Pályázati felhívás fiatalok tevékenységeinek és tehetséges fiatalok támogatására

Gyergyószentmiklósi magánszemélyek, csoportok számára

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont az Élmény Alap segítségével pályázatot hirdet gyergyószentmiklósi magánszemélyek, csoportok számára.

elmenyalapAz Élmény Alap célja a gyergyói fiatalok támogatása abban, hogy aktív élményekben részesüljenek a természetben és emberi közösségekben. Fejlődjön kezdeményező készségük, közösségi gondolkodásuk, megtapasztalják a tanulás- és tehetségük kibontakoztatásának örömét. Ennek érdekében támogatjuk a fiatalok kezdeményezéseinek megvalósulását, szervezünk és támogatunk oktatási, személyiség- és közösségfejlesztő programokat, illetve alkalmi ösztöndíj-támogatást biztosítunk tehetséges fiataloknak.

A pályázat idén elsősorban 14-25 év közötti fiataloknak szól – magánszemélyeknek és csoportoknak. A programok megvalósulási ideje a 2018-as év, illetve a 2019-es év első féléve. A támogatást előfinanszírozással biztosítjuk a támogatási szerződés megkötése után. A támogatással való elszámolás határideje a projekt lezárása utáni legtöbb 30 nap.

 

Támogatott tevékenységek:

1. ifjúsági kezdeményezések (egy projektre maximum 1500 lejes támogatás igényelhető)
2. ösztöndíjak (egy személy maximum 500 lej támogatást igényelhet)

A pályázati keret összértéke 17.000 lej, ebből 10.500 lej ifjúsági kezdeményezésekre, 6.500 lej ösztöndíjakra.

 

Ifjúsági kezdeményezések támogatása

Idei jelmondatunk: „Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.” (Mahatma Gandhi)

Az ifjúsági kezdeményezések lehetőséget adnak fiataloknak (15-25) saját projektek kidolgozására és megvalósítására a helyi közösségükben. Egy ifjúsági kezdeményezéshez csak egy jó ötlet és minimum 4 helyi fiatal kell. Az ötlet ne öncélú legyen, hanem helyi hatással is bírjon, a ti és a helyi (vagy tágabb) közösségeitek igényeire adjon választ. A programok lehetnek helyi szintűek (Gyergyószentmiklós) vagy térségi szintűek (Gyergyószentmiklóson és a környező településeken valósulnak meg). Ezután az ötletet egy projekt formájába kell önteni, és ha ez mind megvan, akkor papírra vetni egy pályázati űrlapon.

Ha valami újat, hasznosat tervezel környezeted számára, akkor az ifjúsági kezdeményezést Neked találták ki, mert lehetővé teszi, hogy megvalósítsd elképzelésed barátaiddal és kipróbáld magad egy projekt tervezésében és létrehozásában. Tehetsz valami fontosat társaiddal a helyi közösségedért.

Egy ifjúsági kezdeményezés legfontosabb jellemzői:[1]

a helyi fiatalok, ill. a helyi közösség igényeire válaszol;
• a projektet a fiatalok maguk kezdeményezik, ill. saját maguk valósítják meg;
• csoportos tevékenység, amelyet előre meghatározott céllal hoznak létre;
• a projekt által kitűzött célok elérhetőek;
• segíti a fiatalok ötletének megvalósítását, fejleszti készségeiket és kreativitásukat;
• mérhető, eredménye egy vagy több konkrét produktum, amelyek megvalósításának folyamata pontosan meghatározott;
• lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy tapasztalatok útján tanuljanak a szervezés során rájuk hárult felelősség által; 

A Kezdeményező csapat

A kezdeményező csapat legalább 4 személyből kell álljon, a csapattagok legalább 75%-a 15-25 év közötti kell legyen. A csapatban egyaránt lehetnek gyergyószentmiklósi és a környező gyergyói településeken élő fiatalok. A pályázati űrlapon be kell mutatni a csapatot.

 

Ösztöndíjak

Célunk a tehetséges gyergyói fiatalok segítése, hogy tehetségüket kibontakoztassák, fejlesszék. Idén csak gyergyószentmiklósi fiatalok pályázhatnak (15-25 év közöttiek).

Az ösztöndíj alapból alkalmi támogatást biztosítunk tehetséges fiataloknak, továbbképzéseken, felkészítőkön, kiállításokon való részvételhez, tehetségük fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlására, stb. Gyakorlatilag bármilyen igénnyel lehet pályázni, ami a fiatalok tehetségének kibontakozását segíti.

A támogatás megítélésének fő szempontja, hogy a pályázó mit ajánl fel cserébe az itthoni közösségnek, hogyan fogja az ösztöndíj segítségével megszerzett tudást, eszközt itthon (is) kamatoztatni.

A pályázatot maga a fiatal nyújtja be az ösztöndíjprogram űrlapján.

 

Elbírálási szempontok:

– Nem támogatunk (csak) rendezvényszervezést.

A képzések támogatása esetén figyelünk arra, hogy milyen konkrét kifutása van az adott képzésnek (pl. gazdasági képzés után középiskolások bekapcsolódnak az erdélyi gazdasági esettanulmány versenyek világába), csak úgy általánosan képzéseket nem támogatunk.

– Megköveteljük a minőséget, ha nem érkezik elegendő minőségi pályázat a kiírásra, akkor a megmaradt összegeket átcsoportosítjuk, nem osztjuk ki csak azért, hogy legyen kiosztva.

–  Ösztöndíjak, tanulás, tapasztalatszerzés esetén
                        Alkalmi támogatást biztosítunk (nem tudunk, és nem szeretnénk, folyamatos tanulmányi ösztöndíjat biztosítani).
A támogatás megítélésének fő szempontja az, hogy a pályázó mit ajánl fel cserébe az itthoni közösségnek, hogyan fogja a megszerzett tudást itthon (is) kamatoztatni.[2]

– Nem támogatunk olyan tevékenységeket, amelyre van elérhető állami vagy alapítványi forrás. Nem szeretnénk azt, hogy a pályázók elkényelmesedjenek és a könnyebben elérhető Élmény Alaphoz pályázzanak ahelyett, hogy a már meglévő pályázatokon indulnának. Ezért részesítjük előnyben a magánszemélyeket és kiscsoportokat a szervezetekhez képest, mert a szervezeteknek több forrás áll rendelkezésükre.

A következőkben röviden bemutatjuk az Élmény Alap céljait. A támogatók és a kuratórium elsősorban olyan ötleteket, kezdeményezéseket támogat szívesen, amelyek ezekkel a célokkal összhangban vannak. Tehát a hasonló célokkal rendelkező kezdeményezések előnyt élveznek az elbírálás során.

1. Bátorítjuk, hogy élménydúsabbá váljon a gyergyószentmiklósi fiatalok élete.
2. Tehetséges gyergyói fiatalok segítése, hogy tehetségüket kibontakoztassák, fejlesszék. A tehetséges gyergyói fiatalok közösségének létrehozása, erősítése.
3. A hagyományos oktatást kiegészítő alternatív oktatási programok megvalósítása annak érdekében, hogy újraélesszük a fiatalokban a tanulás iránti vágyat, megtapasztalhassák a tanulás örömét, a természet és közösség felfedezésének örömét, tudatosan forduljanak a tapasztalatszerzés felé.
4. Erősítjük a fiatalok kezdeményező- és szövetkezési készségeit.
5. Ezek mellé kiépítünk egy olyan támogató rendszert, amely segíteni tudja a helyi ifjúsági kezdeményezések indulását és megerősödését.
6. Gyergyót, a gyergyói fiatalokat minél több székelyföldi, erdélyi hálózatba, működő programba bekapcsoljuk, csökkentve ezáltal az elszigeteltség, elmaradottság érzését a térségben.

A pályázási folyamat bemutatása:

A pályázat egy pályázati űrlap kitöltéséből és leadásából, valamint egy nyilvános bemutatóból áll, ahol a kezdeményező csoportok és a magánszemélyek bemutatják elképzeléseiket, projektjeiket.

A nyilvános bemutatónak több célja van:

láthatóvá tegyük a projekteket és a tevékenységeket;
• javaslatokkal, tanácsokkal növeljük a projektek minőségét;
• növeljük a személyek és csoportok közötti együttműködést azáltal, hogy ha valaki egy szimpatikus projektről hall, akkor be tudjon kapcsolódni, segíteni a projekt megvalósulásába, akkor is, ha nem ő volt a kezdeményező.

Fontosnak tartjuk a pályázók képzését, fejlesztését. Ennek érdekében személyes pályázati tanácsadást biztosítunk a leadási időszakban, a határidő előtt, valamint felkészítőt a nyilvános bemutatóra.

Határidők:

• Pályázati felkészítők, konzultációk: május 2-4.
• A pályázatok online leadása: május 18.
• Nyilvános bemutatók: május 18 – június 2. (még rugalmas).
• A pályázatok elbírálása a kuratórium és támogatók által: május 18-június 3.
• Eredményhirdetés: június 4.

A pályázati kiírással, Élmény Alappal kapcsolatosan bővebb információk megtalálhatók a program honlapján, a www.eroforraskozpont.ro/elmenyalap címen. Ugyaninnen tölthetők le a pályázati űrlapok is. A pályázatokat elektronikus formában az elmenyalap@eroforraskozpont.ro e-mail címre kell küldeni, a személyes leadásról, a felkészítők és a nyilvános bemutató konkrét időpontjáról és helyszínéről később értesítjük az érdeklődőket.

Kövesd az Erőforrásközpont facebook oldalát, és figyeld az #elmenyalap hashtaget!

 

Gyakori kérdések

• Miért 14 év fölöttieknek? Azért mert azt szeretnénk, hogy a fiatalok aktív hozzájárulói legyenek az élmények kialakulásának, nem csak az élmények passzív befogadói. Nem csak élményeket biztosítunk fiataloknak, hanem abban segítjük őket, hogy élményeket hozzanak létre együtt, egymásért, a helyi közösségért, magukért.

• Miért csoportoknak és miért nem szervezeteknek? A magánszemélyeket és csoportokat két okból részesítjük előnyben a szervezetekhez képest: egyrészt mert a szervezeteknek több pályázati forrás áll rendelkezésükre, valamint nem szeretnénk, ha a szervezetek elkényelmesednének és a könnyebben elérhető helyi pályázatunkat részesítenék előnybe és lemondanának a külső forrásokról; másrészt pedig mivel támogatni szeretnénk a fiatalok kezdeményezéseit, ezért azt bátorítjuk, hogy a fiatalok kezdeményező csoportokat hozzanak létre;


[1] Ifjúsági Kezdeményezések – az NCSSZI – Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság kiadványa nyomán

[2] Pl. cukrásztanfolyam/továbbképzés elvégzése után valamilyen eseményen fiataloknak, szociálisan hátrányos helyzetűeknek, vagy valamilyen helyi közösségi akcióban részt vesz és mondjuk ingyen/önköltségen süteményeket süt, bemutató estet szervez, stb.

Kérem ossza meg ismerőseivel: