Pert vesztett, de ezzel több százezer eurót nyert Gyergyószentmiklós

A hulladékkezelési projekt kapcsán indított perben jogerős döntés született

Jogerős ítéletben Hargita Megye Tanácsa javára döntött a Marosvásárhelyi Ítélőtábla abban a perben, amelyet a megyei tanács Gyergyószentmiklós önkormányzata és az AVE cég (jelenlegi nevén RDE Harghita Kft.) ellen indított évekkel ezelőtt az integrált hulladékkezelési rendszer kiépítését célzó európai uniós projekt kapcsán. Az ítélőtábla január 21-én kihirdetett ítéletében elutasította az RDE Harghita Kft. fellebbezését, így végleges maradt az elsőfokú ítélet, amely kötelezte Gyergyószentmiklós önkormányzatát, hogy mind a határozatában, mind az AVE-vel kötött szerződésében húsz évről egy évre csökkentse a megállapodás érvényességi idejét, meghosszabbítási lehetőséggel, továbbá hogy a szerződés 23. cikkelyét fogalmazza át olyanformán, hogy az AVE meg nem térült beruházásaiért a városnak kell felelnie. Hargita Megye Tanácsa azért perelt, mert a város is tagja – a többi 65 településsel és a megyei tanáccsal együtt – a Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Közösségi Fejlesztési Társulásnak, amelyet azért hoztak létre, hogy részt vehessenek az európai uniós támogatású hulladékgazdálkodási projektben, és így Gyergyószentmiklós is kötelezettséget vállalt arra, hogy nem köt szerződést hulladékot gyűjtő és kezelő szolgáltatóval az új megyei rendszer életbelépését követő időszakra. A helyi önkormányzat azonban ezt megszegte a fent említett szerződéskötéssel. Mint ismeretes, a projekt révén több tíz millió eurónyi EU-s finanszírozással Gyergyóremetén épül meg a regionális hulladéktároló, a tervek szerint az idei év első felében befejezik. A város egyébként a projekt feltételei szerint, mivel húsz évre kötött szerződést a szolgáltatóval, nem részesülhetett volna az uniós projekt eredményeiből – finanszírozott városi hulladékgyűjtő szigetek, szelektív gyűjtőpontok, a jelenlegi lerakó bezárási költségeinek finanszírozása –, illetve nem helyezhette volna el a hulladékot a remetei lerakóban sem.

– A városnak kár volt erre ennyi időt és energiát fecsérelnie. Egy együttműködésből megszökni nem lehet, az adott szónak súlya van – nyilatkozta ennek kapcsán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Hangsúlyozta: ez régebbi ügy, a 2012 óta tartó ciklusban új alapokra helyezték a megyei tanács és a város közti kapcsolatokat, és örvend, hogy a per kimenetele folytán a település nem esik el a több százezer eurótól.

Alább található az alapfokú döntés, illetve a Marosvásárhelyi Ítélőtábla oldalán megjelentetett eredmény linkje:

http://portal.just.ro/96/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9600000000033808&id_inst=96
http://portal.just.ro/43/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9600000000033808&id_inst=43

Kérem ossza meg ismerőseivel: