Pál Árpád elemzése

Költségvetés 2016

Rövid elemzés a 2016-os költségvetésről az önkormányzat, a médiák honlapján megjelent tájékoztató alapján. Néhány, a költségvetésből visszaköszönő konkrétum az írásaimban foglaltakat igazolja (számomra szomorú, bár ne így volna!).

Az önkormányzati tájékoztatóban elhangzott kijelentések:

Az összköltségvetés nagyobb hányada célirányosan jön az illetékes minisztériumoktól.

Markáns igazolása annak, hogy a pénzforrások pályázatok útján történő biztosítása nélkül a városvezetés szerepe minimális. A célirányosan jött összegekhez a vezetésnek gyakorlatilag szinte semmi köze. Különböző képletek, költségvetési sémák alapján jönnek országos, megyei költségvetésből. Felelőssége viszont ezen összegek hatékony és törvényes elköltése.

A 42 milliós összköltségvetésnek húsz százaléka jut beruházásokra, fejlesztésekre.

Nem túl nagy, de részarányosan elfogadható. A kérdés az, hogy a 20% beruházásra fordítandó összeg hányad része származik pályázatokból (térítésmentes összegekből).

Mivel az önkormányzatok támogatása a kormány döntésének értelmében megváltozott, ebben az évben a tavalyi összeg tíz százaléka, mintegy 440 ezer lej érkezett Gyergyószentmiklósra.

Tehát a 2015-ös év, körülbelül 4 400 000 lejes összege ennyire zsugorodott 2016-ra.
Ez az általam sokat emlegetett kiszolgáltatottság. Az elhibázott stratégiák hátulütője. A közhasznú szolgáltatások fűtés, hulladékgazdálkodás, víz- és csatornahálózat közhasznú tevékenységként történő megtartása, ha nem is teljes, de nagyrészt elfogadható biztonságot nyújtana városunknak a megvalósított jövedelemből. Jövedelem, melynek kicsapódásáról a fogyasztók, akik megvalósítják, a jelen pillanatban nem szerezhetnek tudomást. Ezért kellett volna tűzön-vízen át kiállni a megtartásuk mellet, a korszerűsítéseket pedig, akár áldozatok árán is (a rövidtávú sikertörténet feladása), pályázatokból, térítésmentes támogatásokból megvalósítani. A mindenkori vezetés számára az előny a hosszútávon értékelhető tevékenység lett volna.

A helyzeten némileg javít a megyei önkormányzat által kiutalt 123 ezer lej.

Változó összeg, megyétől és vezetésétől függő, tehát kiszolgáltatottság.

Hogy ebben az évben nem kell nagyot szorítani a nadrágszíjon, az annak köszönhető, hogy 4 millió 280 ezer lej értékben kormányprogramok és pályázatok jóvoltából már elkülönítettek összegeket, és szerződéseket kötöttek olyan beruházásokra, amit idén fognak elvégezni – vázolta Nagy Zoltán megbízott polgármester.

Egy kijelentés, melyet meg kellett volna előzzön egy részletes beszámoló a 2015-ös költségvetés megvalósításáról. Mert, ha csak arról van szó, amire én gondolok, hogy az önkormányzat azt a 4,5 millió támogatást, melyet 2015-ben szerencsés módon kapott, szándékosan (idén választási évről lévén szó), vagy szubjektív okok miatt egyszerűen nem tudott elkölteni, akkor a kijelentés hamis. Hamis, mert mindegy melyik évben történik egy mulasztás, azt a közösség érzi meg. Természetesen, akit komolyan érdekel sorsunk, állításom valós vagy valótlanságáról győződjön meg.

Öt és félmillió munkálatokra
A gyergyószentmiklósi utakra bőven ráfér a javítás, több utcát is le kell aszfaltozni. Ebben az évben – folytatódik a tájékoztató a Fogarasy Mihály, az Arany János, a Closca, és a Rákóczi Ferenc utca alsó része újul meg teljesen. ,,Ugyanezen a szakaszon esővíz-levezető gerincvezeték épül, amely a Szájvántól kezdve, az említett utcákból a Békénybe vezeti az esővizet.” […] Terveket készíttet a város a Dózsa György – Békény – Halászok út teljes felújítására, és innen a felszegi városrész felé folytatódna…

Ezen kijelentéseket nem szeretném minősíteni, mindennek, ami 2016-ban megvalósul szívből örvendek. De maradnak a kérdőjelek. Vajon rendben vannak a dolgok, ha a 2005-től folyamatban lévő víz- és csatornahálózat korszerűsítésének nem szerves része az esővíz-levezető csatorna, vagy, ha 2016-ban még mindig tervek készítéséről beszélünk néhány utca esetébe? Én  állítom, hogy nem, mert minden, de minden infrastruktúrával kapcsolatos terv már nagyon rég egy végleges, és csak különleges esetekben módosítható, egységes egészet kellene képezzen.

Emlékeztetni szeretném önöket egy 2004 februárjában történt, infrastruktúrával kapcsolatos vitafórumra. Ekkor jelentettem ki,12 év városvezetői múlttal a hátam mögött, hogy városunk teljes infrastruktúrájának kivitelezéséhez még 8-10 évre van szükség, amennyiben országos, vagy uniós pénzeket sikerül lehívni. Természetesen akkor mindenki legalább a pokolba kívánt, ha nem máshova.

Sajnos, bejelentésemnek már a 12-ik éve telik. Az akkor hangoztatott pénzforrások lehívása nem valósult meg. Pedig, és ismétlem sokadszorra önmagam, 20032013 lehetőségei, csak egyszer adódtak, és ezt nem sikerült kihasználni. Ezért ma újra aktualitást nyer akkori állításom, mert, ha nem kapjuk össze magunkat, messze nem lesz elég egy újabb 12 év sem. A fentiek igazolására nem kell, csak egy kevés matematika. Ismerve a korszerűsítetlen, aszfaltozatlan utjaink, járdáink hosszát és az önerőből és az országos visszaosztogatott forrásokból történő évi néhány kilométer korszerűsítést, egyetlen osztással bárki meggyőződhet állításomról.

Kérem ossza meg ismerőseivel: