mint pl. ANRSC (Országos Közszolgáltatásokat Szabályzó Hatóság), ANRE (Országos Energiaszabályzó Hatóság), Belügyminisztérium, Prefektúra. 

A Megyei Tanács mivel nem rendelkezik a fent nevesített intézmények hatásköreivel, csak hitelutalványozói minőségben tud részt vállalni ennek a kérdésnek a megoldásában. Ezen minőségében finanszírozói szereppel csak akkor vállalhat részt a probléma megoldásában, ha már a felek megállapodtak a kifizetésre elfogadott értékben és annak módozataiban. Amint azt a közleményében az ENEFI is kijelenti, egyezség még nem született a felek között – ennek értelmében kifizetésről sem beszélhetünk. 

A Város, a térséget képviselő megyei tanácsosokkal állandó (napi, heti) kapcsolatban van, több alkalommal is egyeztetést, tájékoztatást tartott a képviselő urakkal. 

A Város az E-Star számára megküldött nyilatkozatában, 9 pontba foglalva ismertette vállalásait, amelyek a helyzet megoldása érdekében születtek. A javaslatok tartalmaznak fizetési vállalásokat is az E-Star felé, pontosan azért, hogy a szolgáltató által jelzett likviditási problémák megoldódjanak és a mintegy 3500 háztartás minél hamarabb és megfelelő paraméterekben jusson a távhőhöz. 

A Város továbbra is nyitott egy megállapodás aláírására, annak érdekében, hogy a kialakult helyzet megoldódjon, viszont a megállapodás csakis olyan vállalásokat tartalmazhat, amely a Város közösségének érdekeit szolgálja. 

A Város továbbra is feszített ütemben dolgozik azon, hogy a törvényes procedúrákat betartva, legkésőbb az általa megjelölt időpontig visszavegye a szolgáltatást az E-Startól.

Kérem ossza meg ismerőseivel: