Pert nyert az E-Star a város ellenében

2015. november 4-én végleges döntés született a 1284/96/2014 számú bírósági dossziéban, amelyben a SC E-Star Centrul de Dezvoltare Regională SRL perelte Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Várost.

Az ügy előzményeként a Hargitai Megyei Törvényszék 2014. november 26-án hozott határozatában részben jóváhagyta SC E-Star Centrul de Dezvoltare Regională SRL felperes kérését. Kötelezte Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város alperest, hogy fizessen a felperesnek 317.801 lejt – az üzemanyagár előreláthatatlan növekedésének kárpótlása –, amelyhez hozzáadódik a 2011. 05. 13-tól a tényleges kifizetésig számított törvényes kamat; 419.451,49 lejt – ártámogatás (szubvenció) –, amelyhez hozzáadódik a 2011. 05. 13-tól a tényleges kifizetésig számított törvényes kamat; 14.583 lejt – perköltség.

26.11.2014

Ora estimata: 8:30
Complet: C5F
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta Obligă pe pârât să îi plătească reclamantei: 1. 317.801 lei – compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili, la care se adaugă dobânda legală calculată de la 13.05.2011 până la plata efectivă; 2. 419.451,49 lei – subvenţie, la care se adaugă dobânda legală calculată de la 13.05.2011 până la plata efectivă; 3. 14.583 lei – cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Harghita.
Document: Hotarâre  3056/2014  26.11.2014

Mindkét fél fellebbezése után a Marosvásárhelyi Táblabíróság 2015. november 4-én hozott végleges döntést: Visszautasítja Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város alperes által, a Hargitai Megyei Törvényszék 2014. november 26-ai, 3056-os számú ítélete ellen megfogalmazott fellebbezését. Elfogadja a SC E-Star Centrul de Dezvoltare Regională SRL felperes ugyanazon ítélet ellen megfogalmazott fellebbezését. Részben eltörli a megtámadott végzést, és újratárgyalva az ügy ezen részét, egészében elfogadja az alperes SC E-Star Centrul de Dezvoltare Regională SRL perindítványát az alperes Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város ellenében, kötelezve az alperest, hogy fizessen a felperesnek 678.284, 24 lejt – az üzemanyagár előreláthatatlan növekedésének kárpótlása –, amelyhez hozzáadódik a 2011. 05. 13-tól a tényleges kifizetésig számított törvényes kamat. A megtámadott végzésben fenntartja az ártámogatás és az azt megillető kamatok kifizetésének kötelezettségét. (Ez a 419.451,49 lej – ártámogatás (szubvenció) –, amelyhez hozzáadódik a 2011. 05. 13-tól a tényleges kifizetésig számított törvényes kamat) Kötelezi az alperes Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Várost, hogy fizessen a felperes SC E-Star Centrul de Dezvoltare Regională SRL-nek 34.412 lejt perköltség címen. A döntés végleges. A 2015. november 4-én hozott határozat a törvényszéki jegyzőségen keresztül áll a felek rendelkezésére.

04.11.2015

Ora estimata: 14:00
Complet: C3RCA
Tip solutie: Recurs (alte soluţii)
Solutia pe scurt: Respinge recursul formulat de pârâtul MUNICIPIUL GHEORGHENI, împotriva Sentinţei nr. 3056 din 26.11.2014 pronunţate de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 1284/96/2014. Admite recursul formulat de reclamanta SC E-STAR CENTRUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SRL, împotriva aceleiaşi Sentinţe. Casează în parte hotărârea atacată şi, rejudecând cauza în limitele casării, admite integral cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC E-STAR CENTRUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SRL, în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL GHEORGHENI, obligând pârâtul să îi plătească reclamantei suma de 678.284,24 lei, cu titlu de compensare a creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili, la care se adaugă dobânda legală calculată de la 13.5.2011 până la plata efectivă. Menţine dispoziţiile hotărârii atacate vizând obligaţia de plată a subvenţiei şi a dobânzilor aferente. Obligă intimatul-pârât Municipiul Gheorgheni să-i plătească recurentei-reclamante SC E-Star Centrul de Dezvoltare Regională SRL suma de 34.412 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanţă şi recurs. Definitivă. Pronunţată în data de 4 noiembrie 2015, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  821/2015  04.11.2015

Kérem ossza meg ismerőseivel: