RMDSZ – Területi Küldöttgyűlés

Szombaton, május 9-én tartotta a Gyergyó Területi RMDSZ a Területi Küldöttgyűlését, a gyergyószentmiklósi Korona teremben.

Jelen volt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Csík Területi RMDSZ-elnök. Bende Sándor, Gyergyó területi RMDSZ-elnök köszöntötte a megjelent küldötteket, fontos pillanatnak nevezve az ülést a területi szervezet életében. Az elôzőnapi Területi Küldöttek Tanácsán döntöttek a napirendi pontokról, szombatra már csak azok elfogadására kellett sor kerüljön. Ezúttal is a magyar és a székely himnusz eléneklésével nyitották a küldöttgyűlést.

A következő napirendi pontok kerültek megvitatásra: elnöki beszámoló, SZKT és KAT tagok megválasztása, alapszabályzat módosító javaslatok elfogadása, szabályzatfelügyelő bizottsági megüresedett hely kitöltése.

TKT_215a

Borboly Csaba hozzászólásában a legnagyobb kihívásnak a 2016-os választásokat látja, hogy a szövetség elérje az 5%-os küszöböt a parlamenti választásokon. Hangsúlyozta, hogy motiválni kell az embereket a szavazásra. Sajnos, ma a politikus közellenségnek van tekintve. Javaslata szerint, aki mandátumhoz jutott, nagyobb alázattal kell végezze a munkáját. El kell mondani az embereknek, hogy mit csinál és milyen céllal működik a szövetség. Segítséget nyújtani a vállalkozóknak, jövôképet mutatni. Megköszönte a gyergyói csapat munkáját, Barti alelnök úr tevékenységét, a jó együttműködést.

TKT_215b

Bende Sándor elnök beszámolójában az összefogásról beszélt, ennek megvalósításáról, az egymásban való bizalomról a munka során, hinni egyik a másikban, ez ami beválik. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, apró lépésekkel is, de lehet megvalósításokat eszközölni. Tölgyes, Hágótő, Borszék nehézségeiről is beszél. Minden kis megvalósításért nehezen meg kell küzdeni. Kiemelte a műjégpálya felújítását, mint megvalósítást. Hangsúlyozta, hogy a nehézségek is összefogáshoz vezetnek. Hangsúlyozta a 2016-os önkormányzati és parlamenti választások fontosságát, be kell bizonyítani, hogy az RMDSZ a magyarság egyetlen hiteles képviselôje. A rivális pártok is belátták, hogy nem kell teret adni azoknak, akik szétverve szeretnék látni a magyarságot. Elképzelése szerint Gyergyónak vissza kell szerezni az öt mandátumot a megyei tanácsban. Szorgalmazta, hogy figyelni kell nagyon a szórványra, a magyar oktatásra. Az iskoláink is nehezségekkel küzdenek. A szülôk ne higgyék el magukról, hogy az egyszerű beiratkozás az iskolákba elégséges, tanulni kell a gyerekeinknek. Véleménye szerint a szevezet morális hozzáállása egy kicsit javult. A jövőévet felemelt fôvel kezdjük el, nincs ok csüggedésre.

TKT_215c

Sor került az SZKT- és KAT-tagok megválasztására. Az SZKT Gyergyó Területi öt helyéből, kettôt hivatalból betölt az elnök és a parlamenti kepviselô. Három választott személy tett le jelöltséget: Barti Tihamér, Laczkó-Albert Elemér és Puskás Elemér.

A KAT-tagságra két hely volt. Erôs Levente tette le egyedül a jelentkezési aktacsomóját. Az elôzőnapi TKT eldöntötte, hogy a megüresedett helyre ki fog jelölni egy KAT-tagot.

A TKGY megválasztotta a három SZKT- és a KAT-tagot.

Utána az alapszabályzat módosítási javaslatok elfogadása következett.

Moldovan József, parlamenti képviselő, szerint az RMDSZ hathatósabb szerepet kell vállaljon a közösség életében. Legyen a szolidaritás a címszó.

Zárszóként Bende Sándor megköszönte a jelenlétet, és további jó munkát kívánt.

(Forrás: Gyergyó Területi Rmdsz – facebook -)

Kérem ossza meg ismerőseivel: