Pályázati felhívás

Október 23-i Diákutaztatási Program 2015

A Szövetség ennek keretében anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt bármely Kárpát-medencei középiskola számára, amelyek készek arra, hogy diákjaik egy csoportját október 23-ához kapcsolódóan egy másik Kárpát-medencei országban lévő iskolához utaztassák, hogy ott közösen emlékezzenek, közös programot bonyolítsanak az 1956-os forradalom szellemében. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyar közösségek életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is.

Ezért arra kérjük a Tisztelt Igazgató Asszonyt/ Urat, hogy amennyiben iskolájuk élni kíván ezzel a lehetőséggel, szándékát az alábbi online jelentkezési lapon jelezni szíveskedjen:

http://www.rakocziszovetseg.org/palyazati_adatlap_oktober_23_diakutaztatas_2015

Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2015. szeptember 28. (hétfő)

A Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget – a megtett út és az utazók számának függvényében – legfeljebb 200 000 Ft értékigátvállalja, a további költségek (szállás, étkezés) tekintetében a fogadó iskolákkal kell egyeztetni, így ezek a költségek a kiutazó vagy a fogadó iskolát terhelik!

A támogatás feltétele, hogy az utazó csoport a program megvalósulását követően (legkésőbb 2015. november 13-ig!) részletes úti beszámolót és 25 db, az utazást megörökítő fotót küld a Rákóczi Szövetség részére.

A beszámolók irodánkba történő beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben!

A pályázat feltételei:

– Pályázhat minden Kárpát-medencei középiskola magyar diákcsoportja.

– A kirándulásnak 2015. október 1. és november 1. között kell megvalósulnia

legalább egy határ átlépése

Az utazások célpontjai kizárólag a következők lehetnek: Magyarország, illetve Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Horvátország, Szlovénia magyarlakta területei (Ausztria nem!)

– A pályázatban való részvétel és a számla kiegyenlítésének további feltétele, hogy minden utazó iskola a számla beérkezésével egyidejűleg:

o   képek nélkül minimum két A/4 oldalas (azaz minimum 5-6000 karakter) írásos beszámolót elektronikusan (doc, rtf, stb.),

o   az utazók névsoráról egy eredeti (!) jelenléti ív kitöltése és elküldése postai úton,

o   valamint legalább 25 db – az út fontosabb eseményeit megörökítő – fényképet (jpg, bmp, tiff stb.)

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk, de a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetével rendelkező iskolák előnyt élveznek az elbíráláskor. Az utazó csoportok számát – a határon túli partnereink által vállalt színhelyek számától és a rendelkezésünkre álló anyagi forrásoktól függően – szeptember folyamán fogjuk megállapítani. A diákcsoport nagysága (a kísérő tanárokkal együtt) legalább 20 fő (1 busz) lehet.

A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától (diákok és kísérők együttesen) és a kalkulált útvonal hosszától:

– 20-25 fő: 100.000 Ft keretösszeg

– 26-30 fő: 140.000 Ft keretösszeg

– 31-35 fő: 150.000 Ft keretösszeg

– 36-40 fő: 180.000 Ft keretösszeg

– 41+     fő: 200.000 Ft keretösszeg

Felhívjuk a figyelmet, hogy 10 gyerekenként 1 kísérőt tudunk figyelembe venni az utazók létszámából számított támogatás megállapításánál!

Kérjük, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó utaztató cég/buszos vállalkozó szolgáltatását vegyék igénybe, így lehetőséget biztosítva arra, hogy minél több diákcsoport utazását támogathassa a Szövetség!

Kérjük, az online jelentkezési űrlapon szíveskedjenek kitölteni a partneriskolára és az utazást lebonyolító vállalatra vonatkozó adatokat, és egyben szíveskedjenek csatolni a partneriskola igazgatójának támogatólevelét is! Amennyiben iskolájuk nem rendelkezik partneriskolával, a Rákóczi Szövetség (szükség esetén) közreműködik a kapcsolatfelvételben.

A pályázat elbírálásáról a Rákóczi Szövetség vezetősége dönt 2015. szeptember 30-án. A pályázaton nyertes középiskolák névsora 2015. szeptember 30-tól olvasható internetes honlapunkon.

További információval Pálinkás Barnabás (palinkas.barnabas@rakocziszovetseg.hu, +36204557629), a program felelőse, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai a lenti elérhetőségeken állnak rendelkezésre.

Kérem ossza meg ismerőseivel: